Európsky horizont bude aj naďalej pokračovať v podpore vedeckej excelentnosti

17. jún. 2018 • Politické vedy

Európsky horizont bude aj naďalej pokračovať v podpore vedeckej excelentnosti

Európsky horizont je nový program, ktorý chce stavať na výsledkoch a úspechu predchádzajúceho výskumného a inovačného programu (Horizont 2020), aby udržal EÚ na čele globálneho výskumu a inovácií. Európsky horizont je doteraz najambicióznejší výskumno-inovačný program. Európska komisia navrhuje vyčleniť naňho zo svojho rozpočtu 100 miliárd eur.

Veda a výskum v štátoch EÚ (rok 2016)

Veda a výskum v štátoch EÚ (rok 2016)

Zdroj: European Commission, Directorate-General for Research & Innovation. Data: Eurostat. (Veda výskum v štátoch EÚ, rok 2016)

Porovnanie nárastu investícií do vedy a výskumu medzi svetovými lídrami. Európa stále zaostáva

Porovnanie nárastu investícií do vedy a výskumu medzi svetovými lídrami.

Zdroj: European Commission DG Research and Innovation.

Data: Eurostat, OECD. (Porovnanie nárastu investícií do vedy a výskumu medzi svetovými lídrami)

Nakoľko v napredovaní EÚ je čo doháňať, Európsky horizont bude aj naďalej pokračovať v podpore vedeckej excelentnosti prostredníctvom Európskej rady pre výskum a štipendií a výmen Marie Curie-Skłodowskej, a navyše sa v ňom zavedú tieto hlavné nové prvky:

European Innovation Council – EIC (Európsku radu pre inováciu, ktorá má pomôcť EÚ stať sa priekopníkom v inováciách vytvárajúcich trhy: Komisia navrhuje zriadiť jednotné kontaktné miesto s cieľom dostať najsľubnejšie prevratné technológie s vysokým potenciálom z laboratórií na trh a pomôcť najinovatívnejším startupom a podnikom rozšíriť ich nápady.

Nové celoúnijné výskumné a inovačné misie zamerané na spoločenské výzvy a priemyselnú konkurencieschopnosť: Komisia v rámci programu Európsky horizont vyhlási nové misie s odvážnymi a ambicióznymi cieľmi a so silnou európskou pridanou hodnotou v záujme riešenia otázok, ktoré ovplyvňujú náš každodenný život. Misie môžu siahať od boja proti rakovine cez ekologickú dopravu až po oceány zbavené plastov. Budú sa navrhovať v spolupráci s občanmi, so zainteresovanými stranami, s Európskym parlamentom a členskými štátmi.

Väčšiu otvorenosť: Európsky horizont bude vychádzať zo zásady „otvorenej vedy“, čo si vyžaduje otvorený prístup k publikáciám a údajom. To zvýši inovačný potenciálvýsledkov získaných z finančných prostriedkov EÚ a pomôže pri ich rozširovaní na trhu.

Maximalizáciu potenciálu inovácií v celej EÚ: V prípade členských štátov, ktoré zaostávajú v úsilí o čo najlepšie využitie svojho výskumného a inovačného potenciálu, sa podpora zdvojnásobí.

Novú generáciu európskych partnerstiev a intenzívnejšiu spoluprácu s inými programami EÚ: Európsky horizont zefektívni počet partnerstiev, ktoré EÚ spoločne spoluprogramuje alebo spolufinancuje s partnermi, ako je priemysel, občianska spoločnosť a nadácie. Cieľom je zvýšiť ich účinnosť a vplyv pri napĺňaní politických priorít Európy. Európsky horizont bude podporovať efektívne a funkčné prepojenia s ďalšími budúcimi programami EÚ, ako je politika súdržnosti, Európsky obranný fond, program Digitálna Európy či Nástroj na prepájanie Európy, ako aj s medzinárodným projektom ITER zameraným na získavanie energie z jadrovej syntézy.

Navrhovaná rozpočtová alokácia vo výške 100 miliárd eur na roky 2021 – 2027 zahŕňa 97,6 miliardy eur v rámci Európskeho horizontu (z čoho 3,5 miliardy eur sa alokuje cez fond InvestEU) a 2,4 miliardy eur pre výskumný a vzdelávací program Euratomu. Program Euratomu, ktorý financuje výskum a odbornú prípravu v oblasti jadrovej bezpečnosti a ochrany pred žiarením, bude klásť väčší dôraz na využitia mimo energetiky, ako je zdravotná starostlivosť a zdravotnícke vybavenie, a bude podporovať aj mobilitu výskumných pracovníkov v jadrovej oblasti v rámci akcií Marie Curie-Skłodowskej.

Od programu Európsky horizont sa očakáva, že prinesie nové a viaceré poznatky a technológie a podporí vedeckú excelentnosť. Zároveň by mal pozitívne ovplyvňovať rast, obchod a investície a mať významný sociálny a environmentálny vplyv. Každé euro investované v rámci programu môže potenciálne v priebehu 25 rokov vytvoriť výnos vo výške 11 eur v HDP. Očakáva sa, že investície Únie do výskumu a inovácií v „investičnej fáze“ (2021 – 2027) priamo vytvoria až do 100 000 pracovných miest v tejto oblasti.

 

Zdroje:

Tlačová správa Európskej komisie 7. 6. 2018

Grafy: A renewed European Agenda for Research and Innovation - Europe's chance to shape its future (The European Commission's contribution to the Informal EU Leaders' meeting on innovation in Sofia on 16 May 2018)

Doplňujúce informácie: Úspešné príbehy, ktoré priniesli veda a výskum

 

Redigovala a spracovala: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

 

 

Súvisiace:

Hore
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
QUARK
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
Prechod VK na VND - jeseň
fotografická súťaž TVT 2019
Veda v Centre
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2018 články
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Objavy rímskych architektúr v okolí Bratislavského hradu potvrdili prítomnosť Rimanov či Keltov.
Zistite viac