Európske krajiny sa snažia o harmonizovaný monitoring snehu


Európske krajiny sa snažia o harmonizovaný monitoring snehu

Koľko snehu napadlo napríklad v Belgicku, Bosne a Hercegovine, Bulharsku či Fínsku a Nórsku, v porovnaní s Francúzskom, Maďarskom, Írskom, Talianskom, Holandskom alebo u nás na Slovensku? Ako dáta o rozsahu snehovej pokrývky čo najlepšie využiť v rámci monitoringu, meraní a výskumu klimatických podmienok?

Harmonizovať monitorovacie a interpretačné metódy merania, vyhodnocovania a využívania údajov o snehu a snehovej pokrývke v rámci Európy, prípadne aj s ďalšími účastníkmi programu sa snažia realizátori projektu Európska sieť pre harmonizovaný monitoring snehu pre klimatické scenáre, hydrológiu a numerické predpovede počasia (A European network for a harmonized monitoring of snow for the benefit of climate change scenarios, hydrology and numerical weather prediction), v rámci ktorého je zodpovedným riešiteľom RNDr. Pavol Nejedlík, CSc. z Ústavu vied o Zemi SAV.

Projekt je realizovaný v období 10. 11. 2014 až 9. 11. 2018. Jeho cieľom je zvýšiť schopnosť výskumných aj prevádzkových zložiek poskytovať a využívať informácie o stave snehu a snehovej pokrývky. Dosiaľ sa už podarilo uskutočniť porovnanie meracích metód, na vydanie je pripravená príručka týchto metód. „Rovnako prebehlo niekoľko aktivít mapujúcich použitie nameraných údajov v meteorologických modeloch a rôznych aplikáciách. Momentálne prebieha sumarizácia výsledkov doterajších meracích kampaní, popis meracích metód a pripravuje sa záverečná správa,“ uvádza RNDr. Pavol Nejedlík, CSc.

Program COST Action on SNOW sa zameriava na vytvorenie lepšieho spojenia medzi snehovými meraniami a modelmi, medzi snehovými pozorovateľmi, výskumníkmi a prognostikmi, v prospech rôznych zainteresovaných strán a celej spoločnosti. Globálnym cieľom je zlepšiť schopnosť výskumnej komunity a operačných služieb poskytovať a využívať kvalitné a porovnateľné regionálne a globálne údaje, založené na pozorovaní variability statusu a rozsahu snehu.

V programe spolupracuje 28 krajín, za Slovensko sa zúčastňuje Slovenský hydrometeorologický ústav a Ústav vied o Zemi SAV. Celkovo krajiny, ktoré sa zúčastňujú, sú Rakúsko, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Island, Taliansko, Luxembursko, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Turecko a Veľká Británia.

mapa monitoringu

Medzi celkové ciele a prínosy projektu patria:

  • vytvoriť celoeurópsku vedeckú sieť na meranie snehu s optimálnym využitím a aplikáciami, ktoré prinesú prospech z interakcií medzi disciplínami a odbornými znalosťami;
  • posudzovať a harmonizovať postupy, štandardy a algoritmy vyhľadávania, ktoré sa uplatňujú na meranie snehu z pozemných, vzdušných a vesmírnych systémov;
  • podporovať ich prijatie kľúčovými prevádzkovateľmi snehových sietí na medzinárodnej úrovni;
  • vytvoriť racionálnu a dlhodobú stratégiu meraní snehu, ich šírenie a archiváciu;
  • predbežná asimilácia údajov o snehu v európskych NWP a hydrologických modeloch, preukázanie prínosu pre príslušné aplikácie;
  • vytvoriť stratégiu validácie klimatických, NWP a hydrologických modelov pre pozorovanie snehu a podporiť implementáciu v rámci európskych modelovacích spoločenstiev;
  • školenie novej generácie vedcov v oblasti vied o snehu a vylepšenie meracích techník so širším a holistickejším pohľadom, spojeným s rôznymi aplikáciami.

Ako v závere uvádza RNDr. Pavol Nejedlík, CSc., slovenskí vedci ešte aktuálne pracujú na výsledných dokumentoch. Medzi očakávané výsledky podľa neho patrí harmonizácia metód meraní, zhodnotenie meracích techník a využitia údajov a odporúčania na aplikáciu postupov ako pri meraniach, tak pri aplikáciách.

 

Informácie poskytol: RNDr. Pavol Nejedlík, CSc. – Ústav vied o Zemi SAV, zodpovedný riešiteľ projektu Európska sieť pre harmonizovaný monitoring snehu pre klimatické scenáre, hydrológiu a numerické predpovede počasia

Foto

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

 

Súvisiace:

Hore
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - jeseň
TVT 2018 články
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Fibrinogen Martin je mutácia vrodenej poruchy fibrinogénu a patrí medzi vzácne poruchy zrážania krvi
Zistite viac