Európska sieť pre pokrok v elektromagnetických hypertermických medicínskych technológiách

01. mar. 2019 • Medicínske inžinierstvo

Európska sieť pre pokrok v elektromagnetických hypertermických medicínskych technológiách

Elektromagnetická hypertermia patrí medzi fyzikálne terapie onkologických ochorení. Pri vývoji je potrebné dostatočne poznať elektrické vlastnosti biologických vzoriek. Touto problematikou sa zaoberá projekt Európska sieť pre pokrok v elektromagnetických hypertermických medicínskych technológiách (European network for advancing Electromagnetic hyperthermic medical Technologies), ktorý za slovenskú stranu zastrešuje Ústav merania, Slovenská akadémia vied.

Riešená téma projektu spadá pod širšiu oblasť výskumu pozitívnych účinkov neionizujúceho elektromagnetického žiarenia a jeho využitia v biomedicínskych aplikáciách, vysvetľuje zodpovedný riešiteľ Mgr. Michal Teplan, PhD., Ústav merania SAV. Na ich pracovisku budujú komplexnú experimentálnu platformu, ktorej jedna z meracích staníc sa zameriava na snímanie impedančnej spektroskopie. „Impedančná spektroskopia umožňuje získavanie informácií o dielektrických vlastnostiach buniek a tkanív. Pri samotnej terapii sú tiež dôležité charakteristiky elektromagnetického rádiofrekvenčného poľa, okrem iného jeho frekvencia. Pri modifikovanej hypertermii sa aplikuje signál, ktorý je nízkofrekvenčne modulovaný.“

Pracovníci Ústavu merania SAV sa v experimentoch zameriavajú na skúmanie odozvy kvasinkových buniek na slabé nízkofrekvenčné elektromagnetické polia. „Frekvencie a intenzity polí, ktoré by mali na bunky v istom zmysle utlmujúci vplyv, by sa neskôr testovali na ľudských rakovinových bunkách,“ vysvetlil Mgr. Michal Teplan, PhD.

Pri riešení rôznych aspektov tejto problematiky slovenskí vedci spolupracujú s viacerými pracoviskami, konkrétne s prof. Andrasom Szaszom z maďarskej Semmelweis University. „Očakávané výsledky nášho výskumu by mali priniesť nové a efektívnejšie prístupy pre diagnostiku a terapiu elektromagnetickým poľom v medicíne,“ dodal zodpovedný riešiteľ. 

Projekt je realizovaný v období 4. 9. 2018 – 3. 9. 2022.

 

Odborný garant textu: Mgr. Michal Teplan, PhD., Ústav merania SAV

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /wilhei/

Uverejnila: VČ

 

Hore
Veda v CENTRE / Vedecká kaviareň 9/2020
sutaz FB TVT 2020
Agrofilm
TVT2020 prihlasovanie
Quark_9/2020
TVT2020 súťaže
Veda v CENTRE máj
Vedecká cukráreň 5/2020
Aurelium - centrum vedy
Vírusy, vakcíny, imunita
Quark 25 rokov
kúpa časopisov jún 2016
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Publikácie Veda v CENTRE
Zaujímavosti vo vede
Prívalové povodne sú extrémne nebezpečné prírodné javy.
Zistite viac