Európska sieť pre pokrok v elektromagnetických hypertermických medicínskych technológiách

01. mar. 2019 • Medicínske inžinierstvo

Európska sieť pre pokrok v elektromagnetických hypertermických medicínskych technológiách

Elektromagnetická hypertermia patrí medzi fyzikálne terapie onkologických ochorení. Pri vývoji je potrebné dostatočne poznať elektrické vlastnosti biologických vzoriek. Touto problematikou sa zaoberá projekt Európska sieť pre pokrok v elektromagnetických hypertermických medicínskych technológiách (European network for advancing Electromagnetic hyperthermic medical Technologies), ktorý za slovenskú stranu zastrešuje Ústav merania, Slovenská akadémia vied.

Riešená téma projektu spadá pod širšiu oblasť výskumu pozitívnych účinkov neionizujúceho elektromagnetického žiarenia a jeho využitia v biomedicínskych aplikáciách, vysvetľuje zodpovedný riešiteľ Mgr. Michal Teplan, PhD., Ústav merania SAV. Na ich pracovisku budujú komplexnú experimentálnu platformu, ktorej jedna z meracích staníc sa zameriava na snímanie impedančnej spektroskopie. „Impedančná spektroskopia umožňuje získavanie informácií o dielektrických vlastnostiach buniek a tkanív. Pri samotnej terapii sú tiež dôležité charakteristiky elektromagnetického rádiofrekvenčného poľa, okrem iného jeho frekvencia. Pri modifikovanej hypertermii sa aplikuje signál, ktorý je nízkofrekvenčne modulovaný.“

Pracovníci Ústavu merania SAV sa v experimentoch zameriavajú na skúmanie odozvy kvasinkových buniek na slabé nízkofrekvenčné elektromagnetické polia. „Frekvencie a intenzity polí, ktoré by mali na bunky v istom zmysle utlmujúci vplyv, by sa neskôr testovali na ľudských rakovinových bunkách,“ vysvetlil Mgr. Michal Teplan, PhD.

Pri riešení rôznych aspektov tejto problematiky slovenskí vedci spolupracujú s viacerými pracoviskami, konkrétne s prof. Andrasom Szaszom z maďarskej Semmelweis University. „Očakávané výsledky nášho výskumu by mali priniesť nové a efektívnejšie prístupy pre diagnostiku a terapiu elektromagnetickým poľom v medicíne,“ dodal zodpovedný riešiteľ. 

Projekt je realizovaný v období 4. 9. 2018 – 3. 9. 2022.

 

Odborný garant textu: Mgr. Michal Teplan, PhD., Ústav merania SAV

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /wilhei/

Uverejnila: VČ

 

Hore
Noc výskumníkov 2019
QUARK
Aurelium - centrum vedy
TVT 2019
Prechod VK na VND - jeseň
výtvarná súťaž TVT 2019
Veda v Centre
Publikácie Veda v CENTRE
kúpa časopisov jún 2016
fotografická súťaž TVT 2019
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Agrofilm 2019
Zaujímavosti vo vede
Určovanie rodokmeňa analýzou kolagénových vlákien môže uľahčiť štúdium dávno vyhynutých organizmov.
Zistite viac