Európa chce mať prvenstvo v ekologickom motorizme


Európa chce mať prvenstvo v ekologickom motorizme

Ak si Európa chce zachovať vedúce postavenie v ekologickom motorizme a urýchliť prechod na vozidlá s nízkymi a nulovými emisiami, a zároveň chrániť naše životné prostredie a verejné zdravie, musí investovať do nových a čistých technológií. Komisia navrhuje nové ciele priemerných emisií CO2 pre všetky nové osobné a nákladné automobily v EÚ s cieľom pomôcť urýchliť prechod na vozidlá s nízkymi a nulovými emisiami.

Automobilový priemysel prechádza hĺbkovou transformáciou po nadobudnutí platnosti Parížskej dohody. Predaj nových osobných automobilov v EÚ v porovnaní s globálnym predajom klesol z 34 % v období pred finančnou krízou (2008/2009) na dnešných 20 %.

Infografika: Európa chráni svojich občanov pred nadmernými emisiami

Aby si EÚ udržala podiel na trhu, treba urýchliť prechod k vozidlám s nízkymi a nulovými emisiami. Komisia navrhla nové ciele priemerných emisií CO2 pre všetky nové osobné a nákladné automobily v EÚ, ktoré sa budú uplatňovať od roku 2025, resp. 2030. V prípade nových osobných áut, ako aj ľahkých úžitkových vozidiel budú priemerné emisie CO2 musieť byť v roku 2030 o 30 % nižšie v porovnaní s rokom 2021.

Návrhy EK stanovujú ambiciózne, realistické a vymožiteľné pravidlá s cieľom prispieť k zabezpečeniu rovnakých podmienok medzi európskymi aktérmi v tomto odvetví. Balík takisto určuje jasný smer na ceste k dosiahnutiu dohodnutých záväzkov EÚ podľa Parížskej dohody a bude stimulovať jednak inovácie v oblasti nových technológií a obchodných modelov, jednak efektívnejšie využívanie všetkých druhov prepravy tovaru. Predkladané kroky sa podporia cielenými finančnými nástrojmi v záujme rýchlej realizácie.

Infografika: FOR OUR PEOPLE, THE PLANET AND THE EUROPEAN INDUSTRY Climate

Balík opatrení je druhým súborom opatrení v oblasti mobility, ktorý Komisia predkladá tento rok. V máji 2017 bola predstavená „Európa v pohybe“. Jej súčasťou boli rozsiahle iniciatívy zamerané na bezpečnosť dopravy, podporu inteligentného spoplatňovania ciest, znižovanie emisií CO2, znečistenia ovzdušia a hustoty dopravy, obmedzenie byrokracie pre podniky, boj proti nelegálnemu zamestnávaniu a zabezpečenie náležitých podmienok a časov odpočinku pre pracovníkov.

Aktuálny balík čistej mobility zahŕňa tieto dokumenty:

– nové normy týkajúce sa CO2, ktoré pomôžu výrobcom prispôsobiť sa inováciám a dodávať na trh nízkoemisné vozidlá. Návrh obsahuje aj ciele na roky 2025 a 2030. Vďaka priebežnému cieľu na rok 2025 sa naštartujú investície už teraz. Vďaka cieľu na rok 2030 sa zasa poskytuje stabilita a smerovanie, aby úsilie nepoľavilo ani v budúcnosti. Tieto méty podporujú prechod od konvenčných vozidiel so spaľovacím motorom k ekologickým vozidlám.

– smernicu o ekologických vozidlách, ktorou sa podporia riešenia v oblasti ekologickej mobility pri verejnom obstarávaní, a tým sa bude intenzívne stimulovať dopyt a ďalšie zavádzanie riešení ekologickej mobility,

– akčný plán a investičné riešenia pre celoeurópske zavádzanie infraštruktúry pre alternatívne palivá. Cieľom sú ambicióznejšie plány jednotlivých krajín, objemnejšie investície a lepšie vnímanie zo strany spotrebiteľov,

– revíziu smernice o kombinovanej doprave, ktorá podporuje kombinované využívanie rôznych spôsobov nákladnej dopravy (napr. nákladné automobily a vlaky) a uľahčí podnikom žiadosti o financovanie, čím rozšíri kombinované využívanie nákladných automobilov a vlakov, člnov a lodí pri preprave tovaru,

– smernicu o službách osobnej autokarovej dopravy, ktorá bude stimulovať rozvoj diaľkových autobusových liniek naprieč Európou, ponúkne alternatívy k súkromným automobilom a zároveň prispeje k ďalšiemu odbúravaniu emisií z dopravy a dopravných zápch. Tak vzniknú dodatočné, kvalitnejšie a cenovo dostupnejšie dopravné možnosti, najmä pre ľudí s nízkymi príjmami.

iniciatívu v oblastí batérií, ktorá má strategický význam pre integrovanú priemyselnú politiku EÚ v záujme toho, aby sa dopravné prostriedky a iné riešenia mobility zajtrajška a ich komponenty vyvíjali a vyrábali v EÚ.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

 

Zdroje: Európska komisia

Ďalšie informácie a infografika:
MobilityClimChange_factsheet_Citizens.pdf
MobilityClimChange_factsheet_PeoplePlanetIndustry.pdf
MobilityClimChange_factsheet_ProtectThePlanet.pdf
Clean Mobility Package (prislúchajúce dokumenty)

 

Vedecký kaleidoskop

Hore
QUARK
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
Prechod VK na VND - jeseň
fotografická súťaž TVT 2019
Veda v Centre
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
TVT 2018 články
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Koaly spia priemerne 22 hodín denne.