Európa chce chrániť pracovníkov pred karcinogénnymi chemikáliami na pracovisku

31. mar. 2019 • Chemické vedy

Európa chce chrániť pracovníkov pred karcinogénnymi chemikáliami na pracovisku

Rakovina je v Európskej únii najčastejšou príčinou úmrtí súvisiacich s prácou – predstavuje až 53 % zo všetkých úmrtí súvisiacich s prácou. Na zlepšenie ochrany pracovníkov pred karcinogénnymi chemikáliami Komisia navrhla už 3 série zmien smernice o karcinogénoch a mutagénoch (2004/37/ES) s cieľom obmedziť expozíciu týmto látkam.

Európsky parlament, Rada a Komisia koncom januára dospeli k predbežnej dohode o treťom návrhu Komisie na rozšírenie zoznamu uznaných karcinogénnych chemikálií na pracovisku. Vďaka tomu sa smernica o karcinogénoch a mutagénoch bude vzťahovať na 5 ďalších karcinogénnych chemikálií. Ako  uvádza  tlačová správa, komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová uvítala dohodu týmto vyhlásením:

„Tromi po sebe nasledujúcimi aktualizáciami smernice o karcinogénoch a mutagénoch sme podnikli zásadný krok pre ochranu európskych pracovníkov pred najväčším tichým zabijakom na pracovisku: rakovinou. Dnešnou dohodou o treťom návrhu Komisie sa zlepšia pracovné podmienky pre viac ako milión pracovníkov EÚ a zabráni sa viac ako 22 000 prípadom chorôb súvisiacich s prácou. Vytvoria sa tak zdravšie a bezpečnejšie pracoviská, čo je hlavnou zásadou európskeho piliera sociálnych práv. Touto dohodou sa napríklad zabezpečí lepšia ochrana pracovníkov pri výrobe nikel-kadmiových batérií, pri tavení zinku a medi, v laboratóriách, odvetví elektroniky, pohrebníckych a balzamovacích službách, stavebníctve, zdravotníctve, pri výrobe plastov a v recyklačných sektoroch. Stanovenie jasných a jednoduchých pravidiel týkajúcich sa zdravia a bezpečnosti, pokiaľ ide o uvedených 5 chemikálií, bude zároveň prínosom pre podniky pôsobiace na našom vnútornom trhu. V súlade s novými pravidlami bola osobitná pozornosť venovaná pomoci malým podnikom a mikropodnikom.

V súčasnosti sa smernica týka 27 karcinogénnych chemikálií, pričom 26 ich bolo pridaných alebo aktualizovaných počas funkčného obdobia Junckerovej Komisie.

Tieto iniciatívy sú súčasťou širšieho úsilia Komisie o zlepšenie zdravotných a bezpečnostných noriem na pracovisku v celej Európe. V tejto súvislosti Komisia v januári 2017 spustila hĺbkové preskúmanie a aktualizáciu existujúcich právnych predpisov.

Ako sú pracovníci chránení na pracovisku vďaka legislatíve EÚ?

Prvú zmenu smernice o karcinogénoch a mutagénoch prijali spoluzákonodarcovia na konci roku 2017 ako smernicu 2017/2398. Druhý návrh bol uverejnený v januári 2017 a spoluzákonodarcovia sa na ňom dohodli koncom roka 2018. Aktuálna predbežná dohoda je jedným z konečných krokov v rámci rokovania o treťom návrhu z 5. apríla 2018. Konkrétne príklady príslušných látok a odvetví v rámci tejto revízie možno nájsť v tomto ozname.

Zatiaľ čo väčšina členských štátov má v prípade mnohých karcinogénnych chemikálií vnútroštátne limity expozície, existujú medzi nimi rozdiely v prísnosti. To znamená, že pracovníci nie sú rovnako chránení na celom jednotnom trhu a že pre podniky neexistujú rovnaké podmienky.

Keďže vedecké poznatky o karcinogénnych chemikáliách sa neustále vyvíjajú, Komisia podporuje nepretržitý proces aktualizácie smernice o karcinogénoch a mutagénoch (smernica 2004/37/ES). Vďaka dohodám s Európskym parlamentom a Radou Európskej únie sa zlepší ochrana približne 40 miliónov osôb a pomôžu sa zachrániť životy viac ako 100 000 pracovníkom v priebehu nasledujúcich 50 rokov.

 

Redigovala a uverejnila: MI, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj: Tlačová správa z 29. 1. 2019

Ďalšie informácie

Tlačová správa: Komisia prijíma ďalšie kroky na lepšiu ochranu pracovníkov pred karcinogénnymi chemikáliami 5. apríla 2018

Často kladené otázky o tretej revízii smernice o karcinogénoch a mutagénoch

 

Hore
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
TVT 2018 články
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Vďaka vedeckému mysleniu sa vieme naučiť uvedomovať si chyby vo vlastnom myslení.
Zistite viac