Elektrické impulzy nášho srdca


Elektrické impulzy nášho srdca

Činnosť srdca sa spúšťa a reguluje spontánnou tvorbou elektrických impulzov.

Srdce predstavuje obdivuhodnú pumpu, ktorá pravidelnými sťahmi neúnavne pumpuje krv do obehu. Každý sťah srdca je vyvolaný elektrickým impulzom, ktorý sa za normálnych okolností spontánne tvorí v špecializovanom zhluku buniek srdca, je to tzv. udavač kroku (pacemaker). Elektrický impulz prechádza na svalovinu predsiení, a postupuje ďalej špecializovanými dráhami až dosiahne svalovinu komôr. Elektrický impulz vyvolá v svalovine predsiení a následne v svalovine komôr ich kontrakciu. Touto vysoko synchronizovanou činnosťou sa zabezpečuje optimálne pumpovanie krvi do obehu. Udavač kroku určuje pravidelnosť a rýchlosť kontrakcií srdca, a prispôsobuje ich aktuálnej potrebe.

Špecializované elektricky aktívne bunky sa počas vývoja plodu objavujú veľmi skoro, srdiečko embrya začína pulzovať približne 21 dní po počatí. Ak zoberieme priemerný počet úderov srdca 70 za minútu, tak počas 80 rokov života to znamená približne 3 miliardy elektrických impulzov, ktoré sa v našom srdci vytvoria. Záznam elektrickej aktivity srdca sa nazýva elektrokardiogram.

Štúdium tejto problematiky je možné na odboroch:

Medicína: fyziológia, patofyziológia, kardiológia

Fyzika: biofyzika

Technika: spracovanie biosignálov

Informatika: modelovanie, simulácie

 

Autor: MUDr. Ljuba Bachárová, DrSc, Medzinárodné laserové centrum, Bratislava

Foto: http://fotky-foto.sk/

Uverejnila: ZČ

Hore
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
TVT 2018 články
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
S laserom sa stretávame aj v supermarketoch pri čítaní čiarových kódov.
Zistite viac