eGovernment Benchmark 2018 objasňuje stav digitálnej transformácie európskych verejných správ


eGovernment Benchmark 2018 objasňuje stav digitálnej transformácie európskych verejných správ

V čase rýchlej digitalizácie a spoločenských zmien, vlády v celej Európe transformujú svoje verejné služby. Vylepšené a inovatívne riešenia podporujú realizáciu jednej z priorít EÚ – európskeho digitálneho jednotného trhu a integrácia technológií optimalizuje a zjednocuje verejné služby v rámci krajín EÚ i medzi nimi.

Publikácia e-Government Benchmark z roku 2018 objasňuje stav digitálnej transformácie európskych verejných správ. Okrem toho, jej hĺbková analýza ponúka kľúčové úvahy o realizácii zásad stanovených v Akčnom pláne EÚ pre elektronickú verejnú správu 2016 – 2020 a Tallinnskej deklarácie o elektronickej verejnej správe.

Príkladom sú digitálne štandardné platby, dôveryhodnosť a bezpečnosť, ako aj otvorenosť a transparentnosť. Na základe týchto základných politík eGovernment Benchmark 2018 určuje zlepšenia a potenciálne príležitosti na uvedenie do praxe verejných služieb, ktoré zabezpečia, aby občania a podnikanie boli na prvom mieste. Správa obsahuje hlavné body hodnotenia služieb elektronickej verejnej správy v 34 krajinách: 28 členských štátov Európskej únie, ako aj Islandu, Nórska, Čiernej Hory, Srbska, Švajčiarska a Turecka (ďalej len EÚ28 +). Posúdenie týchto služieb pokrýva prioritné oblasti akčného plánu eGovernmentu EÚ 2016 – 2020, ktorý tiež poskytuje informácie o súčasnom stave zásad stanovených v Talinnskej deklarácii o elektronickej verejnej správe.

Oblasti ktoré sú sledované sú administratívna transparentnosť, cezhraničný tok údajov, digitálna gramotnosť, digitálne technológie, poskytovanie služieb elektronickej verejnej správy, aký je ich rozsah, elektronická identifikácia.

Okrem toho, že do akej miery sú vlády transparentné v procese poskytovania služieb, je sledovaná aj zodpovednosť a výkonnosť verejných organizácií a osobné údaje spracovávané vo verejných službách.

Táto správa poskytuje hĺbkovú analýzu o pokroku, ktorý dosiahla európska verejnosť v oblasti administratívy verejnej správy, pri jej modernizácii v poskytovaní služieb. Navyše môže zabezpečiť zlepšenie a potenciálne príležitosti na zavedenie verejných služieb do praxe.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj: e-Government Benchmark: Securing eGovernment for all

 

Hore
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
TVT 2018 články
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Genetika je vo všeobecnosti veda o dedičnosti a premenlivosti, DNA je „kódom“ života.
Zistite viac