Dynamická socha

23. aug. 2019 • Technické vedy

Dynamická socha

O automobilovom dizajne od histórie cez súčasnosť až po náhľad do budúcnosti sme sa rozprávali s Miloslavom Melichárkom z bratislavského dizajnového štúdia Werkemotion.

REDAKCIA: Čo vás pritiahlo k dizajnérstvu áut?

M. MELICHÁREK: Od detstva sa môj záujem uberal k dopravným prostriedkom, predovšetkým k automobilom a motocyklom. Striedavý záujem o jedno- či dvojstopové vozidlá definovali knihy a časopisy, ktoré som doma nachádzal. Rodičia videli moje nadšenie pre nebezpečné motorky, preto doma zmizli časopisy o motocykloch, na ktoré som potom na čas zabudol.

Pozorovanie automobilov som však vždy spájal s kritikou farby, materiálu, tvaru alebo funkcie a postupne aj s úvahou, ako by som daný kaz na kráse či funkcii riešil a zmenil. Časom som tieto nápady prenášal na papier a do školských zošitov. Myšlienka, že môžem tento odbor študovať a byť jeho súčasťou, prišla spoločne s článkami o dizajnéroch z minulého storočia.

REDAKCIA: Kde sa dá u nás automobilový dizajn študovať?

M. MELICHÁREK: Odbory spojené s dizajnom sa dostali do pozornosti mnohých vysokých škôl v Česku aj na Slovensku a v minulých rokoch ich vo veľkom zakladali. Špecializácia na transportný dizajn je však len v Bratislave, v Česku napríklad naďalej chýba. Vo svete nájdeme školy v Nemecku, Anglicku, Švédsku, Taliansku alebo USA, často s veľmi vysokými poplatkami za školné.

TATRA 7X by Miloslav Melichárek
TATRA 7X by Miloslav Melichárek

REDAKCIA: Prečo ste sa rozhodli zostať na Slovensku?

M. MELICHÁREK: V priebehu štúdia mi čoraz väčšmi dochádzalo, že to nie je odbor, o ktorom som v mladosti čítal a sníval. Automobilového dizajnéra som prestal vnímať ako dokonalé spojenie kreativity, inovácie i konštrukcie. Rozumiem zmyslu špecializácie a rozdeleniu týchto remesiel, napriek tomu možnosť realizovať sa vo svete automobilového dizajnu je, z môjho pohľadu, veľmi malá. Domnievam sa, že kreatívny jedinec by sa nemal uspokojiť s návrhom automobilu, ktorý sa od svojho predchodcu odlišuje len v detailoch a svojím uvedením na trh neprináša pridanú hodnotu, len podporu konzumného sveta terajšej ekonomiky. Postupne mi bolo jasné, že chcem navrhovať inovatívne produkty z rôznorodých segmentov a byť súčasťou celého procesu.

Počas štúdia som spoznal absolventa rovnakého odboru Bystrika Míčka, s ktorým sme sa na túto problematiku pozerali rovnako. Počiatočná výpomoc formou stáže v ním založenom dizajnovom štúdiu Werkemotion prerástla v budovanie spoločného dizajnového štúdia. Vtedy som sa rozhodoval, či odísť do automobilky s lukratívnom platom, založiť si vlastné štúdio alebo spojiť sily a pokračovať v rozvoji už existujúceho dizajnového štúdia. Nakoniec som si vybral tú tretiu cestu. Vidím silu v tímovej práci a synchrónnosti namiesto delenia a vytvárania konkurencie.

REDAKCIA: Ako prebieha proces návrhu automobilu?

M. MELICHÁREK: Úvodná fáza je vždy o strategickej príprave, určení cieľového trhu, zákazníka, predajnej ceny a definície spoločnej platformy a prvkov v rámci koncernu – od tohto sa odvíja samotné zadanie pre dizajnérov.
Vybraný tím začne ručnou kresbou definovať vizuál, ktorý je v súlade nielen so zadaním, ale aj s dizajnovým jazykom a identitou značky. Zo súťaže medzi dizajnérmi či internými tímami sa vyberie návrh, ktorý sa z 2D formy vymodeluje do 3D počítačového modelu a následne do hlineného modelu, a to v mierke 1 : 1 či 1 : 4, neraz v niekoľkých variantoch.

 

Mgr. art. Miloslav Melichárek, priemyselný dizajnér, študoval priemyselný a produktový dizajn na Fakulte dizajnu a umenia Ladislava Sutnara v Plzni a transportný dizajn na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Počas štúdia pracoval na projektoch v spolupráci s automobilkami Peugeot a Audi. Namiesto ponúkaného miesta dizajnéra v automobilke si vybral možnosť podieľať sa na rozvoji dizajnového štúdia Werkemotion, kde teraz pôsobí ako prevádzkový riaditeľ a dizajnový manažér.

Urbaq motorcycle by Miloslav Melichárek

 

Zhovárala sa redakcia časopisu Quark

Foto: z archívu Miloslava Melichárka

Uverejnila: VČ

 

Celý rozhovor s Miloslavom Melichárkom si môžete prečítať v augustovom čísle časopisu Quark. Viac aj o iných zaujímavých témach sa dočítate v časopise Quark (číslo 08/2019), ktorý nájdete v novinových stánkoch alebo si ho môžete predplatiť v elektronickej alebo papierovej verzii na www.quark.sk.

Súvisiace:

Články
Hore
Veda v Centre
Prechod VK na VND - jeseň
fotografická súťaž TVT 2019
kúpa časopisov jún 2016
Noc výskumníkov 2019
Bratislavská vedecká cukráreň
Atmosféra počas TVT 2018
QUARK
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
TVT 2018 články
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Spektrum vedy
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Nanoveda a nanotechnológie sa zaoberajú výskumom a využitím materiálov s rozmermi v rozsahu 1–100 nm
Zistite viac