Druhá šanca


Druhá šanca

Uvažujete nad univerzitou? Vďaka škole, ktorá je tretia najatraktívnejšia na Slovensku, nebudete mať v budúcnosti núdzu o prácu!

Študovať alebo hneď pracovať po skončení strednej školy? Dilema viacerých maturantov, ktorí sa pri klesajúcom uplatnení absolventov zamýšľajú nad svojou budúcnosťou.

V súčasnosti si čoraz viac maturantov vyberá cestu štúdia na vysokej škole pred prácou. Dôvod je jasný – nárast nezamestnaných stredoškolákov. Existuje však odbor, v ktorom bude dopyt po profesionáloch stále. Viete, ktorý to je?

V odbore energetiky sa však vždy nájde miesto pre šikovných ľudí. Študovať ju môžete v Žiline na Strojníckej fakulte na Katedre energetickej techniky.

„Naša katedra je výnimočná v tom, že sa zaoberá hlavne energetikou a obnoviteľnými zdrojmi energie. Je to oblasť, ktorá bude len napredovať, vyvíjať sa, nikdy nemôže zaniknúť a vždy bude dopyt po kvalifikovaných ľuďoch“, vraví doc. Ing. Radovan Nosek, PhD. zo Žilinskej univerzity.

V prípade úspešného absolvovania tohto študijného programu určite nebudete mať v budúcnosti núdzu o prácu a zabezpečí Vám veľmi zaujímavú perspektívu.

Termín druhého kola podávania prihlášok na BC. a ING. štúdium je do 14.8.2015.

Všetko potrebné o podaní elektronickej prihlášky a o Katedre energetickej techniky Žilinskej univerzity v Žiline nájdete na webových stránkach univerzity.

KET – štúdijný program

Elektronická prihláška

 

Autor: doc. Ing. Radovan Nosek, PhD., Žilinská univerzita

Spracovala: Bibiana Kubašková

Uverejnila: ZČ

Hore
kúpa časopisov jún 2016
Aurelium - centrum vedy
Publikácie Veda v CENTRE
Quark_2019
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Zjednodušene povedané pri rekuperácii ide o spätné získavanie tepla z odpadového tepla.
Zistite viac