Dovolenky sú v plnom prúde. Aká je úroveň spotrebiteľských cien v štátoch EÚ?


Dovolenky sú v plnom prúde. Aká je  úroveň spotrebiteľských cien v štátoch EÚ?

V dovolenkovom období sa mnohí ľudia rozhodujú hlavne na základe svojich finančných možností, ktorú krajinu si môžu vybrať. Prinášame vám porovnanie úrovne spotrebiteľských cien za rok 2017, ktoré uverejnil Eurostat 20. júna 2018.

V roku 2017 sa úroveň cien spotrebného tovaru a služieb v Európskej únii (EÚ) značne líšila. Dánsko (142 % priemeru EÚ) malo najvyššiu cenovú hladinu, nasledovalo Luxembursko (127 %), Írsko a Švédsko (125 %), Fínsko (122 %) a Spojené kráľovstvo (117 %). Na opačnom konci stupnice je najnižšia cena (48 %), zatiaľ čo Rumunsko má (52 %) a Poľsko (56 %) boli tesne nad 50 % priemeru.

Indexy cenových hladín pre spotrebný tovar a služby, 2017 (EÚ = 100)

V roku 2017 sa úroveň cien spotrebného tovaru a služieb v Európskej únii (EÚ) značne líšila. Dánsko (142 % priemeru EÚ) malo najvyššiu cenovú hladinu, nasledovalo Luxembursko (127 %), Írsko a Švédsko (125 %), Fínsko (122 %) a Spojené kráľovstvo (117 %). Na opačnom konci stupnice je najnižšia cena (48 %), zatiaľ čo Rumunsko má (52 %) a Poľsko (56 %) boli tesne nad 50 % priemeru.  Indexy cenových hladín pre spotrebný tovar a služby, 2017 (EÚ = 100)

Ceny potravín boli najvyššie v Dánsku, najnižšie v Poľsku a Rumunsku

V roku 2017 bola cenová úroveň porovnateľného koša potravín a nealkoholických nápojov v celej EÚ viac ako dvakrát vyššia v najdrahšom členskom štáte než v najlacnejšom. Cenové úrovne sa pohybovali od 62 % priemeru EÚ v Rumunsku a 65 % v Poľsku až po 150 % priemeru v Dánsku, za nimi nasleduje Švédsko (126 %), Rakúsko (125 %), Luxembursko (123 %), Fínsko (118 %), Írsko (117 %), Belgicko, Francúzsko a Taliansko (všetky 112 %).

Alkohol a tabak – najdrahšie v Írsku a Spojenom kráľovstve

Úrovne cien alkoholických nápojov a tabaku vykazovali medzi členskými štátmi EÚ výrazné rozdiely. Najnižšia cenová úroveň v roku 2017 bola zaznamenaná v Bulharsku (56 % z priemeru), pred Rumunskom (69 %) a Maďarskom (70 %). Na opačnom konci stupnice boli najvyššie ceny zaznamenané v Írsku (174 %) a Spojenom kráľovstve (157 %), nasledované na diaľku troma severskými členskými štátmi EÚ – Fínskom (139 %), Švédskom (127 % ) a Dánskom (123 %). Treba poznamenať, že táto veľká zmena cien je spôsobená najmä rozdielmi v zdaňovaní týchto výrobkov medzi členskými štátmi.

Reštaurácie a hotely viac ako 3-krát drahšie v Dánsku ako v Bulharsku

Reštaurácie a hotely sú ďalšou kategóriou, kde sa pozorovali veľké rozdiely v cenových hladinách. Cenové úrovne sa pohybovali od 60 % alebo menej z priemeru EÚ. V Bulharsku (45 %), Rumunsku (53 %) a Českej republike (60 %) oproti 151 % v Dánsku a 146 % vo Švédsku.

Menšie rozdiely v spotrebnej elektronike, osobnej dopravnej výbave a oblečení

Spotrebná elektronika je skupina výrobkov, v ktorých sa ceny medzi členskými štátmi líšili menej, a to v rozmedzí od 86 % priemeru v Írsku, až po 110 % v Dánsku a vo Francúzsku. Oblečenie je ďalšou kategóriou výrobkov, ktoré vykazujú menšie cenové rozdiely medzi členskými štátmi, pričom najnižšie ceny má Bulharsko (80 % priemerného) a Švédsko (134 %) je najdrahšie. S výnimkou Dánska (144 % v priemere) a Holandska (121 %) boli cenové rozdiely medzi členskými štátmi limitované aj na osobné dopravné prostriedky, od 81 % na Slovensku, po 111 % vo Fínsku, Írsku a Portugalsku.

Členské štáty EÚ s indexmi najvyššej a najnižšej cenovej úrovne pre vybrané spotrebné tovary a služby, 2017

Členské štáty EÚ s indexmi najvyššej a najnižšej cenovej úrovne pre vybrané spotrebné tovary a služby, 2017

 

Spracovala: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj:

Eurostat 20. júna 2018

 

Hore
Atmosféra počas TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
TVT 2018 články
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Učenie nás môže baviť, no potrebná je k tomu vnútorná motivácia.
Zistite viac