Dôvera v EÚ rastie, na Slovensku klesla o 4 percentá

27. jún. 2018 • Sociálne vedy

Dôvera v EÚ rastie, na Slovensku klesla o 4 percentá

Podľa posledného prieskumu Eurobarometra, ktorý bol zverejnený 14. júna 2018, sa väčšina Európanov domnieva, že ekonomická situácia je dobrá a optimistická, pokiaľ ide o budúcnosť. Dôvera v Úniu silnie a podpora hospodárskej a menovej únie je na najvyššej úrovni.

Európania naďalej pozitívne vnímajú stav európskeho hospodárstva (50 %, zvýšenie o 2 percentuálne body od jesene 2017 v porovnaní s 37 % respondentov s negatívnym vnímaním s poklesom o 2 body) – najvyšší počet od roku 2007. Až v 25 členských štátoch väčšina respondentov uvádza, že európske hospodárstvo je v dobrom stave (nárast oproti 23 členským štátom na jeseň 2017). Od jesene 2017 sa pozitívne vnímanie zvýšilo v 21 členských štátoch.

Pozitívne hodnotenie stavu národného hospodárstva (49 %, +1) prvýkrát od jari 2007 prevažuje nad negatívnym vnímaním (47 %, -2). Od jesene 2017 sa pozitívne vnímanie stavu hospodárstva zvýšilo v 18 členských štátoch, s najvyššou úrovňou v Portugalsku (43 %, +10), Írsku(79 %, +7), vo Fínsku (77 %, +6) a v Litve (38 %, +6). Názory respondentov v jednotlivých členských štátoch sa líšia. Napríklad v Holandsku a Luxembursku považuje stav národného hospodárstva za dobrý až 93 % respondentov, zatiaľ čo v Grécku iba 2 %.

Podpora pre hospodársku a menovú úniu a euro dosahuje rekordnú úroveň, pričom tri štvrtiny respondentov (74 %) v eurozóne podporuje jednotnú menu EÚ.

Celkový rast dôvery v EÚ

Dôvera v EÚ vzrástla na 42 % (+1) a dosiahla svoju najvyššiu úroveň od jesene 2010. Väčšina respondentov dôveruje EÚ v 15 členských štátoch. Dôvera je najvyššia v Litve (66 %), Portugalsku a Dánsku (v oboch 57 %), v Luxembursku a Bulharsku (v oboch 56 %). Od jesene 2017 dôvera v EÚ rástla v 19 krajinách, najmä v Portugalsku (57 %, +6 percentuálnych bodov) a Slovinsku (44 %, +6), zatiaľ čo v šiestich krajinách klesla, najmä v Belgicku (47 %, -6), Maďarsku (44 %, -5) a na Slovensku (44 %, -4).

Dôvera v EÚ (Zdroj: Eurobarometer zo 14. júna 2018)Zdroj: Eurobarometer: Public opinion in the European Union: Spring 2018

V počte 40 % Európanov vníma EÚ pozitívne (37 % ju vníma neutrálne a iba 21 % negatívne). Týka sa to 15 členských štátov, pričom najvyššie percentuálne hodnoty sa zaznamenali v Írsku (64 %), Bulharsku a Portugalsku (v oboch 56 %) a v Luxembursku (54 %).

Dôvera v EÚ je naďalej vyššia než dôvera v národné vlády alebo parlamenty. 42 % Európanov dôveruje Európskej únii, zatiaľ čo 34 % dôveruje svojmu národnému parlamentu a vláde.

Väčšina Európanov je optimistická, pokiaľ ide o budúcnosť EÚ (58 %, +1). Tento stav sa zaznamenal vo všetkých členských štátoch okrem dvoch: Grécka (kde napriek nárastu optimizmu o 5 percentuálnych bodov stále prevažuje 53 %pesimistických respondentov nad 42 % optimistickými respondentmi) a Spojeného kráľovstva (48 % oproti 43 %). Optimizmus je najvyšší v Írsku (84 %), Portugalsku (71 %), Luxembursku (71 %) a na Malte, v Litve a Dánsku (vo všetkých troch 70 %). Na spodnom konci rebríčka sú Francúzsko (48 %), Cyprus a Taliansko (v oboch 54 %).

Európania vnímajú „voľný pohyb osôb, tovaru a služieb v rámci EÚ“ (58 %) a „mier medzi členskými štátmi EÚ“ (54 %) ako dva najpozitívnejšie výsledky EÚ. Okrem toho sa 70 % Európanov cíti byť občanmi EÚ. Tento názor prvýkrát od jari 2010 zdieľa väčšina respondentov vo všetkých členských štátoch.

Najväčšie obavy Európanov sú migrácia a terorizmus

Prisťahovalectvo je hlavnou výzvou, ktorej EÚ v súčasnosti čelí (38 %, -1). Na druhom mieste je terorizmus (29 %, -9 bodov) a s odstupom za ním nasleduje hospodárska situácia (18 %, +1), stav verejných financií členských štátov (17 %, +1) a nezamestnanosť (14 %, +1).

Na národnej úrovni sa ako hlavné problémy naďalej vnímajú nezamestnanosť (25 %, nezmenené), zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie (23 %, +3) a prisťahovalectvo (21 %, -1). Zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie dosiahli rekordnú úroveň a prvýkrát od jari 2007 sa nachádzajú na druhom mieste.

V porovnaní s jarou 2014 má viac občanov pocit, že má prospech z kľúčových iniciatív Únie ako zrušenie hraničných kontrol alebo zníženie ich počtu pri ceste do zahraničia (53 %, +1), lacnejšie telefonáty pri používaní mobilného telefónu v inej krajine EÚ (48 %, +14), posilnené práva spotrebiteľov pri nákupe produktov alebo služieb v inej krajine EÚ (37 %, +13) alebo posilnené práva cestujúcich v leteckej doprave (34 %, +12).

Vnímanie výhod pre občanov EÚ graf (Zdroj: Eurobarometer zo 14. júna 2018)

Zdroj: Eurobarometer: Public opinion in the European Union: Spring 2018

Zaznamenala sa aj silná podpora priorít, ktoré si Komisia stanovila. Voľný pohyb podporuje 82 % respondentov (+1) a spoločnú bezpečnostnú a obrannú politiku 75 % (nezmenené). Občanov sa prvýkrát pýtali, aký majú názor na obchodnú politiku EÚ a väčšina (71 %) jej vyjadrila podporu.

 

Spracovala: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje:

Public opinion in the European Union: Spring 2018

Tlačová správa EK

 

Hore
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - jeseň
TVT 2018 články
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Zvuk vo vode sa šíri 4,5 násobne rýchlejšie, ako vo vzduchu.
Zistite viac