Doktorandka Andrea Škulcová skúma prírodné polyméry z rastlín

11. okt. 2017 • Chemické vedy

Doktorandka Andrea Škulcová skúma prírodné polyméry z rastlín

Ing. Andrea Škulcová (1990) sa narodila v Banskej Bystrici. Maturovala na osemročnom športovom gymnáziu. Na vysokú školu nastúpila do Bratislavy, kde tri roky študovala na bakalárskom stupni program Chémia a medicínska chémia na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity (FCHPT STU). Na inžinierskom stupni vyštudovala program Prírodné a syntetické polyméry. Diplomovú prácu písala na Oddelení dreva, celulózy a papiera a po dvoch rokoch obhájila titul inžinier.

V súčasnosti štvrtý rok participuje ako doktorandka na vedeckovýskumných projektoch na FCHPT STU, zúčastňuje sa domácich i zahraničných konferencií pre študentov a mladých vedcov a zapája sa do akcií organizovaných pre základné a stredné školy. Jej výskum je zameraný na hlboko eutektické rozpúšťadlá, ich charakterizáciu a použitie pri spracovaní rastlinnej biomasy.

M. BARTOŠOVIČOVÁ: Ako ste sa dostali k štúdiu prírodných a syntetických polymérov? Čo Vás motivovalo?

A. ŠKULCOVÁ: Počas štúdia na strednej škole som sa na chémii prvý raz stretla s pojmami ako monomér a polymér a už vtedy sa mi páčila istá pravidelnosť a zákonitosť tvorby týchto zlúčenín a ich názvov. Na bakalárskom stupni štúdia som absolvovala základné predmety, ktoré súviseli s polymérmi. Organická technológia a petrochémia mi ukázala celkové spracovanie ropy až na syntetické polyméry, s ktorými denne prichádzame do kontaktu a často si to neuvedomujeme – fľaše na kozmetiku, na drogériu, na nápoje, obalové materiály, tašky, vrecúška, časti nábytku, vnútra áut, rôzne druhy oblečenia.

Mňa, ako začínajúceho chemika, veľmi zaujímala tá spojitosť a postupnosť celkovej výroby a následnej recyklácie, prípadne odpadu. S prírodnými polymérmi sme sa zaoberali len okrajovo a spájali nám ich najväčšmi s drevom a jeho zložkami. Mám rada prírodu a túto planétu, ale tiež mám rada chémiu. Práve preto som sa neskôr rozhodla pre odbor prírodné a syntetické polyméry so špecializáciou na drevo a papier. Tento študijný smer mi ukázal ako možno využiť prírodné zdroje na výrobu polymérov, ktoré by menej zaťažovali planétu a boli by v prírode rozložiteľné. Bližšie som spoznala výnimočnosť dreva. Motiváciu zdokonaľovať sa ďalej v odbore nachádzam najmä vtedy, keď získam novú vedomosť, ktorá spája chémiu a lásku k prírode.

Andrea Škulcová v laboratóriu organiky v 2. ročníku BC (2010)

M. B.: V súčasnosti ste doktorandkou na FCHPT STU. Aké je zameranie Vášho štúdia a výskumu?  

A. ŠKULCOVÁ: Ako doktorand som niečo medzi študentom, učiteľom a vedeckovýskumným pracovníkom. Prvé dva roky som si plnila študijné povinnosti ako bežný študent a absolvovala som predmety ako Makromolekulová chémia, Fyzika polymérov a Anglický jazyk. Okrem toho sa venujem výskumnej činnosti, ktorá zahŕňa rešerš a prácu v laboratóriu. Tiež sa podieľam na výučbových procesoch pre nižšie ročníky.   

Môj doktorandský výskum je zameraný na hlboko eutektické rozpúšťadlá a ich využitie na úpravu rastlinných surovín. Z chemického hľadiska ide o technológiu spracovania polymérnych materiálov, avšak väčšinou si ľudia pod pojmom polymér predstavujú „plast“. Chemická úprava, ktorú používam, funguje na princípe rôznej rozpustnosti rastlinných zložiek v použitom rozpúšťadle. V budúcnosti by táto metóda mohla byť použitá ako alternatíva k delignifikačným procesom používaných pri príprave buničiny.    

Andrea Škulcová na študentskej konferencii v Bruseli (2015)

M. B.: Môžete nám priblížiť niektoré z projektov, do ktorých sa zapájate?

A. ŠKULCOVÁ: Na oddelení, kde študujem, prebieha v súčasnosti viacero projektov. Najaktívnejšie pracujem na jednom APVV projekte s názvom Frakcionácia lignocelulózových surovín s eutektickými rozpúšťadlami. Tento projekt trvá štyri roky, pracuje na ňom viacero študentov, vedeckých pracovníkov a tiež jedna externá inštitúcia. Zatiaľ pracujeme v laboratórnych podmienkach, ale postupne zväčšujeme spracovávané objemy, pretože sa uvažuje aj o vytvorení tzv. poloprevádzky.

Momentálne máme veľa nápadov a vízií, avšak málo párov rúk. Okrem toho máme ako doktorandi možnosť podať každý rok žiadosť o grant na podporu Mladých výskumníkov. Aktuálne som zodpovedným riešiteľom svojho projektu, ktorý je obsahovo zameraný na tému mojej dizertačnej práce.

M. B.: Čomu by ste sa chceli perspektívne venovať?

A. ŠKULCOVÁ: Mám rada vôňu dreva. Praxovala som vo firme, ktorá spracovávala drevo na drevné kompozity a páčilo sa mi to. Vo svojej práci by som sa cítila dobre, keby som videla spojenie chémie a lásky k prírode. Páči sa mi, keď je práca rôznorodá, pretože ma to viac motivuje a podnecuje. Ak by to mala byť aj kancelárska práca a vedela by som, že pomáham k lepšej ochrane životného prostredia, bola by som šťastná.  

Andrea Škulcová veľkú časť voľného časzu venuje aj svojmu psíkovi

M. B.: Ako relaxujete?

A. ŠKULCOVÁ: S knihou. Od detstva mi hovorili knihomoľ a nejako mi to ostalo. Takmer každý deň mám doma v ruke knihu a čítam aj v dopravných prostriedkoch. Najradšej mám krimi a detektívky od spisovateľov ako Jo Nesbø, Ruth Rendellová, Dick Francis, Lars Kepler, Michael Hjorth a Hans Rosenfeldt alebo Jørn Horst. Tiež rada čítam knihy, ktoré mám z detstva, ako Harry Potter alebo Denníky princeznej, aj keď som ich čítala už viac ako dvadsaťkrát. V lete si ku knihe rada spravím kávu a v zime horúci čaj. Veľkú časť voľného času venujem svojmu psíkovi, ktorého máme z útulku. Má rád dlhé prechádzky a loptičky všetkého druhu.   

M. B.: Ďakujem Vám za rozhovor.

 

Doktorandka Ing. Andrea Škulcová, z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, bude v Bratislavskej vedeckej cukrárni v CVTI SR dňa 17. 10. 2017 o 9.00 hod. prezentovať tému Drevo, naše prírodné bohatstvo. Organizátorom podujatia je Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR.

 

Rozhovor pripravila a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: z archívu Ing. A. Škulcovej

Súvisiace:

Hore
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
TVT 2018 články
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
V prírode sa nachádza asi 90 chemických prvkov, z kt. mnohé ľudstvo pozná a využíva už od praveku.
Zistite viac