Doc. Ing. Alica Mašlejová, CSc. bola ocenená v kategórii Popularizátor vedy

12. nov. 2018 • Technické vedy

Doc. Ing. Alica Mašlejová, CSc. bola ocenená v kategórii Popularizátor vedy

Cenu za vedu a techniku v kategórii Popularizátor vedy získala doc. Ing. Alica Mašlejová, CSc., odborníčka v oblasti hutníctvo kovov. Vedie oddelenie Metalografie a analýzy porúch, Výskum a vývoj USSE, U. S. Steel Košice, s. r. o. Ocenenie jej bolo udelené za dlhoročnú spoluprácu a odbornú podporu študentov vysokých škôl v oblasti hutníctva kovov a popularizáciu duálneho vzdelávania.

Pri tejto príležitosti nám doc. Ing. Alica Mašlejová, CSc. poskytla rozhovor.

S. CIGÁŇOVÁ: Ako ste zareagovali na zisk tohto ocenenia? Bolo to pre vás prekvapením?

A. MAŠLEJOVÁ: Bolo to pre mňa prekvapenie, nezvykne sa oceňovať priemyselný aplikovaný výskum v súkromnej firme. Mimochodom Výskum a vývoj v U. S. Steel Košice oslavuje 50. rokov svojej existencie. Celú svoju históriu úzko spolupracuje so školami a univerzitami, hlavne v regióne. Ďakujem za nomináciu a veľmi si to vážim.

S. C.: Popíšte, čím sa vo svojej práci zaoberáte?

A. MAŠLEJOVÁ: V súčasnosti som riaditeľkou Metalografie a analýzy porúch na Výskumnom a skúšobnom ústave v U. S. Steel Košice, s. r. o. Zaoberám sa rôznymi materiálovými analýzami, potrebnými pri výrobe ocele a valcovaných plechov s rôznymi povlakmi a rôznymi úžitkovými vlastnosťami. Počas 30. rokov som však na výskume pracovala v rôznych pozíciách, napríklad ako výskumník a vývojár pre výrobu železorudného aglomerátu, pre optimálne riadenie vysokopecného procesu, ako špecialista pre keramografiu a optimalizáciu vlastností žiaruvzdorných materiálov v celom uzavretom hutníckom cykle, ako riaditeľka pre výskum v oblasti výroby koksu, surového železa, recyklácie, energetike a v environmente.

S. C.: Čo vás viedlo k tomu venovať sa práve tejto problematike?

A. MAŠLEJOVÁ: Po vyštudovaní Hutníckej fakulty, Technickej univerzity v Košiciach nie je veľa šancí sa zamestnať, ak chcete zostať v odbore. Ale mne učarovala vysoká pec pre jej maximálnu efektívnosť a komplexnosť výskumných oblastí, ktoré v sebe zahŕňa. A tiež môj starý otec, ktorý pracoval pri peci.

S. C.: Aký je najvýznamnejší počin, ktorý sa vám počas kariéry podaril?

A. MAŠLEJOVÁ: Moja rodina, dobré vzťahy na pracovisku a odborná autorita u kolegov. Možno vybudovanie Centra excelencie pre výrobu koksu a aglomerácie, kde sa na pilotných linkách modelujú pochody prebiehajúce v reálnej prevádzke s cieľom ušetriť energie, optimalizovať vstupné suroviny s cieľom vyrábať kvalite a ekonomicky. Alebo výskumy v oblasti možnosti využitia biomasy v hutníctve. Dúfam, že ešte niekoľko výziev na mňa stále čaká.

S. C.: Čo by ste odkázali mladej generácii vedcov, aby čo najlepšie napredovali a vydržali v neľahkých úlohách?

A. MAŠLEJOVÁ: Aby si nedali zobrať svoje sny, nevzdávali sa pri prvých prekážkach a zostali kreatívní a mladí duchom celý život. Môžu sa potom spoľahnúť, že vo vede a výskume stretnú veľa skvelých ľudí.

doc. Ing. Alica Mašlejová, CSc.

*********************************************

Doc. Ing. Alica Mašlejová, CSc., je predstaviteľkou aplikovaného priemyselného výskumu a významnou slovenskou odborníčkou v oblasti hutníctva kovov, ktorá je svojimi aktivitami známa aj v zahraničnej vedeckej komunite. Vo vedeckej oblasti sa venuje najmä teórii spekania jemnozrnných železorudných materiálov a využitiu biomasy v hutníctve. Úspešne navrhuje a riadi projekty aplikovaného výskumu, samostatne báda a prináša vlastné poznatky. Pri návrhoch teoretických a praktických riešení pre výrobné procesy v oblasti hutníctva využíva svoje poznatky z problematiky materiálov, tepelných procesov, energetiky, žiaruvzdorných materiálov, recyklácie materiálov a ich vplyvu na životné prostredie. Dlhoročne sa venuje vyučovaniu na vysokej škole ako externý pedagóg, kde aplikuje nové a netradičné formy vzdelávania, spĺňajúce rastúce požiadavky dnešnej praxe. Do učebných osnov zaraďuje najnovšie poznatky z vednej oblasti hutníctvo kovov. Pravidelne sa zúčastňuje na odborných konferenciách a seminároch spolu s mladými vedcami, s ktorými aj spoločne publikuje a podporuje ich v samostatných inovatívnych snahách. Pracuje pre Európsku komisiu v oblasti „Aglomerácia a vysokopecná výroba“ ako jeden z vybraných jedenástich európskych expertov. Posudzuje jednotlivé etapy riešenia projektov financovaných v rámci programov Research Fund for Coal and Steel (RFCS) a Horizont 2020.

 

Zhovárala sa: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Foto: archív doc. Ing. Alica Mašlejová, CSc.

Uverejnila: VČ

Súvisiace:

Hore
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
TVT 2018 články
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Plazma sa často označuje ako štvrté skupenstvo hmoty.
Zistite viac