Digitálna publikácia: Štatistický portrét európskeho hospodárstva od začiatku tisícročia

17. júl. 2018 • Ekonomické vedy a obchod

Digitálna publikácia: Štatistický portrét európskeho hospodárstva od začiatku tisícročia

Od začiatku tisícročia je európske hospodárstvo stále vo vývoji a štatistiky nám môžu pomôcť lepšie vnímať tieto štrukturálne zmeny. Predkladaná digitálna publikácia Európske hospodárstvo od začiatku tisícročia – štatistický portrét má za cieľ ukázať, ako sa hlavné črty hospodárstva Európskej únie a jej členských štátov od roku 2000 rozvíjali, a to prostredníctvom širokého spektra štatistických údajov, ktoré poskytujú údaje z mikro- a z makroekonomického hľadiska.

Publikácia je rozdelená do štyroch častí zameraných na konkrétne oblasti:

Celé hospodárstvo: publikácia začína s hlavnými charakteristikami celej ekonomiky tým, že ukazuje dlhodobé trendy v oblasti HDP, investícií a spotreby, obchodu, inflácie, nezamestnanosti, zamestnanosti, ... Vyberáme: V rokoch 2000 a 2017 ceny v EÚ celkovo vzrástli o 36 %. Najvyššie prírastky zaznamenali alkoholické nápoje a tabak, ako aj vzdelávanie, kde ceny vzrástli o viac ako 90 %. Bývanie, voda, elektrina a plyn, ako aj reštaurácie a hotely nasledovali s rastom viac ako 55 %. Ceny za odevy a obuv zostali takmer stabilné, zatiaľ čo ceny za komunikáciu klesli o viac ako 20 %.

Pozrite si obrázok týkajúci sa Slovenska

Price change 200 - 2017

  • Domácnosti: táto kapitola informuje o hlavnom vývoji príjmov a výdavkov domácností. Napríklad môžete vidieť, kde sa váš príjem nachádza v porovnaní s inými vo vašej krajine! Ukazuje tiež, koľko domácností vynakladá na rôzne tovary a služby a ako sa vyvinuli úspory a dlhy domácnosti. Napríklad na Slovensku najviac peňazí vynaložila domácnosť, v r. 2016 na bývanie, vodu, elektrinu a plyn 24, 4 %, a potom na jedlo 17,8 %. Najmenej výdavkov bolo na vzdelávanie 1,6 % a zdravie 2,6 %.
  • Podniky: v tejto časti sa uvádza demografia podnikov v hospodárstve. Zobrazuje tiež vývoj investícií, dlhu a ziskovosti podnikov. Okrem toho obsahuje časť venovanú bankám.
  • Vláda: táto kapitola predstavuje vývoj vládnych výdavkov a príjmov, verejný deficit a dlh. Ukazuje tiež miesto vládneho sektora v ekonomike z hľadiska zamestnanosti.

Príklad priemerných mesačných zárobkov na Slovensku podľa aktivít (rok 2014)

Príklad priemerných mesačných zárobkov

V rámci publikácie sú stručné opisy hlavných zistení doplnené o interaktívne vizualizácie, kde môžete porovnať svoju krajinu s inými krajinami. Táto publikácia je zameraná na tých, ktorí by chceli ľahko a interaktívne získať prehľad o ekonomických trendoch v EÚ od roku 2000. Tam, kde sú k dispozícii, sú zahrnuté aj údaje o krajinách EZVO. Pre tých, ktorí by chceli získať hlbší pohľad, sú odkazy na databázu Eurostatu.

 

Spracovala: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje:

The European economy since the start of the millennium: A statistical portrait (2018 edition)

 

Hore
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
TVT 2018 články
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Netopiere predstavujú dôležitú súčasť ekosystémov tejto planéty.
Zistite viac