Digitálna inovácia na pomoc zvýšenia kvality života starších – výzva na súťaž


 Digitálna inovácia na pomoc zvýšenia kvality života starších – výzva na súťaž

Predstavujeme vám výzvu Smart Ageing Prize, súťaž, ktorej cieľom je identifikovať najsľubnejšie riešenia v Európe využívajúce IKT pre aktívne starnutie. Jej hlavnou témou v tomto roku sú produkty a služby, ktoré využívajú inovatívne digitálne technológie na podporu starších ľudí, aby sa mohli plne podieľať na spoločenskom živote.

Druhý ročník súťaže Smart Ageing Prize hľadá inovatívne a inšpirujúce produkty a služby využívajúce digitálne technológie, ktoré uľahčujú interakcie v reálnom svete, s cieľom zapojiť starších ľudí do spoločenských a stimulujúcich aktivít podporujúcich aktívne starnutie.

Dôkazy z celosvetového výskumu naznačujú, že podpora starších ľudí, aby sa plne podieľali na spoločenskom živote, predĺži ich aktivitu a zlepší aj zdravotný stav až do neskoršieho veku. Súčasné zníženie sociálnej izolácie si vyžaduje zmysluplné angažovanie a sociálne skúsenosti. Kľúčovou hodnotovou ponukou IKT je jej schopnosť spájať ľudí a komunity. Digitálne technológie môžu teda pôsobiť ako sprostredkovateľ pre stimuláciu spoločenských zážitkov, ktoré zlepšujú pohodu. Preto je digitálna inovácia, ktorá spĺňa požiadavky a želania starších ľudí, v centre tejto výzvy.

Výzva končí 30. marca 2018. Po tomto termíne bude vybraných 15 semifinalistov, aby získali ďalšiu podporu. Žiadatelia musia mať k dispozícii pracovný prototyp alebo byť schopní vytvoriť aspoň jeden na demonštráciu počas mentorskej akadémie v máji 2018. Výberový proces podporuje vybrané aplikácie na rozvoj podnikania prostredníctvom malých finančných stimulov a mentorstva a víťazom bude udelená cena vo výške 50 000 EUR. Viac si môžete prečítať na stránke výzvy.

Riešenie by malo byť prezentované, ako životaschopná podnikateľská príležitosť v čase udelenia ceny za výzvu v októbri 2018. Táto cena premení najinovatívnejšie nápady do reálnych projektov, ktoré môžu dosiahnuť komerčnú udržateľnosť a mať pozitívny dopad na starších ľudí.

Súťaž je otvorená jednotlivcom, skupinám a organizáciám, ktoré sa nachádzajú v týchto krajinách: Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Kanada, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko a Spojené kráľovstvo.

Súvislosti

Program Active and Assisted Living (AAL) financuje od roku 2008 projekty verejno-súkromného partnerstva v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT) pre aktívne a zdravé starnutie. Program bol premenovaný v roku 2014 a po jeho obnovení na druhú fázu bol nazvaný Ambient Assisted Living. Program je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci zastrešenia Horizontu 2020 s odhadovaným rozpočtom vo výške 700 miliónov EUR.

 

Spracovala: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj: Smart Ageing Prize
 

Hore
QUARK
Prechod VK na VND - jeseň
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
TVT 2018 články
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Zemská kôra Zeme je niekoľkokrát recyklovaná.
Zistite viac