Deti ako vedci opäť v akcii

10. aug. 2019 • Iný

Deti ako vedci opäť v akcii

Slnko, voda a vzduch sú súčasťou nášho života, avšak málokedy si uvedomuje silu týchto živlov. Účastníci letného vedeckého tábora na pôde Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV, si hravou formou otestovali ich silu a využiteľnosť.

Letný vedecký tábor pod záštitou Ústavu materiálov a mechaniky strojov a Ústavu polymérov SAV v Bratislave sa konal koncom júla 2019. Každý deň bol dňom plným dobrodružstva a 17 detí si vyskúšalo aké je to byť vedcom. Okrem rôznych hier a zábavy, pracovali malí vedci tímovo aj na vlastných projektoch a spoznávali Ústavy SAV. Mladí vedci rozdelení do skupín, si vybrali jeden zo živlov, ktorému sa potom venovali celý týždeň. Na výber mali slnko, vodu a vzduch.

Počas jednotlivých dní skupina SLNKO pracovala na slnečných hodinách, na lome svetla v rôznych prostrediach a na zákonitostiach optiky. V skupine VODA sa pracovalo na blahodarných kozmetických prípravkoch do kúpeľa, na neviditeľnom atramente a na výrobe ekologickej lávovej lampy. Skupina VZDUCH sa pozrela na zúbok reakciám vzduchu v závislosti na teplote a malí vedci si tiež zasimulovali prácu pľúc.

Na nudu nebola príležitosť, pretože vedecký program bol bohatý a akčný aj vďaka Dr. Viliamovi Pavlíkovi z Ústavu anorganickej chémie. Okrem dymu si deti užili to, čo na hodinách v škole ešte nezažili – výbuchy. Dobrovoľne a bez mučenia organizátori priznávajú, že skúšali cukor ako okysličovadlo, našťastie všetci vyviazli bez následkov. Pán Ing. Miroslav Dobrucký previedol deti Ústavom informatiky SAV, kde videli výkonné počítače a tiež sa porozprávali o Aurelovi – súčasnom slovenskom najvýkonnejšom počítači. Navštívili tiež Ústav experimentálnej onkológie BMC SAV, kde im Dr. Lenka Wachsmannová ukázala, čo sa skúma v ich laboratóriách. Deti si tu mohli samé skúsiť nanášanie vzoriek na elektroforetický gél a pozorovali tkanivové bunky pod mikroskopom. S Mgr. Zuzanou Kisovou a Dr. Domenicom Pangallom z Ústavu molekulárnej biológie SAV si zas deťúrence začali pestovať baktérie z vlastných prstov a naučili sa, že extrakt z mäty nám môže poslúžiť proti bolesti hlavy a extrakt z klinčekov proti bolesti zubov, no a pomocou mikroskopu si deti poprezerali rôzne baktérie a spóry. Na Ústave materiálov a mechaniky strojov SAV navštívili s Dr. Naďou Beronskou laboratórium elektrónovej mikroskopie, kde sa skúmal hmyz, lupene ruží a analyzovali sa chemické prvky v 20 centovej minci.

Pokus s Vilom Pavlíkom si chceli vyskúšať všetci
Pokus s Vilom Pavlíkom si chceli vyskúšať všetci

Vďaka Červenému krížu sa malí vedci naučili ako zachraňovať životy, fixovať zlomeniny horných končatín a ošetriť rôzne rany. S lektorkou Denisou Leštachovou z jazykovej školy exliakademia.sk si zahrali zábavné hry s použitím angličtiny. V rámci oddychu deti navštívili ZOO, vystavali si vlastnú priehradu na Železnej studienke a zahrali si orientačnú hru, ktorá všetkých doviedla k štedrému pokladu. 

Letný denný tábor vyvrcholil 26. júla 2019 záverečnou konferenciou pre rodičov, starých rodičov a súrodencov a tak si mali možnosť prvýkrát vyskúšať prezentovanie dosiahnutých výsledkov z ich celotýždenného projektového bádania pred verejnosťou. Zároveň sa tak stali najmladšími popularizátormi vedy na Slovensku.

 

Informácie a fotografie poskytli: Alena Šišková, Martin Nosko, Naďa Beronská, Slovenská akadémia vied

Redigovala: ZVČ

Uverejnila: VČ

Hore
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
TVT 2018 články
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Schopnosť rastlín adaptovať sa, je veľká.
Zistite viac