Deň fascinácie rastlinami

12. máj. 2015 • Biologické vedy

Deň fascinácie rastlinami

Deň fascinácie rastlinami – 18. máj – ponúka možnosť znovu si všimnúť rastliny okolo nás. Univerzita Komenského v Bratislave (UK) sa rozhodla pri tejto príležitosti priblížiť verejnosti, aké fascinujúce môžu byť rastliny, a to v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied a Európskou organizáciou pre rastlinné vedy (EPSO). Odborníci z dvoch pracovísk Prírodovedeckej fakulty UK – z Katedry fyziológie rastlín a Katedry botaniky – priblížia rastliny v prednáškach a praktických ukážkach.

Zaujímavosti z rastlinnej ríše, napr. o kaktusoch, sukulentoch a ich spôsobe života, o kremíku a kremíkových telieskach v rastlinách alebo o tom, ako sa dajú rastliny využiť pri ozdravení kontaminovaných pôd, sa dozvedia najmä žiaci základných a stredných škôl, ale aj iní záujemcovia od odborníkov UK prof. RNDr. Alexandra Luxa, CSc., RNDr. Mareka Vaculíka, PhD., a Mgr. Milana Soukupa.

Návštevníci budú mať tiež možnosť nahliadnuť dovnútra rastlín. Odborníci z Univerzity Komenského im ukážu laboratóriá a predstavia rastlinné objekty pod mikroskopom a jednoduché demonštračné pokusy.

„Chceme ľuďom priblížiť fascinujúci svet rastlín, poodhaliť tajomstvá, ktoré ukrývajú, ako aj upozorniť na dôležitosťfoto: záhony trvaliek; Botanická záhrada UK týchto nenahraditeľných zložiek ekosystému, bez ktorých by sme nemohli existovať,“ uviedol Marek Vaculík z Univerzity Komenského. Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., ktorý je tiež botanik, dodáva: „Rastliny sú základom života. Bez rastlín – fytosféry by sme nemali biosféru, a ešte takú krásnu! Mali by sme nielen vnímať rôznorodosť rastlín, ale si tiež uvedomovať ich význam pre náš život.“

Myšlienka Dňa fascinácie rastlinami pochádza od nezávislej belgickej akademickej organizácie EPSO (European Plant Science Organisation), ktorá združuje výskumné organizácie v Európe a iných krajinách. Deň fascinácie rastlinami sa koná už tretí rok.

V prípade záujmu väčších skupín nahláste, prosím, záujem vopred organizátorom: 02/602 96 648, vaculik@fns.uniba.sk.

Zdroj: PhDr. Andrea Földváryová

vedúca Oddelenie vzťahov s verejnosťou, Univerzita Komenského v Bratislave

Foto: Botanická záhrada UK

Uverejnila: ZČ

Súvisiace:

Hore
Aurelium - centrum vedy
Veda v Centre
Prechod VK na VND - jeseň
kúpa časopisov jún 2016
Publikácie Veda v CENTRE
TVT 2019
QUARK
Bratislavská vedecká cukráreň
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Extrapolácie 2019
Zaujímavosti vo vede
Cvičenie pôsobí aj na mozog.
Zistite viac