Ďakovný list z rúk rektora UK si prebrala aj doc. PhDr. Eva Smolková, CSc. z Katedry marketingu

09. jan. 2019 • Ekonomické vedy a obchod

Ďakovný list z rúk rektora UK si prebrala aj doc. PhDr. Eva Smolková, CSc. z Katedry marketingu

Kreovanie nových predmetov pre magisterský stupeň štúdia, Strategický marketing či Cestovný ruch a Manažment partnerských vzťahov pre doktorandský stupeň štúdia je výsledkom aktívneho pôsobenia doc. PhDr. Evy Smolkovej, CSc., Katedra marketingu, Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave (UK). Pod jej vedením úspešne absolvovalo svoje štúdium osem doktorandov.

Doc. PhDr. Eva Smolková, CSc. si pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva vyslúžila ďakovný list z rúk rektora UK prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD.

S. CIGÁŇOVÁ: Aká je vaša bezprostredná reakcia na zisk tohto ocenenia?

E. SMOLKOVÁ: Poďakovanie za dobrú prácu.

S. C.: Čím konkrétne sa na fakulte zaoberáte?

E. SMOLKOVÁ: Mojim kľúčovým záujmom boli strategické partnerstvá – rôzne druhy a typy vzťahov medzi ziskovými subjektmi, ale aj s verejnou, štátnou a mimovládnou sférou. V súčasnosti sa zaoberám stratégiami a tvorbou konkurenčných výhod v manažmente a špecificky v marketingu.

S. C.: Čo považujete za najväčší úspech, ktorý sa vám počas kariéry podaril?

E. SMOLKOVÁ: Vychovať úspešných a kreatívnych ľudí. Uzavrieť niekoľko zmysluplných a dobrých projektov.

S. C.: Prečo ste si zvolili prácu pedagóga? Napĺňa vás?

E. SMOLKOVÁ: Mám rada študentov, rada učím, viem učiť a patrím za katedru.

S. C.: Aký je váš názor na súčasný proces vyučovania na VŠ?

E. SMOLKOVÁ: Je to na zodpovednosti pedagóga, nič iné. Kto nevie učiť, na VŠ nepatrí, ale dodnes sa to vníma ako celoživotné zamestnanie.

S. C.: Čo by bolo dobré v rámci neho vylepšiť? 

E. SMOLKOVÁ: Platy, aby si pedagógovia nemuseli zháňať druhé zamestnanie, lebo z tabuľkového platu nevyžijú, ale aj sprísniť kritériá kvality výučby.  Kľúčová by mala byť kvalita pedagogického procesu a nie kvalita vedeckého výskumu.

S. C.: Čo by ste odkázali študentom, ktorí majú reálny záujem o štúdium a chcú v ňom napredovať?

E. SMOLKOVÁ: Vyberajte si školu, kde podporujú kreativitu a originalitu. Ak sa to na škole nedeje, využite možnosti, ktoré študenti majú v senáte, inak je to len o účasti študentov.

 

Rozhovor a foto poskytla: doc. PhDr. Eva Smolková, CSc.

Zhovárala sa: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

Súvisiace:

Hore
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
TVT 2018 články
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Karcinóm prsníka patrí medzi najčastejší typ zhubného ochorenia u žien (tvorí 27 % zo všetkých).
Zistite viac