CVTI SR na Dni Európy

11. máj. 2015 • Iný

CVTI SR na Dni Európy

Spoznať unikátnosť európskych krajín, dozvedieť sa o fungovaní Európskej únie a súčasne sa bližšie zoznámiť s činnosťou organizácií, ktoré s európskymi krajinami spolupracujú – takúto možnosť dostali všetci návštevníci, ktorí počas uplynulého piatka (7. mája) prišli na Hlavné námestie v Bratislave. Podujatie s názvom „Deň Európy“ sa koná každoročne, v niekoľkých krajinách, ako oslava mieru a jednoty v Európe.

Aj Centrum vedecko-technických informácií SR malo na tomto podujatí zastúpenie – a to v podobe stánku, na pôde ktorého ponúkalo návštevníkom informácie o programe Európskej únie Horizont 2020, o vedecko-popularizačnom portáli VEDA NA DOSAH, ale aj možnosť zúčastniť sa niekoľkých súťaží. Jednou z nich bol kvíz, ktorý záujemcov poriadne potrápil. Nájsť odpovede na otázky „aký je rovníkový priemer zeme“ alebo „koľko sŕdc má chobotnica“ sa zdalo byť ťažké. Stačilo sa však prostredníctvom smartfónu nalogovať na portál Veda na dosah a odpovede prišli prakticky samé. Vyhodnotenie vedomostnej súťaže bude ešte v rámci tohto týždňa zverejnené priamo na portáli www.vedanadosah.sk.

Mnoho študentov sa zaujímalo aj o program Európskej únie Horizont 2020 a konkrétne, aké sú podmienky pre zisk financií pre projekty týkajúce sa výskumu a inovácií na Slovensku. Okrem odpovede na túto otázku dostali v stánku CVTI SR aj tip na zaujímavé osvetové video, ktoré sa nachádza na portáli www.h2020.cvtisr.sk, v sekcii o Horizonte 2020.

Moderátor Dňa Európy, Ludwig Bagin, si na pódium pozval aj troch predstaviteľov CVTI SR: riaditeľa sekcie podpory vedy, Ing. Ľubomíra Bilského, riaditeľku Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, Mgr. Andreu Putalovú a Ing. Arch. Janu Tomkovú, Národný kontaktný bod pre program EÚ HORIZONT 2020, ktorí návštevníkom aj takýmto spôsobom sprostredkovali informácie o portáli Veda na dosah, programe Horizont 2020, ale aj o ďalších možnostiach vzdelávania a odbornej pomoci, ktoré Centrum vedecko-technických informácií SR ponúka.

Autor a foto: Mgr. Monika Vozárová

Uverejnila: BK

Súvisiace:

Podujatia
Deň Európy 2015
07. máj. 2015 00.00 hod.
Články
Galérie
CVTI SR na Dni Európy
11. máj. 2015
Hore
Bratislavská vedecká cukráreň 6a/2020
TVT2020 súťaže
Quark_2020
Veda v CENTRE máj
Vedecká cukráreň 5/2020
Aurelium - centrum vedy
Vírusy, vakcíny, imunita
Quark 25 rokov
TAG Slovenská veda
kúpa časopisov jún 2016
banner záhrady
Publikácie Veda v CENTRE
Zaujímavosti vo vede
Murárik červenokrídly (operenec) sa dokáže šplhať po strmých skalných stenách.
Zistite viac