Cievna sústava dosahuje dĺžku viac ako dvojnásobku Zemského rovníku

09. aug. 2015 • Biologické vedy

Cievna sústava dosahuje dĺžku viac ako dvojnásobku Zemského rovníku

Vedeli ste, že cievy v ľudskom tele by mohli obísť našu zemeguľu na rovníku dvakrát?

Pomocou krvi sú roznášané látky potrebné pre normálne fungovanie nášho organizmu. Orgán, ktorý zabezpečuje prúdenie krvi je srdce, ktoré pumpuje krv do tela. Cievy sú vlastne potrubie plné krvi. Jednotlivé živiny, napríklad kyslík alebo cukor, prestupujú stenami ciev do buniek a vlastne ich kŕmia. Preto potrebujeme, aby cievy pretekali okolo všetkých buniek nášho tela, ktorých je okolo 100 biliónov. V pľúcach sa na krv naviaže kyslík. Takto okysličená krv ide do srdca, odkiaľ je poslaná do celého tela odovzdať tento kyslík bunkám. Cievy, v ktorých prúdi okysličená krv nazývame tepny. Tepna od srdca prejde až do cieľovej bunky, kde odovzdá krv živiny bunkám. V tom momente sa krv stáva odkysličená a tieto cievy nazývame žilami. Žily pozbierajú odkysličenú krv a dopravia ju naspäť do pľúc. Niektoré veľké cievy sa nedokážu zásobovať krvou čo v nich prúdi, ale existujú takzvané cievy ciev, ktoré prinášajú krv na povrch cievnej steny a zásobujú aj tú. Ak sčítame dĺžku všetkých tepien, žíl a aj ciev, dostaneme závratné číslo 100 000 kilometrov. Ak by sme cievy natiahli, mohli by obísť zemeguľu na rovníku až dvakrát.

Štúdium tejto problematiky je možné na odboroch:

  • medicína
  • biológia

 

Autor: Zuzana Bogárová, FMFI UK, P-mat n.o.

Foto: http://fotky-foto.sk/

Uverejnila: ZČ

Hore
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
TVT 2018 články
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Najväčšia povodňová situácia na slovenskom území za posledných 450 rokov bola povodeň z augusta 1813
Zistite viac