Cesta času

22. sep. 2017 • Fyzikálne vedy

Cesta času

Film o vývoji vesmíru odohrávajúci sa priamo pred očami divákov. Projekt uznávaného režiséra Terenca Malicka je výpravou do minulosti našej planéty. Energia samotnej prírody prepojená s inovatívnymi špeciálnymi efektmi budí úžas zábermi z celého sveta pri hľadaní toho, čo pretrváva a prežije podobu vesmíru, meniaceho sa v čase. Režisér pozýva divákov skúmať minulosť, súčasnosť a aj budúcnosť v spolupráci s tímom vedeckých poradcov a expertov na špeciálne efekty.

Film bol natočený v dvoch formátoch; v 90-minútovom filme s komentárom Cate Blanchett a 45-minútové dobrodružstvo s komentárom Brada Pitta.

Na predpremiére filmu sme minulý týždeň stretli aj profesora Jozefa Masarika, dekana z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave. Pri tejto príležitosti sme pána profesora oslovili na rozhovor.

ZVČ: Pán profesor, práve sme videli film Cesta času (pozn. redakcie: 45-minútové dobrodružstvo s komentárom Brada Pitta), ktorý divákovi sprostredkúva vývoj vesmíru. Aký je Váš zážitok z tohto filmu?

J. MASARIK: Film na mňa veľmi zapôsobil, bolo to proste úžasné spracovanie veľmi ťažkej témy po odbornej, umeleckej a trikovej stránke. Stevem Weinberg napísal knihu o počiatkoch vesmíru, ktorú nazval Prvé tri minúty. Jej čítanie trvalo oveľa dlhšie ako tento film, ktorý pokryl celé dejiny vesmíru a trval len 40 minút.  

ZVČ: Hlavná dejová línia filmu je vývoj vesmíru. Dodržali tvorcovia filmu fakty? A ako celý vesmír vlastne vznikol?

J. MASARIK: Napriek malému časovému priestoru, ktorú mali autori k dispozícii, úlohy sa zhostili veľmi dobre. Vybrali naozaj najvýznamnejšie medzníky vo vývoji vesmíru (Veľký tresk, vznik galaxií, vývoj hviezd, Zeme, jej drsné počiatočné obdobie, vznik oceánov, života, atď.) a tie zobrazili korektne, zaujímavo a stimulujúco k novým otázkam.

ZVČ: Práve ste nám popísali významné medzníky vo „vývoji“ vesmíru. Dozvieme sa toto všetko aj vo filme, alebo ide skôr o podnetný zážitok, ktorý v divákovi vzbudí viac otázok ako odpovedí?

J. MASARIK: Áno, toto všetko sa dozvieme vo filme a môžeme to konfrontovať s našimi predstavami o týchto jednotlivých udalostiach, ktoré sme si vytvárali na základe písaného textu, či odborných prednášok. Samozrejme popri faktickej stránke filmu je dôležitá aj zážitková stránka diela. Možno u mňa ako fyzika, ktorý o týchto eventoch v histórii vesmíru niečo vie, bola táto stránka pre mňa ešte dôležitejšia a príjemnejšia. 

ZVČ: Je podľa Vás niečo, konkrétny moment filmu, na ktorý by sa mal divák primárne sústrediť?

J. MASARIK: To vám neviem povedať, ale skôr by som povedal nech sa predtým dobre sústredí, aby mu to sústredenie vydržalo na celý film. Oplatí sa to. 

ZVČ: Ďakujeme za rozhovor ...

 

PREMIETACIE ČASY FILMU

 

 

Zhovárala sa: Zuzana Vetrecin Čeplíková, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: Cesta času

Uverejnila: VČ

Hore
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
TVT 2018 články
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Kliešť obyčajný je parazit, ktorý sa živí krvou divých i domácich zvierat a človeka.
Zistite viac