Časopis Quark v septembri jubiluje

02. sep. 2019 • Iný

Časopis Quark v septembri jubiluje

Populárno-náučný časopis Quark sa v novinových stánkoch prvýkrát objavil 1. septembra 1995. Od svojho vzniku sa prostredníctvom článkov odborníkov z jednotlivých vedných odborov usiluje prinášať overené informácie o svetových, ale predovšetkým slovenských novinkách z rôznych oblastí vedy a techniky formou prístupnou aj pre laickú verejnosť.

Viac o časopise

Časopis Quark – magazín o vede a technike 12-krát ročne ponúka 56 strán zaujímavého čítania. Jeho hlavnými piliermi sú: predstavenie aktualít zo sveta vedy a techniky, poznatky o prírodných zákonitostiach, približovanie tajov histórie, pohľady na prácu slovenských i svetových bádateľov a inovácie v digitálnej technike,  doprave či v architektúre. V časopise nechýbajú ani úspechy mladých na vedeckom poli a rubriky na precvičenie mozgových buniek v podobe testov, hlavolamov či súťaží.
Časopis pomáha rozvíjať kritické myslenie a vedeckú gramotnosť študentov aj dospelých čitateľov, rozširuje im obzory a usiluje sa rôznorodosťou tém aj autorov prispievať k širšiemu rozhľadu a celoživotnému vzdelávaniu čitateľov. Zároveň ponúka príležitosť pre slovenských vedcov a odborníkov prezentovať výsledky svojej práce a pochváliť sa verejnosti.

Redakcia sa usiluje intenzívnejšie spolupracovať so základnými a strednými školami, univerzitami, Slovenskou akadémiou vied a ďalšími vedeckými organizáciami, ako aj s organizáciami, ktoré sa orientujú na podporu záujmu detí a študentov o vedu.

Mesačník Quark vznikol z prirodzenej potreby vzdelávania, pretože v slovenskej kultúre časopis takéhoto druhu absentoval.

„Tak ako bez jednotlivých častí nie je možná existencia žiadnej matérie, ani bez nášho časopisu by slovenská kultúra nebola kompletná
, napísal v prvom vydaní Quarku jeho zakladateľ Eduard Drobný, pričom narážal na pomenovanie časopisu podľa elementárnej častice. Vtedy asi netušil, koľko rokov sa časopis dožije a koľko generácií detí a dospelých svojimi článkami ovplyvní.

Časopis Quark

Uvádzať nový časopis do života je neuveriteľný zážitok. Podobným zážitkom je však aj nazrieť do minulosti a sledovať vývoj vedy a techniky. Preto Quark exkluzívne pre predplatiteľov doplnil svoj archív, ktorý v súčasnosti obsahuje už 289 čísel časopisu.

Celý najbližší rok bude pre Quark slávnostný a vyvrcholí v septembri 2020. Vtedy jediný pôvodný slovenský časopis zameraný na popularizáciu vedy a techniky oslávi plných 25 rokov vydávania.

Redaktorov časopisu budete môcť najbližšie stretnúť 27. septembra 2019 na Európskej noci výskumníkov v Bratislave. Pre všetkých zvedavých pripravujú veľa kvalitného čítania, interaktívny kvíz, hlavolamy, súťaže a ďalšie aktivity.

Časopis Quark vydáva Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Prečítať si ho môže každý buď v tlačenej podobe, ale aj na stránke www.quark.sk. Čitatelia využívajú na získavanie aktuálnych informácií aj facebookovú podobu www.facebook.com/casopisquark.

Uverejnila: MI, NCP VaT pri CVTI SR

 

 

Hore
Veda v Centre
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
QUARK
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
Prechod VK na VND - jeseň
fotografická súťaž TVT 2019
TVT 2018 články
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Pri tlakoch miliónkrát vyšších ako atmosférický tlak sa štruktúra kryštálov zásadne mení.
Zistite viac