Časopis Quark v septembri jubiluje

02. sep. 2019 • Iný

Časopis Quark v septembri jubiluje

Populárno-náučný časopis Quark sa v novinových stánkoch prvýkrát objavil 1. septembra 1995. Od svojho vzniku sa prostredníctvom článkov odborníkov z jednotlivých vedných odborov usiluje prinášať overené informácie o svetových, ale predovšetkým slovenských novinkách z rôznych oblastí vedy a techniky formou prístupnou aj pre laickú verejnosť.

Viac o časopise

Časopis Quark – magazín o vede a technike 12-krát ročne ponúka 56 strán zaujímavého čítania. Jeho hlavnými piliermi sú: predstavenie aktualít zo sveta vedy a techniky, poznatky o prírodných zákonitostiach, približovanie tajov histórie, pohľady na prácu slovenských i svetových bádateľov a inovácie v digitálnej technike,  doprave či v architektúre. V časopise nechýbajú ani úspechy mladých na vedeckom poli a rubriky na precvičenie mozgových buniek v podobe testov, hlavolamov či súťaží.
Časopis pomáha rozvíjať kritické myslenie a vedeckú gramotnosť študentov aj dospelých čitateľov, rozširuje im obzory a usiluje sa rôznorodosťou tém aj autorov prispievať k širšiemu rozhľadu a celoživotnému vzdelávaniu čitateľov. Zároveň ponúka príležitosť pre slovenských vedcov a odborníkov prezentovať výsledky svojej práce a pochváliť sa verejnosti.

Redakcia sa usiluje intenzívnejšie spolupracovať so základnými a strednými školami, univerzitami, Slovenskou akadémiou vied a ďalšími vedeckými organizáciami, ako aj s organizáciami, ktoré sa orientujú na podporu záujmu detí a študentov o vedu.

Mesačník Quark vznikol z prirodzenej potreby vzdelávania, pretože v slovenskej kultúre časopis takéhoto druhu absentoval.

„Tak ako bez jednotlivých častí nie je možná existencia žiadnej matérie, ani bez nášho časopisu by slovenská kultúra nebola kompletná
, napísal v prvom vydaní Quarku jeho zakladateľ Eduard Drobný, pričom narážal na pomenovanie časopisu podľa elementárnej častice. Vtedy asi netušil, koľko rokov sa časopis dožije a koľko generácií detí a dospelých svojimi článkami ovplyvní.

Časopis Quark

Uvádzať nový časopis do života je neuveriteľný zážitok. Podobným zážitkom je však aj nazrieť do minulosti a sledovať vývoj vedy a techniky. Preto Quark exkluzívne pre predplatiteľov doplnil svoj archív, ktorý v súčasnosti obsahuje už 289 čísel časopisu.

Celý najbližší rok bude pre Quark slávnostný a vyvrcholí v septembri 2020. Vtedy jediný pôvodný slovenský časopis zameraný na popularizáciu vedy a techniky oslávi plných 25 rokov vydávania.

Redaktorov časopisu budete môcť najbližšie stretnúť 27. septembra 2019 na Európskej noci výskumníkov v Bratislave. Pre všetkých zvedavých pripravujú veľa kvalitného čítania, interaktívny kvíz, hlavolamy, súťaže a ďalšie aktivity.

Časopis Quark vydáva Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Prečítať si ho môže každý buď v tlačenej podobe, ale aj na stránke www.quark.sk. Čitatelia využívajú na získavanie aktuálnych informácií aj facebookovú podobu www.facebook.com/casopisquark.

Uverejnila: MI, NCP VaT pri CVTI SR

 

 

Hore
Quark_2020
TVT2020 prihlasovanie
Veda v CENTRE / Vedecká kaviareň 7/2020
TVT2020 súťaže
Vedec roka SR
Vedecká cukráreň video
VC 6/2020 železany
Veda v CENTRE máj
Vedecká cukráreň 5/2020
Aurelium - centrum vedy
Vírusy, vakcíny, imunita
Quark 25 rokov
kúpa časopisov jún 2016
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Publikácie Veda v CENTRE
Zaujímavosti vo vede
Demineralizované kostné tkanivo je vhodný materiál ako nosič pre bunky.
Zistite viac