Budúcnosť práce bude vo veľkej miere závisieť od internetu

27. aug. 2019 • Sociálne vedy

Budúcnosť práce bude vo veľkej miere závisieť od internetu

Aktuálne vydanie správy OECD: Výhľad zamestnanosti z roku 2019 analyzuje, ako v kontexte digitalizácie, globalizácie a demografických zmien má tento meniaci sa svet hlboký vplyv na naše životy, na naše kultúry, na naše spoločnosti a prináša diskusie o politických dôsledkoch týchto zmien. Analyzuje, ako technológie, globalizácia, starnutie obyvateľstva a iné megatrendy ovplyvnia trh práce v krajinách OECD.

Výhľady zamestnanosti

Digitalizácia, globalizácia a starnutie prinášajú nové príležitosti, ale aj riziká na trhu práce. Ako každá revolúcia, aj táto transformácia zamestnanosti je nabitá príležitosťami. Mnohostranná spolupráca, regionálna integrácia a zložitá globálna vzájomná závislosť, ktorá sa vyvinula v posledných desaťročiach, znásobila príležitosti. Nové technológie a umelá inteligencia sú teraz tiež súčasťou nášho každodenného života. Viac a viac ľudí a zariadení sa pripája na internet, blockchain a ďalšie technológie sa v ekonomikách  spoločností využívajú čoraz častejšie. Budúcnosť práce bude vo veľkej miere závisieť od internetu.

Na jednej strane to rozširuje našu schopnosť, podporovať vyšší rast produktivity, lepšie služby, zlepšovanie pohody; umožňuje tiež vznik nových obchodných modelov a inovatívnych spôsobov práce, čím poskytuje väčšiu flexibilitu zamestnávateľom aj pracovníkom.

Sú tu však aj výzvy, najmä pokiaľ ide o prácu. Tomuto sa čoraz viac vystavujú stredne kvalifikované pracovné miesta. Ako sa v správe uvádza, odhaduje sa, že v dôsledku automatizácie by mohlo zmiznúť 14 % existujúcich pracovných miest v nasledujúcich 15 – 20 rokoch a ďalších 32 % sa pravdepodobne radikálne zmení, čo predstavuje takmer polovicu aktuálnych pracovných pozícií.


Infografika: Budúcnosť práce v číslach

Nie každý dokáže ťažiť z lepších pracovných miest, ktoré sa objavili a mnohí uviazli v neistej práci s nízkou mzdou a obmedzeným alebo žiadnym prístupom k sociálnej ochrane, celoživotnému vzdelávaniu a kolektívnemu vyjednávaniu.

Aké sú riešenia?

V správe sa analyzuje, ako možno mobilizovať kolektívne vyjednávanie a sociálny dialóg s cieľom riešiť vznikajúce výzvy na trhu práce, pričom sa zameriava na úlohu vlády, sociálnych partnerov a nových foriem kolektívnej organizácie.

Zároveň sa rieši aj úloha vzdelávania dospelých, s osobitným zameraním na najzraniteľnejšie skupiny.

Správa v konečnom dôsledku hodnotí aj výzvy v oblasti politík sociálnej ochrany, ktoré poskytujú dôkazy o medzerách v podpore, ktoré ovplyvňujú rôzne typy pracovníkov, a diskutuje o reformných smeroch na zachovanie a posilnenie kľúčovej stabilizačnej úlohy systémov sociálnej ochrany.

Výhľad zamestnanosti OECD 2019 poskytuje ročné hodnotenie kľúčového vývoja na trhu práce a perspektívy v členských krajinách OECD. Každé vydanie obsahuje aj perspektívy zamerané na konkrétne aspekty fungovania trhov práce a dôsledky pre politiku, s cieľom propagovať viac a lepšiu ponuku pracovných miest. Vydanie 2019 je venované budúcnosti práce. Kapitoly pokrývajú témy:  technológie, globalizácia, starnutie populácie a ďalšie megatrendy, ktoré menia trh práce krajín OECD.

Publikáciu si môžete pozrieť aj online tu.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj: OECD Employment Outlook (správa z roku 2019)

OECD (2019), OECD Employment Outlook 2019: The Future of Work, OECD Publishing, Paris.
https://doi.org/10.1787/9ee00155-en

 

 

Hore
QUARK
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
Veda v Centre
Prechod VK na VND - jeseň
fotografická súťaž TVT 2019
kúpa časopisov jún 2016
Noc výskumníkov 2019
Bratislavská vedecká cukráreň
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2018 články
TAG Spektrum vedy
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Slovenská veda
TAG História
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
12. apríla 1961 vyletel do vesmíru prvý človek – ruský letec a kozmonaut Jurij Alexejevič Gagarin.
Zistite viac