Bratislavská Vedecká cukráreň – NCP VaT

01. apr. 2015 • Iný

Bratislavská Vedecká cukráreň – NCP VaT

Veda by už nemusela byť pre stredoškolákov až takým strašiakom, ako ju vo všeobecnosti vnímajú najmä mladí ľudia. Vedecký výskum je totiž ešte stále, aj v 21.storočí, v ich očiach niečo abstraktné, samoúčelné a samotní vedci čudáci, ktorí sú zavretí vo svojich laboratóriách a skúmajú niečo, o čom laická verejnosť ani netuší.

Nabúrať tento mýtus o vede a vedeckom bádaní má za úlohu Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti /NCP VaT/, ktoré vzniklo v marci 2007 ako súčasť Centra vedecko-technických informácií SR /CVTI SR/. Svojimi popularizačnými aktivitami chce zrozumiteľnou formou priblížiť svet vedy a techniky verejnosti, najmä však mládeži, a presvedčiť ich že veda a výskum, respektíve ich výsledky, do veľkej miery ovplyvňujú kvalitu nášho každodenného života. Preto spomínané NCP VaT, v spolupráci s občianskym združením Mladí vedci Slovenska, spustilo v  roku 2008 na Slovensku ojedinelý projekt pod názvom Bratislavská vedecká cukráreň. Ide o pravidelné stretnutia študentov stredných škôl s osobnosťami slovenskej vedy, výskumu a techniky, ktoré sa organizujú raz do mesiaca v budove Centra vedecko-technických informácií SR v Bratislave. Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky pri CVTI SR oslovuje vedcov – odborníkov, popularizátorov vedy, ktorí populárnou formou a jednoduchým spôsobom vedia študenti v Bratislavskej vedeckej cukrárništudentom vysvetliť zložitosti vedeckého výskumu. Vedecká cukráreň je pre študentov aj jedinečnou príležitosťou a priestorom na konfrontáciu vlastných poznatkov a názorov na dianie vo vede a technike. Pochopiteľne ako v každej cukrárni, aj v tej vedeckej, sa diskutuje v uvoľnenej a priateľskej atmosfére pri čaji, minerálke a koláčikoch a svoje čaro zohráva najmä mimoškolské prostredie. Témy vedeckých cukrární sa vyberajú podľa aktuálnosti – stále atraktívne však sú génové manipulácie, biotechnológie, globálne otepľovanie, robotika, umelá inteligencia, geológia a ďalšie.Záujem o účasť vo vedeckej cukrárni v poslednom čase zo strany stredných škôl výrazne vzrástol. Na podnet samotných učiteľov Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky pri CVTI SR pri koncipovaní tém dokonca vychádza v ústrety školám. Jednotlivé témy vedeckej cukrárne sa aktuálne prispôsobujú aj učebným osnovám tak, aby si študenti rozšírili a doplnili konkrétne vedomosti v jednotlivých predmetoch. Bratislavská vedecká cukráreň, ktorá hostila už desiatky významných slovenských vedcov a výskumníkov a ročne ju navštívi v priemere vyše 1000 študentov stredných škôl a osemročných gymnázií, napĺňa okrem popularizačného aspektu aj iné, dôležitejšie poslanie. A tým je podnietiť záujem mladých ľudí v budúcnosti o štúdium prírodovedných a technických odborov na vysokých školách.

INFORMÁCIE O BRATISLAVSKEJ VEDECKEJ CUKRÁRNI

Autor: CVTI SR

Foto: CVTI SR

Uverejnila: ZČ

Súvisiace:

Hore
sutaz FB TVT 2020
FVF 2020
Noc výskumníkov 2020
Veda v CENTRE / Vedecká kaviareň 9/2020
Quark_10/2020
TVT2020 prihlasovanie
Agrofilm
Aurelium - centrum vedy
Quark 25 rokov
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
V Bardejove sa nachádza desať prírodných minerálnych prameňov.
Zistite viac