Bioplasty mieria do výroby

22. jún. 2015 • Chemické vedy

Bioplasty mieria do výroby

Plast ako nový materiál sa začal presadzovať vo svete pred vyše 150 rokmi a dodnes sa teší obrovskému využitiu. Každá minca má však dve strany. Tou druhou je v tomto prípade nebezpečne sa hromadiaci plastový odpad, ktorý má už teraz veľmi negatívne ekologické dôsledky. Koľko rokov by muselo prejsť, aby sa ho príroda zbavila? Sú biodegradovateľné a kompostovateľné plasty, ktoré by sa mohli rozložiť v prírode za niekoľko týždňov, skutočnou alternatívou riešenia nárastu plastového odpadu? Čo vieme a čo nevieme ovplyvniť pre zníženie jeho negatívnych dôsledkov na životné prostredie? (Zdroj: CVTI SR: Veda v CENTRE 29. 5. 2014)

Základom výroby bioplastov sú dve zložky – kyselina polymliečna, ktorá sa vyrába zo škrobu a polyhydroxybutyrát – rovnako biomateriál, produkovaný baktériami. Stačí baktériám poskytnúť ako živinu cukor. Vďaka tomuto zloženiu sú bioplasty absolútne odbúrateľné v prírode. Na komposte sa rozložia na biomasu, vodu a CO2. Ani posledné nie je pre životné prostredie problém, pretože rastliny ako kukurica, z ktorej získame škrob, alebo cukrová trstina, potrebujú pre svoj rast práve CO2.

Unikátny vynález biodegradovateľných plastov z obnoviteľných materiálov zaujal verejnosť a pritiahol firmy. Tie chcú objav vedcov využiť vo výrobe.

Vo štvrtok 18. Júna 2015 Slovenská technická univerzita v Bratislave slávnostne otvorila nové Centrum aplikovaného výskumu environmentálne vhodných polymérnych materiálov.

Zdroj: Centrum aplikovaného výskumu environmentálne vhodných polymérnych materiálov; STUVďaka prístrojovému vybaveniu ide o špičkové pracovisko v oblasti technológií spracovania plastov. Najmodernejšie prístroje umožňujú tiež testovanie vlastností nových materiálov a hodnotenie ich štruktúry. Hlavným zameraním centra je výskum a vývoj nových polymérnych materiálov a prenos technológii z laboratória do priemyselnej praxe.

Aktuálne tu vedci spolu s podnikmi hľadajú využitie unikátneho vynálezu biodegradovateľných plastov v praxi. Vynález vznikol na pôde spoločného pracoviska STU a Ústavu polymérov SAV, teraz sa uchádza o slovenský a svetový patent.

V spolupráci s podnikateľskou sférou v centre testujeme využitie nového plastu vo väčších objemoch v poloprevádzkovej výrobe. Súčasťou centra je aj linka, ktorá simuluje podmienky výroby ekologických materiálov pre obaly vo väčších objemoch. Aktuálne overujeme využitie bioplastov pri 3D tlači v zdravotníctve, ale aj ako obalov na potraviny, lieky, fľaše a iné produkty,“ vysvetľuje Pavel Alexy  z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU.

Okrem zamerania na ekologické riešenia polymérnych výrobkov z bioplastov, bude centrum poskytovať technické a odborné služby a poradenstvo širokému spektru spracovateľov plastov.

Centrum STU otvorila v Nitre na Krškanskej cesta 21. Záujemcovia o služby centra sa môžu obrátiť na Pavla Alexyho, z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Informácie o podporenej technológií Biodegradovateľné plasty

Zdroj: Tlačová správa STU

Foto: STU

Spracovala: Mária Izakovičová

Uverejnila: ZČ

Súvisiace:

Hore
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
TVT 2018 články
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Mikrobiológia je vedný odbor, ktorý skúma jednobunkové mikroorganizmy a nebunkové mikroorganizmy.
Zistite viac