Biomedicínska informatika: nový unikátny študijný program sa otvára v Žiline

25. aug. 2019 • Medicínske inžinierstvo

Biomedicínska informatika: nový unikátny študijný program sa otvára v Žiline

Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline (FRI UNIZA) otvára v akademickom roku 2019/2020 nový inžiniersky študijný program biomedicínska informatika, ktorý bol pripravovaný v spolupráci s uznávanými odborníkmi z USA a Nemecka a na základe požiadaviek podnikovej praxe.

Študijný program biomedicínska informatika ponúka študentom inžinierskeho štúdia štandardné predmety zamerané na návrh a tvorbu komplexných informačných systémov, ako aj predmety, v rámci ktorých sa poslucháči oboznámia s využitím informačno-komunikačných technológií v medicínskej praxi a biomedicínskom výskume.

V rámci skupiny predmetov medicínska informatika, algoritmy a údajové štruktúry a pokročilé databázové systémy sa študenti naučia vytvárať a spravovať rozsiahle medicínske informačné systémy a systémy elektronického zdravotníctva.

Na predmetoch softvérové nástroje pre biomedicínsku informatiku, základy teoretickej medicíny a modelovanie biomedicínskych systémov a procesov získajú poslucháči prehľad o typických problémoch z oblasti vývoja softvéru pre medicínsku prax, naučia sa vytvárať trojrozmerné modely anatomických štruktúr a modelovať vybrané fyziologické procesy prebiehajúce v ľudskom tele.

Medzi ďalšie predmety, ktoré študenti absolvujú, patria databázy a získavanie znalostí, biomolekulárna informatika a chémia a aplikovaná informatika v preklinickej medicíne, v rámci ktorých sa oboznámia so základmi analýzy medicínskych a biomedicínskych údajov s využitím metód strojového učenia a tvorbou semiautomatických diagnostických systémov pre podporu rozhodovania v medicíne. Obsah vybraných predmetov je pripravovaný v spolupráci s uznávanými odborníkmi z USA (prof. Paul Barach, Wayne State University School of Medicine, Detroit) a Nemecka (prof. Thomas M. Deserno, Peter L. Reichertz Institute for Medical Informatics, University of Braunschweig – Institute of Technology and Hannover Medical School, Braunschweig).

Súčasťou inžinierskeho štúdia je aj projektová výučba. Tá sa zameriava na praktické využitie nadobudnutých vedomostí pri riešení reálnych projektov. V rámci týchto projektov sa vyvíjajú informačné systémy pre zdravotnícke zariadenia, softvérové nástroje pre spracovanie medicínskych obrazových údajov a následnú semiautomatickú diagnostiku, nové algoritmy pre spracovanie neurčitých údajov, ako aj simulačné nástroje uľahčujúce vývoj zariadení na detekciu nádorových buniek v krvi.

ukážka z výučby

Projektová výučba je úzko prepojená s výskumnými aktivitami pedagógov, ktorí zabezpečujú odborné garantovanie predmetov vyučovaných v rámci študijného programu biomedicínska informatika, a nadväzuje na výskumné projekty financované Európskou úniou alebo Agentúrou na podporu výskumu a vývoja, akými sú projekt RASimAs – Simulátor a asistent lokálnej anestézie, alebo BiomedMicrofluidics – Modelovanie a optimalizácia mikrofluidických zariadení pre aplikácie v biomedicíne.

Samozrejmosťou je prepojenie nového študijného programu s podnikovou praxou. Fakulta riadenia a informatiky UNIZA nadviazala intenzívnu spoluprácu so spoločnosťou Siemens Healthineers, ako i s ďalšími IT firmami, v oblasti podpory nového študijného programu biomedicínska informatika.

 

Informácie a fotografie poskytol: Viliam Lendel: prodekan pre vzdelávanie, Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v Žiline

Uverejnila. VČ

Hore
Prechod VK na VND - jeseň
fotografická súťaž TVT 2019
kúpa časopisov jún 2016
Noc výskumníkov 2019
Bratislavská vedecká cukráreň
Atmosféra počas TVT 2018
QUARK
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
Veda v Centre
TVT 2018 články
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Spektrum vedy
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Príčiny jarnej únavy nie sú celkom známe, no vieme, že ju sprevádza nedostatok energie.
Zistite viac