Bazaltový lom v Dolnej Prašnici


Bazaltový lom v Dolnej Prašnici

Zaujímavý objekt nájdu v opustenom lome neďaleko obce Horný Harmanec v Kremnických vrchoch milovníci geológie, ktorí preferujú pešiu alebo cyklistickú turistiku.

Na okraji prírodnej rezervácie Svrčinník sa v nádherných stĺpovitých šesťhranných formáciách nachádza neogénny bazaltoidný andezit, ktorý sa tu v minulosti ťažil. Samotný opustený lom je pomerne veľký, dosahuje dĺžku až 100 metrov a výška stien sa pohybuje až na hranici 15 metrov. Toto miesto predstavuje výnimočnú ukážku stĺpovitej odlučnosti vulkanickej horniny, ktorej hexagonálne stĺpy dosahujú hrúbku až 1 metra a výšku 8 metrov [http://mapserver.geology.sk/bbgpark/content.jsp?id=58]. V strednej časti lomu sú stĺpy vztýčené, na okrajoch sú uložené približne pod uhlom 45º. Na dne lomu, pod jeho stenami, sa nachádzajú takzvané opadové kužele s ostrohrannými úlomkami, dosahujúcimi dĺžku až 1 meter. Lokalita je súčasťou Banskobystrického geoparku.

Bazaltový lom v Dolnej PrašniciAndezit je síce pomerne často sa vyskytujúca výlevná vulkanická hornina, ale nie vždy ho nachádzame v takej atraktívnej forme, ako v lome v Dolnej Prašnici. Jeho názov je odvodený od pohoria Andy. Prítomnosť andezitu poukazuje na aktívnu sopečnú činnosť, ktorá na území Slovenska prebiehala v neogéne a táto hornina sa vyskytuje napríklad aj v Štiavnických vrchoch, vo Vtáčniku, Pohronskom Inovci, Krupinskej planine, Javorí, Poľane, Slanských vrchoch, Vihorlate a v Novohradských a Tokajských vrchoch. Menšie relikty neogénnych andezitových prúdov sa nachádzajú aj v Slovenskom Rudohorí (Klenovský Vepor) a v Zemplínskych vrchoch. Tieto horniny sa pre svoju pevnosť dodnes hojne ťažia a používajú v stavebníctve na výrobu dlažobných kociek, či obrubníkov. Jeden z najvýznamnejších lomov sa nachádzal v Šiatorskej Bukovinke, kde sa ťažil granátický andezit.

Formácie v Dolnej Prašnici predstavujú vedecky i esteticky hodnotný objekt zastúpenia andezitov turčeckej formácie vrchnobádenského veku (turčecká formácia stratovulkánu Kremnických vrchov).

Do lomu vedie nespevnená lesná cesta, na ktorú odbočíme z cestnej komunikácie medzi Dolným a Horným Harmancom.

Objekt sa nachádza v závere doliny Dolná Prašnica, asi 2 700 m na JZ od jej ústia, 800 m na SV od kóty 1 312 m. n. m. (Svrčinník)., 430 mV od červenej turistickej značky po hrebeni Kremnických vrchov.

Súradnice lomu v DolnejPrašnici: 48° 48` 40,5`` s. š., 18° 59` 52,9`` v. d..

mapa

 

Spracovala: Barbora Hrvolová, NCP VaT pri CVTI SR podľa http://www.geology.sk/

Foto: Mgr. Štefan Ferenc, PhD.

Uverejnila: ZVČ

 

Článok o Bazaltovom lome v Dolnej Prašnici je súčasťou letných tipov KAM ZA VEDOU... V prípade, že budete mať záujem podeliť sa s našimi čitateľmi o Vaše zážitky z navštívených miest, pokojne nám v priebehu letných prázdnin napíšte do redakcie (kontakt)

 

Súvisiace:

Hore
Veda v CENTRE / Vedecká kaviareň 9/2020
sutaz FB TVT 2020
Agrofilm
TVT2020 prihlasovanie
Quark_9/2020
TVT2020 súťaže
Veda v CENTRE máj
Vedecká cukráreň 5/2020
Aurelium - centrum vedy
Vírusy, vakcíny, imunita
Quark 25 rokov
kúpa časopisov jún 2016
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Publikácie Veda v CENTRE
Zaujímavosti vo vede
Prvá bryndziareň na Slovensku vznikla v roku 1787 v Detve.
Zistite viac