Automobilový priemysel: Pilotný projekt profesijný bakalár

10. okt. 2018 • Pedagogické vedy

Automobilový priemysel: Pilotný projekt profesijný bakalár

Firmy na Slovensku by privítali vyšší počet absolventov, ktorí by po ukončení bakalárskeho stupňa štúdia odchádzali priamo do praxe. Je to trend, ktorý je vo vyspelých krajinách, na rozdiel od Slovenska, zavedený už dlhé roky. Už počas štúdia by malo ísť o úzke prepojenie teórie s praxou. To znamená, že časť štúdia by bola umiestnená priamo vo firme resp. u budúceho zamestnávateľa. Jednou z univerzít, ktorá do svojho programu zaradila študijný odbor profesijný bakalár je STU v Bratislave, Strojnícka fakulta.

Prvým pilotným programom úzkeho prepojenia vysokoškolského štúdia s praxou bola spolupráca medzi Strojníckou fakultou STU v Bratislave a spoločnosťou Volkswagen Slovakia, ktorá sa začala v septembri minulého roka a zapojilo sa do nej prvých 10 študentov.

Kým klasický bakalár trvá tri roky, profesijný bakalár je silne orientovaný na prax. Ide o 4-ročné štúdium s nadštandardnou dĺžkou praxe priamo v podniku podľa výberu študenta. Strojnícka fakulta STU spolupracuje s viacerými firmami. Prax si preto môže študent vybrať v niektorej z nich. Konkrétne ide o spoločnosti Volkswagen Slovakia, Schaeffler Skalica, Continental Zvolen, ZF Slovakia, Benteler Devision Automotive, Boge Elastmetall Slovakia, Brose Prievidza a ZKW. Všetky patria k nadnárodným spoločnostiam so špičkovým technickým vybavením. Prví študenti začali študovať na Strojníckej fakulte STU v Bratislave v odbore Automobily a mobilné pracovné stroje od septembra tohto roku.

„Volkswagen Slovakia vníma potrebu technicky zdatných absolventov vysokých škôl, ktorí disponujú aj nevyhnutnými jazykovými znalosťami. Veľkým benefitom tohto programu je, že absolventi budú zorientovaní v procesoch našej spoločnosti už počas štúdia. Prvé skúsenosti z pilotného programu sú pozitívne, preto sme sa rozhodli pokračovať ďalej a teší nás, že sme k tomuto kroku inšpirovali aj ďalších partnerov, “ hovorí Renáta Valeková zo spoločnosti Volkswagen Slovakia.

Ako to funguje

Profesijný bakalár je dennou formou štúdia. Organizácia štúdia je prvé dva roky rovnaká ako pri klasickom bakalárovi, ale niektoré predmety sú už viac orientované na prax. Táto prebieha počas letných prázdnin, ako aj počas celého tretieho ročníka, kedy študent pracuje na konkrétnych projektoch a úlohách už vo firme, ktorú si vyberie. Vo štvrtom ročníku sa študent špecializuje priamo na potreby svojho podniku a podľa toho si zvolí aj predmety. To znamená, že nadobudnuté poznatky z praxe bude môcť uplatniť napríklad aj pri písaní bakalárskej práce.

Štipendium a garancia zamestnania

Už počas štúdia majú študenti nárok na pravidelné podnikové štipendium. Jeho podstatou je podpísanie zmluvy s firmou podľa výberu študenta. Prvý a druhý ročník môže študent získať štipendium vo výške 100 – 150 eur v závislosti od študijných výsledkov. Tretí ročník štúdia môže poberať štipendium v minimálnej výške 700 eur. V poslednom ročníku si ako štipendista prilepší o 130 – 180 eur tiež v závislosti od študijných výsledkov.
Okrem zaujímavého finančného príspevku počas štúdia tak majú študenti už počas vysokej školy garantované pracovné miesto, ktoré navyše presne zodpovedá ich kvalifikácii. Podmienkou je samozrejme úspešné ukončenie štúdia.

Prvé informačné stretnutia k novému študijnému odboru sú v dostatočnom časovom predstihu pred začiatkom školského roka. Na informačnom stretnutí budúci študent spozná zástupcov všetkých zúčastnených firiem a môže sa s nimi priamo porozprávať. Firmy zapojené do programu sídlia v rôznych mestách, z tohto dôvodu je preferovaná možnosť, aby študenti po ukončení štúdia ostali pracovať v regióne, z ktorého pochádzajú. Podmienkou prijatia na štúdium je aj úspešné absolvovanie výberového konania.

Tlačová konferencia na tému „V prepojení vysokoškolského štúdia s praxou sme stále na chvoste vyspelých krajín“

Tlačová konferencia na tému „V prepojení vysokoškolského štúdia s praxou sme stále na chvoste vyspelých krajín“ sa konala 9. októbra 2018 v hoteli Saffron. Organizátorom podujatia bol Zväz automobilového priemyslu SR.

 

Informácie a foto poskytla: Andrea Horská, DIVYDMedia, s. r. o.

Redigovala a uverejnila: MI, NCP VaT pri CVTI SR

 

 

Hore
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
TVT 2018 články
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Albinizmus patrí medzi dedičné choroby, a preto sa môže v rodine vyskytovať hneď u niekoľkých členov
Zistite viac