Aurelium – škola hrou

14. nov. 2016 • Iný

Aurelium – škola hrou

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR v rámci Slávnostného otvorenia Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2016 oficiálne otvorilo brány Zážitkového centra vedy Aurelium a predstavilo ho verejnosti. Udialo sa tak 7. novembra 2016, za prítomnosti zástupcov vlády a predstaviteľov vedecko-výskumných inštitúcií.

Centrum vedy je jedinečné miesto, v ktorom sa prelína zábava s učením v mene hesla Jána Amosa Komenského „Škola hrou“. Je to priestor, kde vedecký poznatok alebo akékoľvek učivo je skryté v zábavnom experimente. Idea centra vedy vychádza z názoru, že najlepšie sa každý učí pomocou vlastných skúseností a zážitkov, preto má každý návštevník príležitosť vlastnoručne si exponáty vyskúšať a prísť na princíp, akým daná vec funguje. Názov zážitkového centra vedy Aurelium je odvodený od mena rodáka z Liptovského Mikuláša prof. Ing. Aurela Stodolu, ktorý bol významným slovenským fyzikom, technikom a zakladateľom teórie parných a plynových turbín, a dokonca bol profesorom Alberta Einsteina. 

Aurelium bolo oficiálne sprístupnené verejnosti Centrum vedy je určené pre širokú laickú a odbornú verejnosť, so zreteľom na mládež.

Čo centrum vedy ponúka?

Rovnako ako klasické múzeum aj centrum vedy využíva exponáty, ktoré však nemajú hodnotu historickú, ale predovšetkým hodnotu, ktorá tkvie v potenciáli provokovať myslenie prostredníctvom priamej interakcie. Personál centra vedy exponáty pred návštevníkmi nestráži, naopak, nabáda ich k fyzickému preskúmavaniu a pomáha im v realizácii experimentov. Objavovanie a experimentovanie v centre vedy je tu ponúkané tzv. metódou trójskeho koňa, atraktívnou a zábavnou formou pomocou hier a pokusov. Tak dochádza k nenásilnému objasňovaniu vedeckých informácii.

Aký má účel?

Účelom centra vedy je vzdelávať zábavnou formou, zvýšiť všeobecný záujem o vedu v spoločnosti pomocou interaktívnych expozícií, motivovať mladých ľudí k vedeckej kariére a štúdiu technických odborov a prírodných vied. Úlohou centra vedy je aj zabezpečiť transformáciu aktuálneho vedeckého poznania do zrozumiteľnej podoby, pričom zábava predstavuje motivačný prvok a prostriedok k poznaniu.

Chceme, aby si každý návštevník odniesol nové poznatky, zážitky a nové vedomosti. Objavovanie a experimentovanie v centre vedy je ponúkané tzv. metódou trójskeho koňa.

Pre koho je určené?

Centrum vedy je od 14. novembra 2016 otvorené pre širokú laickú a odbornú verejnosť, so zreteľom na mládež, najmä pre deti od druhého stupňa ZŠ. Deti do 15 rokov majú vstup umožnený iba v sprievode osoby staršej ako 18 rokov.

 

Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke centra vedy AURELIUM.

 

Spracovala: Martina Pitlová, NCP VaT pri CVTI SR

Editovala: Barbora Hrvolová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: ZVČ

Pozrite si krátke video Zážitkového centra vedy Aurelium.

Súvisiace:

Hore
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
TVT 2018 články
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Vodou z neznámeho zdroja sa môžu šíriť predovšetkým pôvodcovia črevných nákaz.
Zistite viac