Armáda v povstaní – Slovenské národné povstanie 1944

20. aug. 2019 • Spoločenské vedy

Armáda v povstaní – Slovenské národné povstanie 1944

Pri príležitosti 75. výročia Slovenského národného povstania pripravilo Múzeum SNP v Banskej Bystrici a Vojenský historický ústav v Bratislave v spolupráci s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky dokumentárnu výstavu ARMÁDA V POVSTANÍ – SLOVENSKÉ NÁRODNÉ POVSTANIE 1944. Výstava, ktorá zachytáva problematiku vzniku, existencie a zániku povstaleckej 1. československej armády na Slovensku, je inštalovaná v priestoroch Dvorany Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Expozíciu koncepčne pripravili historici Jozef Bystrický z Vojenského historického ústavu v Bratislave a Marián Uhrín z Múzea SNP v Banskej Bystrici. Pozostáva z niekoľkých prezentačných panelov, výstavných prvkov a samostatného multimediálneho dotykového informačného systému.  

Výstava Armáda v povstaní – Slovenské národné povstanie 1944 v Dvorane Ministerstva kultúry SR v Bratislave

Výstava Armáda v povstaní – Slovenské národné povstanie 1944 v Bratislave

Slovenské národné povstanie predstavuje jeden z medzníkov slovenských dejín. Popri Varšavskom povstaní a odpore v okupovanej Juhoslávii patrí k najväčším ozbrojeným vystúpeniam proti nacizmu v Európe. Hlavnou zložkou Slovenského národného povstania bola povstalecká armáda – 1. československá armáda na Slovensku, ktorá mala v spolupráci s partizánmi rozhodujúcu zásluhu na dvojmesačnom udržaní povstaleckého územia v tyle nemeckých frontových vojsk.

Výstava je tematicky rozčlenená na niekoľko celkov, ktoré dokumentujú prípravy Slovenského národného povstania, vznik Vojenského ústredia, samotný vznik povstaleckej 1. československej armády na Slovensku a jej organizačnú štruktúru. Jednotlivé celky sa venujú bojom povstaleckej armády, jej skúsenostiam, reorganizáciám a mobilizáciám. Pôsobenie jednotlivých taktických skupín povstaleckej armády, ako aj armádnych jednotiek, je samostatne dokumentované v príslušných tematických celkoch. Zánik povstaleckej armády a význam Slovenského národného povstania tvorí záver výstavy.

Ministerka kultúry Ľubica Laššáková, Stanislav Mičev (vľavo) a Miloslav Čaplovič na vernisáži výstavy

Vernisáž výstavy, ktorá sa uskutočnila v Dvorane Ministerstva kultúry Slovenskej republiky dňa 11. júla 2019, otvorila ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková spolu s generálnym riaditeľom Múzea SNP Stanislavom Mičevom a riaditeľom Vojenského historického ústavu Bratislava Miloslavom Čaplovičom. Ministerka kultúry vo svojom príhovore, okrem iného uviedla: „Malý národ v srdci Európy dokázal zdvihnúť zbraň, aby zmyl nánosy potupnej kolaborácie s nacizmom. Dokázal to, čo nám môžu závidieť aj veľké európske národy – zorganizovať jedno z najväčších protinacistických povstaní v 2. svetovej vojne. Touto výstavou vzdávame hold príslušníkom a príslušníčkam 1. československej armády na Slovensku, aký si naozaj zaslúžia." 

Výstava Armáda v povstaní – Slovenské národné povstanie 1944

Výstava Armáda v povstaní – Slovenské národné povstanie 1944 

Výstava ARMÁDA V POVSTANÍ – SLOVENSKÉ NÁRODNÉ POVSTANIE 1944, ktorá je v priestoroch Dvorany Ministerstva kultúry SR, Námestie SNP č. 33, v Bratislave, je otvorená pre verejnosť do 30. augusta 2019 (denne okrem pondelka v čase od 10.00 do 18.00 hod). Výstava k 75. výročiu Slovenského národného povstania bude následne v septembri 2019 inštalovaná v priestoroch Českého národného múzea v Prahe.

 

Redigovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR 

Zdroj informácie: www.culture.gov.sk/aktuality-ministerstva-kultury-36.html?id=1832

www.muzeumsnp.sk/kalendar-podujati/armada-v-povstani-slovenske-narodne-povstanie-1944/

Fotozdroj: www.facebook.com/TheSNU.Museum/

Súvisiace:

Hore
Prechod VK na VND - jeseň
fotografická súťaž TVT 2019
kúpa časopisov jún 2016
Noc výskumníkov 2019
Bratislavská vedecká cukráreň
Atmosféra počas TVT 2018
QUARK
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
Veda v Centre
TVT 2018 články
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Spektrum vedy
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Schopnosť rastlín adaptovať sa, je veľká.
Zistite viac