Archeológovia SAV predstavujú aplikáciu, ktorá umožní virtuálnu prehliadku artefaktov


Archeológovia SAV predstavujú aplikáciu, ktorá umožní virtuálnu prehliadku artefaktov

Územie Slovenska patrí k oblastiam s extrémne vysokým výskytom archeologických nálezísk, mnohé z nich sú ohrozované stavebnou činnosťou. Výsledky práce archeológov sú často nedostupné širokej verejnosti.

Medzinárodný projekt VirtualArch realizovaný v rámci programu Interreg – Stredná Európa 2014 - 2020 hľadal cesty, ako virtuálnou formou priblížiť európske archeologické dedičstvo ukryté pod zemou verejnosti, ale i ďalším zainteresovaným stranám, napríklad samosprávam či úradom.

Slovenskí vedci ako lídri projektu

Vedci z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied boli vybraní ako lídri jednej z dvoch pracovných skupín projektu.

„Projekt rozvíja inovatívne vizualizačné prístupy a metódy v oblasti virtuálnej a rozšírenej reality podporujúcej ochranu a záchranu archeologického dedičstva a jeho využívanie v každodennom živote. V rámci projektu sa stretli odborníci z ôsmich krajín, okrem Slovenska aj z Rakúska, Nemecka, Česka, Slovinska, Chorvátska, Talianska a Poľska,“ povedal riaditeľ Archeologického ústavu SAV Matej Ruttkay.

Aplikácia pre zariadenia Apple aj Android

Ústav sa zameral najmä na dávnovekú podobu Nitry a jej okolia, ktorá je skrytá pod modernou mestskou zástavbou. Tiež sa zamerali na sprístupnenie archeologických nálezov uložených v depozitároch, prípadne prezentovaných vo vitrínach múzeí. Mobilná aplikácia s názvom AUSAV užívateľa zoznámi s hlavnými architektonickými aj hnuteľnými pamiatkami od stredovekých kostolov a opevnení až po najdrobnejšie gombíky či spony v prehľadnom 3D zobrazení s využitím rozšírenej a virtuálnej reality. 

„Výmena poznatkov v rámci medzinárodného tímu priniesla novú kvalitu v príprave a spracovaní trojpriestorových dát, ako aj v modelovaní a rekonštrukcii kultúrneho dedičstva. Otestované spôsoby 3D dokumentácie a tvorby rozšírenej či virtuálnej reality sa budú postupne aplikovať aj na ďalších náleziskách a nálezoch nielen zo Slovenska, ale i v zahraničí,“ doplnil Michal Holeščák, vedecký pracovník Archeologického ústavu SAV.

Zdroj: Tlačová správa SAV

 

Súvisiace:

Hore
Noc výskumníkov 2020
Quark_11/2020
Aurelium - centrum vedy
Quark 25 rokov
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Mitochondria je organela, v ktorej sa sústreďujú kľúčové procesy bunkovej energetiky.
Zistite viac