AMR je na vrchole agendy verejného zdravia nielen krajín OECD


AMR je na vrchole agendy verejného zdravia nielen krajín OECD

Okolo 2,4 milióna ľudí by mohlo zomrieť v Európe, Severnej Amerike a Austrálii počas rokov 2015 – 2050 kvôli infekciám, pokiaľ sa neurobí viac na zastavenie rezistencie na antibiotiká. Avšak trom zo štyroch úmrtí na infekcie by sa dalo vyhnúť výdavkami len 2 USD na osobu ročne, a to jednoduchými opatreniami, ako je umývanie rúk a opatrnejšie predpisovanie antibiotík. Táto aj krátkodobá investícia, by ušetrila životy a peniaze v dlhodobom horizonte.

Antimikrobiálna rezistencia (AMR) je veľký a narastajúci problém, s potenciálom pre enormné zdravotné a ekonomické dôsledky po celom svete. AMR sa stala ústrednou otázkou na vrchole agendy verejného zdravia krajín OECD a mimo nej. Predkladaná správa OECD chce poskytnúť podporu pre politické opatrenia v oblasti ľudského zdravia.

Čísla v súvislosti s AMR sú vysoké a predpokladá sa ich ďalší rast najmä v prípade druhej a tretej generácie antibiotík. Ak sa neprijmú žiadne účinné opatrenia, predpokladá sa, že pre krajiny OECD a EÚ28 bude to mať významné zdravotné a ekonomické zaťaženie. Toto zaťaženie možno riešiť zavedením účinných iniciatív v oblasti verejného zdravia. Táto správa hodnotí politiky, ktoré sa v súčasnosti uplatňujú vo vyspelých krajinách a identifikuje najlepšie opatrenia na riešenie, ktoré poskytli efektívny nástroj v boji proti AMR.

Infekcie odolné voči antibiotikám v krajinách OECD

Infekcie odolné voči antibiotikám v krajinách OECD

Antimikrobiálna rezistencia (AMR) ohrozuje účinnosť mnohých z cenných zdravotných pokrokov dosiahnutých v dvadsiatom storočí. Lieky, ktoré zabíjali už nefungujú. V roku 2016, zhromaždenie na úrovni generálneho tajomníka OSN uznalo AMR za základnú hrozbu pre zdravie obyvateľstva, globálnej ekonomiky a spoločnosti ako celku. Zdôraznilo tiež, že je potrebné, aby krajiny naliehavo zaviedli politiky na boj proti AMR a zabránili ich katastrofálnym následkom.

Kľúčové zistenia

  • V roku 2015 asi 17 % infekcií v krajinách OECD bolo spôsobených  baktériami rezistentnými na antibiotiká. Ale v štyroch krajinách bola viac ako tretina rezistentná na antibiotiká. V niektorých krajinách G20 vrátane Číny, Indie a Ruskej federácie, viac ako 40 % infekcií je spôsobených baktériami odolnými voči niektorým antibiotikám.
  • V Európe, Severnej Amerike a Austrálii by mohlo zomrieť približne 2,4 milióna osôb v rokoch 2015 až 2050 v dôsledku AMR.
  • Medzi rokmi 2015 a 2050, AMR by stálo asi zhruba 10 % rozpočtu venovanému prenosným chorobám v rámci zdravotnej starostlivosti.
  • Ak nebudú zavedené žiadne účinné opatrenia v oblasti verejného zdravia, čísla (miera) AMR budú ďalej rásť.
  • Rezistencia na antibiotiká druhej a tretej generácie predpokladá najväčší nárast, pričom miera nárastu AMR v krajinách OECD by mala byť v roku 2030 o 70 % vyššia ako v roku 2005. V EÚ28 sa v rovnakom období očakáva dvojnásobná rezistencia voči antibiotikám tretej generácie.

Je bezpodmienečne nutné zaviesť lepšiu hygienu hlavne v zdravotníckych zariadeniach, ukončiť nadmerné predpisovanie antibiotík, zaviesť rýchle testovanie pacientov na zistenie či majú vírusové alebo bakteriálne infekcie či masmediálne kampane, tvrdí sa v správe OECD. Znížením nadmerného predpisovania antibiotík by sa mohlo ušetriť okolo 35 000 až 38 000 životov ročne v 33 krajinách zahrnutých do analýzy.

Nedostatok investícií do výskumu a vývoja v oblasti antibiotík

Na rozdiel od minulých období, keď lekári mohli počítať s pokračujúcim vývojom nových antibiotík pri boji proti bakteriálnej rezistencii, napriek vedeckým výzvam sa v súčasnosti výskum a vývoj v tejto oblasti spomalil. (pozri graf: Figure 2.3.)

Nedostatok investícií do výskumu a vývoja v oblasti antibiotík

Nové antibiotiká sa stále ťažšie objavujú a zvyčajne len 1,5 % antibiotík v predklinickom vývoji sa dostane na trh. Ďalší klinický vývoj sľubných antibiotík je drahý. Tieto vysoké náklady na antibiotiká, (výskum a vývoj, nízka šanca na úspech a nízke ceny úhrady pri vstupe na trh) viedli viacerých aktérov farmaceutického priemyslu a výskumu  antibiotík k týmto výsledkom.

Správu vypracovalo OECD v úzkej spolupráci s Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb, ktoré poskytlo odborné znalosti a cenné epidemiologické údaje o AMR.

 _____________________

Krajiny OECD a EÚ28 zahrnuté v analýze sú: Austrália, Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Kanada, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Island, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Veľká Británia a Spojené kráľovstvo a Spojené štáty.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj: Stemming the Superbug Tide: JUST A FEW DOLLARS MORE

 

Hore
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
TVT 2018 články
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Mravce sú najlepší údržbári ciest v živočíšnej ríši.
Zistite viac