Alexandra Kolenová – nominovaná na Slovenku roka 2018

29. máj. 2018 • Klinické lekárske vedy

Alexandra Kolenová – nominovaná na Slovenku roka 2018

Doc. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD., prednostka Kliniky detskej hematológie a onkológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národného ústavu detských chorôb v Bratislave. Patrí k medzinárodne uznávaným detským onkológom, usiluje sa o zlepšovanie liečby a podmienok, v ktorých sa liečba poskytuje. V prestížnej ankete Slovenka roka 2018 je nominovaná v kategórii Zdravotníctvo.  

Je garantom pre odbor pediatrická hematológia a onkológia, národným koordinátorom pre liečbu detskej akútnej leukémie. V roku 2017 bola zaradená do prvej desiatky TOP inovácií v zdravotníctve za inovatívnu cielenú liečbu pacienta so zriedkavou chorobou.

Alexandra Kolenová pochádza z Oravskej Jasenice, blízko Námestova. Študovala na Lekárskej fakulte Masarykovej Univerzity v Brne, odbor Všeobecné lekárstvo (1991 – 1997). V rokoch 2005 – 2010 absolvovala postgraduálne štúdium, odbor Pediatria, na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2001 vykonala atestáciu 1. stupňa v odbore Pediatria, v roku 2007 špecializačnú skúšku v odbore Pediatria a v roku 2008 špecializačnú skúšku v odbore Pediatrická hematológia a onkológia. V roku 2010 obhájila dizertačnú prácu a 2014 bola habilitovaná v odbore pediatria.

Jej prvým pracoviskom bola Nemocnica s poliklinikou v Dolnom Kubíne, kde v rokoch 1997 – 2001 pracovala na Detskom oddelení. V rokoch 2001 – 2009 pracovala v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou na Limbovej 1 v Bratislave, najskôr na Hematologickom oddelení a po polroku na Detskom onkologickom oddelení. Od roku 2009 doteraz pôsobí na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde je od roku 2015 prednostkou Kliniky detskej hematológie a onkológie.

Pedagogickú činnosť absolvovala v rokoch 2005 – 2009 v rámci vedenia praktických seminárov so študentmi 6. ročníka, kde prednášala na vybrané témy v odbore Pediatrická hematológia a onkológia. Od roku 2009 doteraz je odbornou asistentkou na Klinike detskej hematológie a onkológie, vedie semináre a prednášky pre študentov 5. a 6. ročníka Lekárskej fakulty UK.

Doc. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD., nominovaná na Slovenku roka 2018

Doc. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD., nominovaná na Slovenku roka 2018

M. BARTOŠOVIČOVÁ: Čo pre Vás znamená nominácia na Slovenku roka 2018?

A. KOLENOVÁ: Mám za sebou veľmi náročné profesionálne obdobie. Myslím si, že ten, kto ma nominoval, ma chcel povzbudiť, aby som pokračovala v práci ďalej. Takže nomináciu beriem ako povzbudenie nevzdávať sa a snažiť sa ďalej meniť veci v prospech našich detských pacientov.

M. B.: V roku 2017 ste sa dostali do prvej desiatky TOP inovácií v zdravotníctve za cielenú liečbu pacienta so zriedkavou chorobou. Môžete nám aspoň stručne priblížiť o akú chorobu išlo a v čom bola táto liečba výnimočná?

A. KOLENOVÁ: Išlo o Histiocytózu z Langerhansových buniek (LCH). U 2-ročného pacienta sme po zlyhaní dvoch línií chemoterapie „zo súcitu“, ale v kontexte najnovších vedeckých poznatkov použili cielenú liečbu BRAF inhibítorom. Liečba bola cielená a pacient v ohrození života sa „ako zázrakom“ dostal do remisie. Ochorenie a mutáciu sme monitorovali klinicky a laboratórne, naše pozorovania sme odpublikovali v Blod Advances v roku 2017. Tento pacient má už päť rokov  a zatiaľ sa má veľmi dobre. Bol jedným z prvých pacientov na svete. Teraz sa v rámci Európy plánuje prospektívna randomizovaná štúdia s použitím BRAF inhibítoru pre multisystémovú formu LCH.

M. B.: Čo považujete za najdôležitejšie vo Vašej práci?

A. KOLENOVÁ: Každému nášmu pacientovi poskytnúť maximum možného v súčasnej medicíne. Diagnostiku, liečbu, monitorovanie v kontexte najnovších vedeckých poznatkov, s čo najlepšími vyhliadkami na uzdravenie a čo najlepšiu kvalitu života.

M. B.: Spolupracujete aj s lekármi zo zahraničia?

A. KOLENOVÁ: Áno. Detské onkologické ochorenia sú veľmi zriedkavé, predstavujú menej ako 1 percento všetkých onkologických ochorení. Medzinárodná vedecká a klinická spolupráca je základom práce detského onkológa. Zapájame sa do medzinárodných investigatívnych multicentrických štúdií. Každé dva mesiace diskutujeme s lekármi zo Spojených štátov najťažšie prípady počas videokonferencií. Medzinárodná komunita detských onkológov nie je veľká, spolupracujeme veľmi úzko.

MB: Ako najradšej relaxujete?

A. KOLENOVÁ: S rodinou, v oravskej prírode. Veľmi rada športujem.

M. B.: Ďakujem Vám za rozhovor.

 

V ankete Slovenka roka 2018 v kategórii Zdravotníctvo sú nominované: Mgr. Jana Dobšovičová Černáková, doc. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD, MUDr. Eva Rozprávková a doc. MUDr. Silvia Toporcerová, PhD. MBA.  

Hlasovať za vybrané nominantky môžete do 1. júna 2018 na webovej stránke:

https://www.slovenkaroka.sk/hlasovanie/

 

Spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: Slovenka roka a z archívu doc. Alexandry Kolenovej

 

Súvisiace:

Hore
Noc výskumníkov 2019
QUARK
Aurelium - centrum vedy
TVT 2019
Prechod VK na VND - jeseň
výtvarná súťaž TVT 2019
Veda v Centre
Publikácie Veda v CENTRE
kúpa časopisov jún 2016
fotografická súťaž TVT 2019
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Agrofilm 2019
Zaujímavosti vo vede
Najväčšia povodňová situácia na slovenskom území za posledných 450 rokov bola povodeň z augusta 1813
Zistite viac