Akvakultúra v EÚ


Akvakultúra v EÚ

Hoci je akvakultúra – čiže chov rýb – najrýchlejšie rastúcim odvetvím potravinárskej výroby na svete, prekvapuje, že pre mnohých ľudí mimo tohto odvetvia je veľkou neznámou.

Všetci vieme, že ryby obsahujú množstvo bielkovín, sú dobré pre naše zdravie a predstavujú bohatý zdroj vitamínov a živín. Nie je však žiadnym tajomstvom, že naše moria zaťažujeme nadmerným rybolovom a ohrozujeme zásoby našich rýb. Chov rýb alebo akvakultúra môže pomôcť pri zmierňovaní tohto tlaku na voľne žijúce ryby, pokiaľ ide o uspokojenie nášho neustále rastúceho dopytu po rybách v EÚ a na celom svete. Chov rýb je jedným z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich odvetví potravinárskeho priemyslu a produkuje asi polovicu skonzumovaných rýb ročne vo svetovom meradle, pričom tento trend rastie. Jednoducho povedané, bez akvakultúry by sme nemali dostatok rýb na nasýtenie svetovej populácie. Znamenalo by to viac rýb ulovených z našich morí a ohrozenie dlhodobej udržateľnosti populácie voľne žijúcich rýb.

/fisheries/inseparable/sk/file/farmsineuropevideopngFarmsInEuropeVideo.png 

Produkty akvakultúry z lokálnych zdrojov

Chov rýb v EÚ / fakty a číslaOkrem toho, že sú zdrojom kvalitných bielkovín v našej strave, sú produkty akvakultúry lokálnymi zdrojmi, ktoré môžu prispievať k rozvoju miestnych hospodárstiev. V súčasnosti dovážame do EÚ 68 % produktov rybárstva určených na konzumáciu a len 10 % našej spotreby pochádza z chovu v EÚ. Európske odvetvie akvakultúry už priamo zamestnáva viac než 80 000 ľudí a očakáva sa, že tento počet sa zvýši, keďže čoraz viac produktov rybárstva pochádza od chovateľov z EÚ. Prostredníctvom svojej nedávno reformovanej rybárskej politiky a cielenej finančnej podpory Európska únia podporí rast tohto odvetvia, vytvorí viac pracovných príležitostí a zabezpečí, že všetky chovné ryby vyprodukované v Európe budú aj naďalej vysokokvalitnými, zdravými a udržateľnými produktmi rybárstva.

Ako funguje chov rýb 

Akvakultúra je chov sladkovodných a morských živočíchov, a najmä v poslednom období, aj rôznych druhov rias. Uskutočňuje sa v celej Európe a získavajú sa ňou mnohé druhy rýb, mäkkýšov, kôrovcov a rias. V akvakultúre sa využívajú viaceré metódy chovu, či už tradičné (napríklad povrazy, siete a nádrže), alebo zložitejšie (systémy recirkulácie vody). Približne polovicu produkcie EÚ predstavujú mäkkýše a kôrovce, pričom slávky a ustrice patria medzi najobľúbenejšie. Morské ryby ako losos, pagel a ostriež tvoria približne štvrtinu produkcie. Ďalšiu pätinu tvoria sladkovodné ryby ako napríklad pstruh a kapor.

Rovnako ako v poľnohospodárstve, hlavnými prioritami zostávajú výroba zdravých potravín pre spotrebiteľov, ako aj dobré životné podmienky zvierat a ochrana životného prostredia. Chovatelia rýb potrebujú čistú vodu a hygienické podmienky na chov. V mnohých prípadoch si ryby alebo mäkkýše a kôrovce dokážu nájsť živiny, ktoré potrebujú, vo svojom prostredí. Ak je to však potrebné, poľnohospodári im poskytujú dodatočné krmivo na zabezpečenie vyváženej a zdravej stravy. Toto všetko sa musí uskutočňovať v súlade s prísnymi európskymi environmentálnymi normami a normami na ochranu spotrebiteľov, aby ryby chované v EÚ boli udržateľné, čerstvé, bezpečné, z miestnych chovov a ľahko identifikovateľné.

Školský projekt – Spoznávanie európskej akvakultúry

Školský projekt „Akvakultúra v EÚ“ má zvýšiť informovanosť o sektore akvakultúry medzi európskymi tínedžermi (vo veku od 12 do 18 rokov). Projekt priblíži študentom chov rýb, vďaka čomu sa dozvedia aj o jeho vplyve na ich okolie.

Študenti preskúmajú jeho úlohu vo výrobe potravín a ochrane životného prostredia. Zároveň spoznajú rôzne podnikateľské a kariérne príležitosti, ktoré akvakultúra ponúka.

Projekt prináša široké možnosti pre školský výskum a spoznávanie rôznych morských i sladkovodných rýb, mäkkýšov, kôrovcov a rias, ktoré sa produkujú, ako aj rôznych tradičných aj modernejších spôsobov produkcie.

Projekt v súčasnosti pilotne prebieha v 20 školách v 10 krajinách EÚ (Česká republika, Francúzsko, Grécko, Írsko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Taliansko).

 

Producenti z odvetvia akvakultúry navštívia školy

Hlavnou časťou projektu je návšteva miestneho chovateľa rýb v škole. Študenti tak budú mať príležitosť porozprávať sa s odborníkom, rozvíjať svoj vlastný výskum a zúčastniť sa pútavej a interaktívnej besedy s návštevníkom.

Pre učiteľov bol vytvorený projektový materiál, ktorý vám poskytne všetko potrebné na naplánovanie a realizáciu projektu, počínajúc prvou lekciou, besedou až po nadväzujúce činnosti, ktoré môžete zamerať na ktorúkoľvek tému, napríklad na výživu a varenie, prírodné vedy a technológiu alebo komunikáciu a umenie. 

 

Spracovala: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje a fotozdroj:

Akvakultúra v EÚ

http://ec.europa.eu/fisheries/inseparable/sk/node/736

Uverejnila: ZVČ

Súvisiace:

Hore
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
TVT 2018 články
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Biofilm je vlastne spoločenstvo baktérií, ktoré medzi sebou komunikujú.
Zistite viac