Typ aktuality Vedný odbor
Zobraziť všetky Dátum zverejnenia od Dátum zverejnenia do Zrušiť filter

Aktuality

Aktuality s tagmi: "zelené hospodárstvo"

Filter
Zobrazované záznamy 1 – 10 z 10.
30 rokov monitoringu lesov na Slovensku

30 rokov monitoringu lesov na Slovensku

22. nov. 2017 • Drevárske vedy

Lesníctvo, lesnícke prieskumy a lesnícky výskum má na Slovensku dlhú tradíciu. Začiatok systematického monitoringu lesov s dôrazom na zdravotný stav a s využitím princípov výberového zisťovania siaha do polovice 80. rokov minulého storočia. „Nepriaznivý stav lesov a zároveň veľmi výrazné znečistenie ovzdušia postavili pred lesníctvo úlohu zisťovať zdravotný stav Čítať ďalej

Aktuálne problémy v zakladaní a pestovaní lesa

Aktuálne problémy v zakladaní a pestovaní lesa

25. sep. 2017 • Drevárske vedy

Poskytnúť účastníkom z lesníckej praxe a širokej lesníckej verejnosti aktuálne informácie a najnovšie poznatky výskumu z oblasti zakladania, pestovania a produkcie lesa je cieľom medzinárodnej konferencie „Aktuálne problémy v zakladaní a pestovaní lesa 2017“, ktorá sa koná v dňoch 05. – 06. 10. 2017. Konferencia taktiež ponúka priestor pre odbornú diskusiu, kde Čítať ďalej

Ako zabezpečiť efektívnu reprodukciu lesa

Ako zabezpečiť efektívnu reprodukciu lesa

11. aug. 2017 • Drevárske vedy

Výskumom reprodukčných zdrojov a postupov environmentálne priaznivého pestovania lesa a tiež návrhom vhodných lesníckych technológií sa zaoberalo Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen. Jeho základným cieľom je zefektívnenie riadenia týchto zdrojov lesného reprodukčného materiálu a environmentálne priaznivých postupov. Výskumný tím Čítať ďalej

Odhaľme spoločne tajomstvá lesa

Odhaľme spoločne tajomstvá lesa

25. apr. 2017 • Drevárske vedy

Intenzívnym aj extenzívnym monitoringom lesa na zaoberajú pracovníci Národného lesníckeho centra – Lesníckeho výskumného ústavu Zvolen. Ich cieľom je poskytovať periodický prehľad o priestorových a časových zmenách v stave lesa vo vzťahu k antropogénnym a prírodným stresovým faktorom v európskom a národnom rámci. Chcú tiež prispieť k lepšiemu pochopeniu vzťahov Čítať ďalej

Hľadajú sa nové technológie lesnej škôlkarskej výroby

Hľadajú sa nové technológie lesnej škôlkarskej výroby

05. apr. 2017 • Drevárske vedy

Mnohé prírodné faktory prispievajú k tomu, že naše lesy si vyžadujú vždy nové technologické postupy v snahe o čo najvyššiu možnú prirodzenú obnovu. V posledných rokoch sú to najmä vietor a podkôrny hmyz, ktoré naše lesy významne trápia. Štát, akademická obec, ale aj lesníci hľadajú preto efektívne spôsoby škôlkarskej výroby. Ich cieľom je nájsť nové, Čítať ďalej

Podkôrny hmyz sa v našich lesoch šíri najintenzívnejšie za polstoročie

Podkôrny hmyz sa v našich lesoch šíri najintenzívnejšie za polstoročie

27. mar. 2017 • Drevárske vedy

Naše lesy v posledných rokoch významne trápia najmä vietor a podkôrny hmyz. Šírenie škodcov je dokonca také intenzívne, aké tu nebolo za posledných 55 rokov. Práve v tomto časovom období sa udiali významné vetrové kalamity, a to najmä v rokoch 1964, 2004 a 2014. Zatiaľ čo po vetrovej kalamite z r. 1964, kalamita podkôrneho hmyzu vďaka dôslednému zásahu lesníkov Čítať ďalej

Slovenské lesy starnú, ich zdravotný stav sa zhoršuje

Slovenské lesy starnú, ich zdravotný stav sa zhoršuje

19. feb. 2017 • Drevárske vedy

Výmera lesných pozemkov na Slovensku sa nepretržite zvyšuje, horšie sme na tom ale s vekom našich stromov a tiež ich zdravotným stavom. Celkovo sa u nás lesy aktuálne rozprestierajú na výmere 2 014 731 ha. Podľa Správy o lesnom hospodárstve Slovenskej republiky za rok 2015 alebo stručnejšie používané podľa Zelenej správy 2016, ktorá bola nedávno zverejnená, sa Čítať ďalej

Slovenské lesy trápi lykožrút. Je nutná výsadba nových stromčekov

Slovenské lesy trápi lykožrút. Je nutná výsadba nových stromčekov

22. jan. 2017 • Drevárske vedy

Lykožrút smrekový je naďalej obrovským výkričníkom pre lesné porasty na Slovensku, najmä tie ihličnaté. Práve preto, ale aj kvôli veternej kalamite je nutná obnova lesa zo strany kompetentných orgánov. Výsadbou nových stromov, ktorú realizuje človek a nie príroda samotná, sa zabezpečuje plnenie všetkých produkčných, ekologických a sociálnych funkcií lesa. Čítať ďalej

Obnova stromčekov má veľký význam pre lesné hospodárstvo

Obnova stromčekov má veľký význam pre lesné hospodárstvo

20. jan. 2017 • Drevárske vedy

Výsadba nových stromčekov prináša pozitívny vplyv pre slovenské lesné hospodárstvo. Štátny podnik LESY SR ukončil začiatkom decembra minulého roka jesennú obnovu lesa, pri ktorej vysadil viac ako 1,7 milióna sadeníc lesných drevín. Spolu lesníci umiestnili v roku 2016 na plochách obhospodarovaných podnikom takmer 15 miliónov kusov sadeníc na rozlohe 3 846 hektárov. Čítať ďalej

Alternatívne hospodárenie v lesoch skúma projekt ALTERFOR

Alternatívne hospodárenie v lesoch skúma projekt ALTERFOR

13. dec. 2016 • Drevárske vedy

Problematika lesného hospodárenia sa najmä v časoch klimatických zmien stáva čoraz akútnejšou z pohľadu hľadania alternatívnych riešení. Aktuálne využívané koncepty alternatívneho hospodárenia v lesoch vyhodnocuje projekt ALTERFOR (Alternative models and robust decision making methods for future forest management). Výskumný tím sa rovnako tak snaží  nájsť potenciál Čítať ďalej