Predseda SAV Pavol Šajgalík zhodnotil rok 2016 v Slovenskej akadémii vied

17. jan. 2017 • Iný

Prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., študoval na Katedre experimentálnej fyziky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 1979 pracuje v Slovenskej akadémii vied. V rokoch 1999 – 2013 bol riaditeľom Ústavu anorganickej chémie SAV a v rokoch 2013 – 2015 podpredsedom SAV pre ekonomiku. Pôsobil ako externý učiteľ na Fakulte chemickej a potravinárskej Čítať ďalej