Študuj vedu a techniku, budúcnosť sa ti poďakuje!

04. jan. 2016 • Masmediálna komunikácia

To sú slová, ktoré ste mohli počuť a vidieť v televízii počas niekoľkých mesiacov. Sprevádzali kampaň, ktorá mala ľudí nadchnúť pre vedu a techniku a mládež inšpirovať k štúdiu vedeckých a technických odborov. Mala ukázať, že vedecké povolania nie sú nudné, ale naopak, sú najmä o kreativite a neustálom posúvaní hraníc poznania. A prečo sa nám budúcnosť Čítať ďalej