Peter Tauš: Výskum nemôžeme plánovať na roky dopredu

21. nov. 2016 • Technické vedy

Doc. Ing. Peter Tauš, PhD., pedagóg, odborník na energiu biomasy a slnečnú energiu, je garantom predmetov Využívanie a ochrana zemských zdrojov, Navrhovanie fotovoltaických zariadení, Technológie využívania biomasy. Je držiteľom osvedčení Energetický audítor, Navrhovanie a projektovanie fotovoltaických elektrární, Navrhovanie malých vykurovacích systémov na drevnú Čítať ďalej