Ako zvýšiť úroveň štruktúrnej biológie v Európe a vo svete

17. apr. 2018 • Biologické vedy

Ako zvýšiť úroveň štruktúrnej biológie v Európe a vo svete

Vývoj a aplikácie najnovších metód štúdia biomolekúl na atómovej a molekulovej úrovni pre pochopenie ich funkcií na bunkovej úrovni je cieľom projektu INSTRUCT-ULTRA. Ide o program zameraný na podporu výskumu v oblasti štruktúrnej biológie v Európe a vo svete. Bol vytvorený ako podporný projekt pre INSTRUCT-ERIC v rámci H2020.

Oficiálny názov projektu znie Umožnenie využitia celého potenciálu Instruct na konsolidáciu a rozšírenie infraštruktúry potrebnej pre výskum v oblasti vied o živote (Releasing the full potential of Instruct to expand and consolidate infrastructure services for integrated structural life science research), pričom jeho zodpovedným riešiteľom je Dr. Miloš Hricovíni z Chemického ústavu SAV. Doba riešenia projektu je 1. január 2017 – 31. december 2020.

Hlavné ciele projektu sú:

  • podpora výskumu a postupné rozširovanie členstva Európskych krajín, ako aj mimoeurópskych krajín s cieľom vytvoriť konzorcium s najlepšou možnou infraštruktúrou v oblasti štruktúrnej biológie s ďalším zapojením sa do programu INSTRUC-ERIC;
  • dosiahnuť čo najefektívnejšiu podporu a servis pre akademickú obec, ako aj pre aplikačnú sféru (malé a stredné podniky);
  • zvýšiť úroveň štruktúrnej biológie v Európe a vo svete.

Ako uvádza Dr. Miloš Hricovíni, cieľom projektu INSTRUCT-ULTRA je podpora spolupráce a zapojenie sa do projektu INSTRUCT-ERIC tých laboratórií pôsobiacich v SAV a na univerzitách na Slovensku, ktoré sú zamerané na analýzu štruktúry biologicky aktívnych látok (proteínov, sacharidov, nukleových kyselín, ako aj ďalších prírodných a prírodne-identických syntetických zlúčenín), ich vlastností a medzimolekulových interakcií.

„Ďalším cieľom je umožnenie prístupu slovenským vedeckým pracovníkom k najlepším technológiám, ktoré sú v tejto oblasti v krajinách EÚ (kryo-elektrónová mikroskopia, NMR pri vysokých magnetických poliach, X-ray kryštalografia, a pod.). Tiež využívať najnovšie technológie, ktoré sú svojim zameraním na rozhraní medzi molekulovou štruktúrou a molekulovou biológiou, ako sú napr. kryo-elektrónová tomografia, X-ray zobrazovanie, ´single molecule techniques´“, in-cell NMR... .“

V prvom roku (2017) sa vedci zamerali hlavne na informovanie vedeckej obce o možnostiach, ktoré projekt INSTRUCT-ULTRA ponúka. Výskumníci z oblasti štruktúrnej biológie mali možnosť zúčastniť sa na workshope zorganizovanom s týmto účelom (október 2017). Na podujatí boli prezentované hlavne ciele a možnosti, ktoré je možné v projekte využívať. Účastníci zo Slovenska sa mohli oboznámiť s výsledkami dosiahnutými v jednotlivých laboratóriách SAV a vysokých školách, prezentovaných formou prednášok. „Napriek tomu, že vedecká komunita nie je veľká, mnohí účastníci nepoznali zameranie a výsledky kolegov, čo nakoniec vedie k zlepšeniu spolupráce aj v rámci Slovenska. Z finančných prostriedkov grantu sa podporila aj účasť výskumníkov z viacerých ústavov SAV a vysokých škôl na konferencii v Brne (Instruct Biennial Structural Biology Conference 2017), ktorá bola organizovaná v rámci projektu INSTRUCT-ERIC,“ konštatoval Dr. Miloš Hricovíni.

Rok 2018 je druhým rokom projektu, v ktorom bude pokračovať podpora využitia prístrojovej techniky v krajinách EÚ. Na jeseň je plánované druhé stretnutie formou konferencie spojenej s prezentáciou výsledkov laboratórií zo SAV a vysokých škôl. Okrem príspevkov zo Slovenska odznejú aj prednášky výskumníkov z krajín s dlhodobejším členstvom v programe INSTRUCT-ERIC.

V rámci projektu spolupracuje 16 laboratórií z 12 krajín. Koordinátor programu (Univerzita v Oxforde) plánuje postupné rozširovanie konzorcia o ďalšie krajiny z EÚ, ale aj z mimoeurópskeho priestoru. „V ďalšom období budeme podporovať využívanie prístrojovej techniky v krajinách EÚ, ako aj spoluprácu našich laboratórií s tými, ktoré sú už dlhodobejšie členmi v programe INSTRUCT,“ podotkol zodpovedný riešiteľ projektu.

Tento projekt by mal vyústiť do zlepšenia prístupu pracovníkov vedeckých a výskumných inštitúcií k najmodernejším výskumným technológiám, ktoré na Slovensku nemáme a ktoré umožňujú experimentálny výskum a spoluprácu v oblasti štruktúrnej biológie na svetovej úrovni.

Viac informácií o projekte

 

Informácie poskytol: Dr. Miloš Hricovíni z Chemického ústavu SAV

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj foto: https://www.structuralbiology.eu/

Uverejnila: VČ

 

Hore
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - jeseň
fotografická súťaž TVT 2019
TVT 2018 články
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Majoritnými zložkami čokolády sú najmä (poly)ne/nasýtené tuky a cukor (najčastejšie sacharóza).
Zistite viac