Ako zvládnuť prechod od doby papierovej do doby digitálnej


Ako zvládnuť prechod od doby papierovej do doby digitálnej

Európska komisia v novembri 2018 uverejnila strategickú dlhodobú víziu prosperujúceho, moderného, konkurencieschopného a klimaticky neutrálneho hospodárstva do roku 2050. Jedným z kľúčových predpokladov pre splnenie vytýčených cieľov je transformácia priemyslu a jeho prechod na moderné technológie. Priemyselné technológie nasadzované v posledných dekádach vykazujú vysokú stabilitu a spoľahlivosť a sú charakteristické nízkym stupňom údržby. Existujúci prístup k riadeniu údržby technických zariadení v SR je založený na legislatívne striktne definovaných časových lehotách, ktoré musí každý prevádzkovateľ zariadenia dodržiavať. Poznamenáva to Ing. Vladimír Krištof, PhD., tvorca startupu Smart@Maintenance.

„Tento konzervatívny prístup je správny a oprávnený pri starších technológiách. Pri moderných technológiách je však možné využívať iné pravidlá a postupy pre riadenie údržby tak, ako je to už zavedené v iných krajinách EÚ,“ uvádza.

Projekt si dáva za cieľ vytvoriť komplexný produkt pre analýzu a návrh systému údržby elektrorozvodných zariadení pozostávajúci z troch modulov, a síce analýza legislatívnych/technických/ekonomických požiadaviek na systém údržby elektrorozvodných zariadení, ďalej návrh a architektúra nového systému údržby a tiež implementácia nového systému údržby u zákazníka.

Trendy Priemyslu 4.0

Súčasné trendy Priemyslu 4.0 (ako sú digitalizácia, automatizácia a umelá inteligencia) podľa Ing. Vladimíra Krištofa, PhD. masívne prestupujú aj takým konzervatívnym odvetvím, ako je údržba elektrorozvodných zariadení. Zjednodušenie prechodu z  papierovej do digitálnej doby by mal umožniť aj startup Smart@Maintenance.

„Motiváciou je priniesť produkt, ktorý by vyplnil priestor na trhu a ktorý by zároveň umožnil realizáciu tvorivého potenciálu členov startupu, ako aj záujem podnikať v oblasti moderných technológií. Startup si dáva za cieľ vytvoriť komplexný produkt pre analýzu a návrh systému údržby elektrorozvodných zariadení,“ vysvetľuje jeho tvorca.

Startup Smart@Maintenance patrí medzi projekty, ktoré sa v rámci 9. kola súťaže inovatívnych nápadov – startupov „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!” dostali do predinkubačného pobytu v Startup centre Technickej univerzity v Košiciach (TUKE).

Komplexné služby

Cieľom projektu je poskytnúť zákazníkom komplexné služby, ktoré je možné rozdeliť do troch modulov:

Modul 1: Analýza legislatívnych/technických/ekonomických požiadaviek na systém údržby elektrorozvodných zariadení,
Modul 2: Návrh a architektúra nového systému údržby,
Modul 3: Implementácia nového systému údržby u zákazníka.

Projekt je zacielený na také cieľové skupiny ako priemyselní zákazníci, medzi nimi prevádzkovatelia prenosových a distribučných sústav, priemyselné podniky, ale aj malí a strední podnikatelia, vlastniaci elektrorozvodné zariadenia či firmy a živnostníci, ktorí majú v predmete podnikania revíznu činnosť elektrorozvodných zariadení, ale aj oprávnené právnické osoby podľa Vyhl. 508/2009 Z. z.

fungovanie systému

Inšpiratívne prostredie a podpora

Momentálne realizačný tím tvorí produkt vo vlastnej réžii, samozrejme s podporou UVP TECHNICOM. Od pobytu v Startup centre TUKE očakávajú predovšetkým inšpiratívne prostredie a technologickú, ale aj personálnu podporu.

„Prostredie UVP TECHNICKOM umožňuje rozsiahly networking a tvorí výbornú bázu pre rozbeh projektov.“ Po získaní potrebných certifikácii by riešitelia projektu radi rozšírili spoluprácu aj o veľkú renomovanú IT spoločnosť.

Ing. Vladimír Krištof, PhD. ešte priblížil, že projekt Smart@Maintenance má priniesť inovatívnosť v procese úplnej digitalizácie systému údržby so zaujímavým potenciálom ekonomických úspor pre zákazníkov.

„Očakávaným výsledkom je komplexný produkt v oblasti údržby elektrorozvodných zariadení, pomocou ktorého by koncoví zákazníci dokázali zvládnuť prechod od doby papierovej do doby digitálnej,“ uzavrel.

*********************************************

O postupujúcich startupoch v rámci súťaže „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!” rozhodla koncom júna 2019 odborná komisia pod vedením predsedu komisie prorektora TUKE – prof. Ing. Antona Čižmára, CSc. Celkovo sa uchádzalo o túto miestenku 17 inovatívnych nápadov/projektov.

Startup centrum TUKE bolo otvorené v roku 2014. Odvtedy sa na Technickej univerzite rozbehli aktivity v oblasti podpory startupov. Hlavným zámerom centra je vytvoriť motivačné prostredie, ktoré pomôže nielen študentom a zamestnancom TUKE, ale aj ostatným obyvateľom regiónu v rozvoji ich inovatívnych nápadov a potenciálu.

Startup centrum TUKE ponúka startupom podporu v rôznej podobe, podľa ich aktuálnych potrieb. Ide predovšetkým o možnosť využívať zdarma priestory v Startup centre TUKE a potrebné prístrojové kapacity unikátnych odborných pracovísk, laboratórií a iných zariadení na univerzite. Ďalej tiež pomoc pri tvorbe podnikateľského plánu, získavaní partnerov, vyhľadávaní potenciálnych investorov, ako aj expertnú a mentorskú podporu.

 

Informácie a ilustrácie poskytol: Ing. Vladimír Krištof, PhD., Gridman s. r. o., Košice

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

Súvisiace:

Hore
Prechod VK na VND - jeseň
fotografická súťaž TVT 2019
kúpa časopisov jún 2016
Noc výskumníkov 2019
Bratislavská vedecká cukráreň
Atmosféra počas TVT 2018
QUARK
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
Veda v Centre
TVT 2018 články
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Spektrum vedy
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Ľubovník bodkovaný obsahuje širokú paletu fytozlúčenín, z ktorých majú viaceré úžasné liečivé účinky
Zistite viac