Ako zabrániť odolnosti kvasiniek voči liečivám

10. máj. 2019 • Prírodné vedy

Ako zabrániť odolnosti kvasiniek voči liečivám

Aktuálnym medicínskym problémom súčasnosti je odolnosť mikroorganizmov voči liečivám. V prípade kvasiniek existuje rezistencia na antimykotiká. Ide o látky, ktoré sú častokrát zacielené na ergosterol v cytoplazmatickej membráne kvasiniek alebo na rôzne kroky v biologickej dráhe jeho syntézy.

V práci s názvom Účinok delécie génu na vybrané vlastnosti membrán kvasiniek autori použili kvasinky druhu Kluyveromyces lactis s deléciou génu UPC2 a ERG6. Ide o kolektív autorov Matúš Kamenický, Marcela Morovová Jr., Libuša Šikurová, Alexandra Benčová a Yveta Gbelská. So svojou prácou sa zapojili do XI. ročníka Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov 2019 Preveda.

Ako vysvetlil Matúš Kamenický, Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave, výsledky tejto práce sú súčasťou diplomovej práce vypracovanej v rámci širšieho výskumu, ktorému sa venujú na Prírodovedeckej fakulte.

„Pozerá sa však na biofyzikálne aspekty problematiky. Kolektív z PriF UK sa venuje problematike rezistencie kvasiniek na liečivá. Rezistencia predstavuje aktuálny medicínsky problém, lebo, ako je už napr. všeobecne známe, u baktérií sa vyvinuli kmene, ktoré odolávajú liečbe na antibiotiká. U kvasiniek sa taktiež objavila podobná rezistencia. Väčšina antimykotických liečiv bojuje s kvasinkami tak, že sa zacieľuje na molekulu ergosterolu a jej metabolizmus. Ergosterol sa podobá na molekulu cholesterolu u ľudí a cicavcov, ale nevyskytuje sa v ich bunkách, a preto je vhodným cieľom týchto liečiv. U kvasiniek tvorí ergosterol dôležitú súčasť ich membrán, ktorých zloženie a funkcia zas ovplyvňujú rôzne procesy dôležité pre prežitie kvasinky.“

Matúš Kamenický približuje, že tím na PriF UK sa preto snaží odhaliť nové „miesta“ v rámci metabolizmu ergosterolu, na ktoré by sa mohli zacieliť nové liečivá a tak riešiť problém rezistencie. „Za týmto účelom sa vytipujú gény, ktoré sa podieľajú na syntéze ergosterolu a ktorých funkcia doteraz nebola úplne prebádaná a ´znefunkčnia sa´ (čo sa označuje ako delécia génu) a potom sa sleduje, či sa zvýši citlivosť kvasiniek s deléciou daného génu voči rôzne terapeutickým látkam. Keďže, ako som už spomenul, ergosterol je dôležitá súčasť membrán kvasiniek, príspevok spočíva v tom, že s použitím metód fluorescenčnej spektroskopie sa pozrieme na membránu kvasiniek s deléciou a sledujeme, či sa s deléciou génu zmenila aj usporiadanosť molekúl v membráne, a ako sa zmenili jej ´elektrické´ vlastnosti (korektne: membránový potenciál).“

V tomto prípade autori študovali dva gény, ktoré sa podieľajú na syntéze ergosterolu a ukázalo sa, že len delécia jedného z nich mení usporiadanie molekúl v membránach, ale zmeny v membránovom potenciáli spôsobuje delécia aj jedného aj druhého génu. „To by som aj sformuloval ako prínos pre odbornú verejnosť – zistili sme, aký je súvis medzi dvomi génmi a membránovými vlastnosťami u istého modelového druhu kvasiniek. Bezprostredný prínos pre bežnú verejnosť ťažko zhodnotiť. Náš výskum treba vnímať ako malý fragment, ktorý prispieva do mozaiky výskumu rezistencie mikroorganizmov na liečivá a azda tak prispeje aj k riešeniu tohto vážneho medicínskeho problému,“ dodal Matúš Kamenický.

*********************************************

Občianske združenie Preveda už roky organizuje konferenciu pre mladých výskumných pracovníkov zameranú na vybrané obory chemických a prírodných vied ako biochémia a molekulová biológia; biotechnológia a potravinárska technológia; analytická chémia; organická, bioorganická, farmaceutická chémia, farmakológia a toxikológia; environmentalistika a tiež biomedicínska fyzika, matematické modelovanie, bioštatistika, biometria.

Poskytuje tak možnosť jednoduchým spôsobom prezentovať prácu mladých vedcov, prináša interaktívnu diskusiu na odborné témy a dáva príležitosť získať plnohodnotnú publikáciu príspevkov v recenzovanom zborníku konferencie. „Veríme, že sa nám s vašou pomocou podarí týmto projektom naštartovať cyklus konferencií, ktorých obsah a vysoká výpovedná úroveň napomôžu k udržaniu vzdelanostnej úrovne, ako i k zefektívneniu štúdia mladej vedeckej obce,“ uvádzajú organizátori.

 

Informácie poskytol: Matúš Kamenický

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /ivabalk/

Uverejnila: VČ

Súvisiace:

Hore
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
Aurelium - centrum vedy
TVT 2018 články
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Užovka fŕkaná má široký areál výskytu a zasahuje až na územie 3 kontinentov: Európa, Ázia a Afrika.
Zistite viac