Ako sa Európa prispôsobuje zmene klímy: 10 prípadových štúdií

13. sep. 2018 • Environmentálne inžinierstvo

Ako sa Európa prispôsobuje zmene klímy: 10 prípadových štúdií

Európska agentúra pre životné prostredie vydala v tomto roku unikátnu brožúru s názvom Ako sa Európa prispôsobuje zmene klímy: 10 prípadových štúdií.

Táto zbierka desiatich európskych prípadových štúdií predstavuje opatrenia, ktoré sa už v Európe vykonávajú, aby sa zvýšila odolnosti voči extrémnym, ale aj malým poveternostným udalostiam, celkovo na zlepšenie prispôsobenia sa zmene klímy. Zdieľanie týchto myšlienok zvýši povedomie o tom, čo je možné, a povzbudí k vytváraniu nových aktivít na riešenie očakávaných vplyvov zmeny klímy.

Cieľom brožúry je tiež stimulovať zainteresované strany, aby si mohli vymieňať informácie o svojich vlastných skúsenostiach aj pomocou kontaktovania sa na stránku EÚ: climate.adapt@eea.europa.eu

Obrázok 1: Zelená strecha na električkovej stanici Wiesenplatz v Bazileji, ktorá je súčasťou projektu "Meadow carpet". Zdroj: Climate-ADAPT. How Europe is adapting to climate change: 10 case studies (EÚ Bookshop)

Obr. 1 Zelená strecha na električkovej stanici Wiesenplatz v Bazileji, ktorá je súčasťou projektu "Meadow carpet". Zdroj: Climate-ADAPT. How Europe is adapting to climate change: 10 case studies (EÚ Bookshop

Politiky a opatrenia na prispôsobenie sa zmene klímy sa čoraz viac vypracovávajú a realizujú na úrovni EÚ, nadnárodnej, národnej a mestskej úrovni. Prípadové štúdie zohrávajú dôležitú úlohu pri podpore miestnych a regionálnych rozhodovacích orgánov v ich úsilí zvládnuť účinky zmeny klímy tým, že preukážu vykonávanie skutočných adaptačných opatrení. Tieto opatrenia sa často zavádzajú tak, aby spĺňali celý rad politických cieľov a priniesli spoločné výhody, ako napríklad obnovenie biotopov, zachovanie biodiverzity, prestavbu miest, zlepšenie zdravia a blahobytu miest a znižovanie rizika katastrof, ako aj prispôsobenie sa zmene klímy a celkovú odolnosť.

Renovácia Sankt Ann Plads, Kodaň. Park v strede má konkávny dizajn na zvýšenie objemu vody, ktorú môže obsahovať a odvádza ju do neďalekého prístavu. Zdroj: Climate-ADAPT. How Europe is adapting to climate change: 10 case studies (EÚ Bookshop)

Obr. 2 Renovácia Sankt Ann Plads, Kodaň. Park v strede má konkávny dizajn na zvýšenie objemu vody, ktorú môže obsahovať a odvádza ju do neďalekého prístavu. Zdroj: Climate-ADAPT. How Europe is adapting to climate change: 10 case studies (EÚ Bookshop)

Viac podrobností o týchto a ďalších prípadových štúdiách možno nájsť na webovej stránke Climate-ADAPT (http: // climate-adapt.eea.europa.eu/). Pokrývajú celý rad odvetví, vrátane poľnohospodárstva, biodiverzity, stavieb, pobrežných oblastí, znižovanie rizika katastrof, energetiky, financií, lesníctva, zdravia, dopravy, mestského a vodného hospodárstva.Tiež pokrývajú veľa rôznych vplyvov na životné prostredie (sucho, extrémne teploty, záplavy, nárast hladiny morí, búrky, nedostatok vody), rôzne európske nadnárodné regióny a veľké množstvo krajín.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP V aT pri CVTI SR

Zdroje: Climate-ADAPT. How Europe is adapting to climate change: 10 case studies EÚ Bookshop

 

Hore
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
TVT 2018 články
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
GPS je najznámejší rádiový navigačný systém určený na civilné a vojenské použitie.
Zistite viac