Ako ovplyvnila pandémia rodičov? Pozrite si výsledky výskumu vedkýň zo SAV

05. jún. 2020 • Humanitné vedy

Ako ovplyvnila pandémia rodičov? Pozrite si výsledky výskumu vedkýň zo SAV

Pandémia spôsobená vírusom COVID-19 väčšinu z nás izolovala do domáceho prostredia. Obzvlášť namáhavé bolo toto obdobie pre rodičov. Vykonávali totiž nielen svoju bežnú prácu, ale na chvíľu sa stali aj učiteľmi. Spôsobila pandémia prerozdelenie úloh v domácnosti? Vytvárali program pre deti viac ženy alebo muži?

Odpovede na tieto, ale i mnohé ďalšie otázky hľadali vo svojom výskume vedkyne Soňa G. Lutherová, Miroslava Hlinčíková a Ľubica Voľanská z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied (SAV).

Tesne po zavedení prvých mimoriadnych opatrení spustil vedecký tím online dotazníkový prieskum ako pilotnú časť antropologického výskumu o každodennom živote v období epidémie koronavírusu na Slovensku. Dotazník bol dostupný na webe od 18. 3. do 26. 3. 2020, teda v čase, keď mali ľudia čerstvú (1- až 2-týždňovú) skúsenosť s dobrovoľnou či povinnou sociálnou, resp. fyzickou izoláciou. Do záverečného spracovania údajov bolo napokon zahrnutých 2 357 výpovedí.

Zmenilo sa rozdelenie úloh?

Viac ako polovica respondentov a respondentiek (60 %) sa vyjadrila, že v dôsledku epidémie a s ňou súvisiacich opatrení sa rozdelenie úloh medzi členmi domácnosti nezmenilo. Na základe doterajších znalostí tak možno predpokladať, že väčšinu úloh spojených s prácou v domácnosti aj počas pandémie (naďalej) vykonávali ženy. Muži v porovnaní so ženami v dotazníkoch častejšie uviedli, že ich denný režim sa nezmenil. Oproti tomu mnohé ženy opísali, že popri vlastnej práci z domu pripravovali program pre deti, učili sa s nimi, zaobstarávali domácnosť a častejšie varili. Ich činnosti sa niesli v duchu od počítača k sporáku, učebniciam a do detskej izby… Výsledky teda potvrdzujú predpoklad, že najmä ženy boli tie, na ktorých ležala zodpovednosť každodenného učenia sa s deťmi a zvýšenej starostlivosti o domácnosť (pravidelné varenie či intenzívnejšia hygiena).

O tom, že sa úlohy v rodine prerozdelili, hovorila štvrtina respondentov (26 %). Pokiaľ však jedni spomínali rovnomernejšie rozloženie úloh, druhí, naopak, práve to, že žena sa starala o deti aj o domácnosť ešte viac ako inokedy (17 %).

Ilustračný obrázok, Zdroj: iStockphoto.com

Učenie bola katastrofa

V kontexte starostlivosti o deti sa rodičia sťažovali najmä na náročnosť zladenia „učiteľských“ povinností s ich vlastnou prácou, ako aj starostlivosťou o domácnosť. Jedna respondentka skonštatovala: „Učenie je jedna katastrofa!“ Situácia v rodinách bola obzvlášť komplikovaná pre rodičov detí v predškolskom a mladšom školskom veku, ktorí museli venovať veľkú časť dňa výučbe detí v rámci ich školských povinností alebo animácii voľného času. U rodičov detí v ešte mladšom veku sa situácia v porovnaní s „normálnym“ životom výrazne nezmenila. Staršie deti zas boli pri plnení svojich povinností samostatnejšie.

17 % rodičov opísalo vo vzťahu k starostlivosti obmedzenie aktivít mimo domova. Okrem toho, že deti nenavštevovali  základnú a materskú školu či záujmové krúžky, rodiny prestali spoločne navštevovať ihriská a obchody. Ďalší rodičia hovorili o väčšej záťaži a množstve povinností v domácnosti (11 %); spoločných aktivitách, hrách a animácii programu detí (11 %). Dostupnosť súkromného dvora či záhrady v odpovediach rezonovala ako vítaná možnosť „bezpečného“ rozptýlenia detí i rodičov. 

Ilustračný obrázok, Zdroj: iStockphoto.com

Život na materskej dovolenke pandémia nezmenila

Rodičia (najmä matky) na materskej či rodičovskej dovolenke popísali v porovnaní s ostatnými respondentmi častejšie aktuálnu opateru o deti ako nelíšiacu sa od ich života pred vypuknutím epidémie. Na druhej strane práve oni spontánne viac reflektovali obmedzenie aktivít mimo domova, ale aj vylúčenie sociálnych kontaktov. To nepochybne súviselo s pocitom sociálnej izolácie, ktorú ľudia na materskej, respektíve rodičovskej dovolenke často pociťujú.

Ilustračný obrázok, Zdroj: iStockphoto.com

Tu nájdete podrobnejšie údaje. V prípade záujmu o ďalšie informácie kontaktujte Soňu G. Lutherovú (sona.lutherova@savba.sk), Miroslavu Hlinčíkovú (miroslava.hlincikova@savba.sk), Ľubicu Voľanskú (lubica.volanska@savba.sk).

Zdroj: Tlačová správa SAV

Ilustračné obrázky: istockphoto.com

(DK)

 

Súvisiace:

Hore
TVT2020 prihlasovanie
Veda v CENTRE / Vedecká kaviareň 6/2020
TVT2020 súťaže
Vedec roka SR
VC 6/2020 železany
Vedecká cukráreň video
Quark_2020
Veda v CENTRE máj
Vedecká cukráreň 5/2020
Aurelium - centrum vedy
Vírusy, vakcíny, imunita
Quark 25 rokov
kúpa časopisov jún 2016
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Publikácie Veda v CENTRE
Zaujímavosti vo vede
Prvok technécium sa vôbec nenachádza na Zemi. Je pripravený umelo.
Zistite viac