Ako nádory ovplyvňujú imunitný systém

02. jan. 2020 • Lekárske vedy

Ako nádory ovplyvňujú imunitný systém

Alena Černáčková, doktorandka Lekárskej fakulty UK sa zaradila medzi víťazov ŠVOČ s projektom o prepojení nádorov a zápalov v tele. Zistila napríklad, že rast nádoru v brušnej dutine potkanov dokáže vyvolať zvýšenie zápalových markerov v ich mozgu. Čo to znamená pre ľudí postihnutých rakovinou? 

Ako v tele prebieha rast a šírenie nádorov? Čo presne sa v takom organizme zrazu začne diať?

Nádory vznikajú v dôsledku nekontrolovaného rastu buniek. Počas života sú bunky vystavené rôznym faktorom, ktorých následkom môže byť vznik mutácii v ich DNA. Ak sa mutácie nahromadia, bunka môže uniknúť regulačným mechanizmom bunkového cyklu, začne sa nekontrolovane deliť a tak vytvorí nádor.

Ako v tejto súvislosti vzniká, alebo pôsobí zápalová reakcia?

Nádorové bunky, ako aj tkanivá, ktoré nádor počas svojho rastu poškodzuje, sú zdrojom rôznych zápalových faktorov a tie môžu v tele vyvolať chronický zápal. Ten môže spätne ovplyvňovať rast nádoru, okrem toho však vplýva aj na rôzne telesné tkanivá. Už dlhšie je napríklad známy negatívny účinok chronického zápalu na svaly a tukové tkanivo. Súčasný výskum však nasvedčuje tomu, že podobný zápal môže byť pri nádorových ochoreniach prítomný aj v mozgu. Hovoríme samozrejme o subklinickom zápale, čiže takom, ktorý sa nedá vidieť a je možné ho zistiť iba laboratórnymi metódami. Napriek tomu však môže negatívne vplývať na celkový zdravotný stav pacienta ako aj priebeh nádorového ochorenia.

Alena Černáčková, doktorandka Lekárskej fakulty UK sa zaradila medzi víťazov ŠVOČ

Mgr. Alena Černáčková, doktorandka Lekárskej fakulty UK sa zaradila medzi víťažov ŠVOČ

Všetky tieto procesy ste skúmali vo svojom výskumnom projekte, s ktorým ste sa zaradili medzi víťazov študentskej konferencie ŠVOČ na Lekárskej fakulte UK. K akým výsledkom ste dospeli, prípadne čo sa zistiť nepodarilo a preto sa vaše predpoklady nepotvrdili?

Snažili sme sa zistiť, či rast nádoru v brušnej dutine potkanov dokáže vyvolať zvýšenie zápalových markerov v ich mozgu. Tieto predpoklady sa potvrdili – znamená to, že nádor nevplýva len na seba a okolité tkanivá, ale ovplyvňuje celý imunitný systém pacienta. Zatiaľ sa nám nepodarilo zistiť, z akého typu buniek zápalové látky v mozgu pochádzajú, na ich identifikácii ale ešte stále pracujeme.

Čo tieto zistené informácie znamenajú pre pacientov a vôbec pre každého, koho raz možno ochorenie postihne?

Ak vieme, že zápal (v periférnych tkanivách a v mozgu) môže negatívne vplývať na celkový stav pacientov s rakovinou, môžeme sa pokúsiť potlačiť jeho negatívne účinky. Veľmi dobrým spôsobom je cvičenie, čo dokazujú aj niektoré súčasné štúdie na zvieracích modeloch. Samozrejme, u pacientov s rakovinou je limitujúcim faktorom ich aktuálny zdravotný stav. Ďalšou možnosťou sú lieky, ktoré dokážu zápal potlačiť.

Zároveň však treba povedať, že chronický zápal či už na periférii, alebo v mozgu sa nevyskytuje iba pri rakovine, ale aj pri najrôznejších civilizačných ochoreniach. Podobne ako pri rakovine, aj v týchto prípadoch sa preukázal pozitívny vplyv zdravého životného štýlu na redukciu zápalu. Pohyb, rozmanitá a vyvážená strava, ako aj techniky na zvládanie stresu – to všetko dokáže potlačiť zápal pri celej plejáde ochorení. Netreba pritom zabúdať na úlohu zdravého životného štýlu v prevencii týchto ochorení. Nikto vám nedokáže zaručiť, že ak sa budete hýbať,zdravo jesť a rozumne odpočívať, nikdy neochoriete. Určite však vytvoríte svojmu telu lepšie podmienky na to, aby fungovalo tak ako má.

Žijeme v dobe plnej paradoxov – napriek výbornej dostupnosti kvalitných potravín, najrôznejších pohybových aktivít a techník na zvládanie stresu sú civilizačné ochorenia na vzostupe. V posledných rokoch sa veľa venujem pohybu, zdravému životnému štýlu a racionálnemu stravovaniu. Množstvu ochorení je podľa mňa možné predísť uvedomelým správaním sa k svojmu telu a práve preto by som sa radšej venovala prevencii ako liečbe.

 

Spracovala: Monika Hucáková pre Vedu na dosah

Foto: pixabay.com, MH

Uverejnila: GC

Súvisiace:

Hore
FVF 2020
sutaz FB TVT 2020
Noc výskumníkov 2020
Quark_10/2020
TVT2020 prihlasovanie
Vedecká cukráreň 10/2020
Veda v CENTRE / Vedecká kaviareň 9/2020
Agrofilm
Aurelium - centrum vedy
Quark 25 rokov
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Prvú „technickú vysokú školu“ založila Mária Terézia 13. decembra 1762.
Zistite viac