Aj Trenčianska detská univerzita otvorila svoje brány

26. aug. 2017 • Iný

Aj Trenčianska detská univerzita otvorila svoje brány

Vcítiť sa aspoň na chvíľu do kože skutočných vedcov mali možnosť malí bakalárikovia na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Čakali na nich rôzne laboratóriá, ale i ďalší zaujímavý program. Trenčianska detská univerzita im predstavila najmä činnosť Fakulty priemyselných technológií. Podujatie sa konalo koncom augusta 2017.

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne organizuje každoročne niekoľkodňové podujatie pre deti a žiakov pod názvom Trenčianska detská univerzita. Do programu sa zapájajú nielen jednotlivé fakulty a výskumné pracoviská, ale aj rôzne osobnosti regiónu a športovci. Aj preto sa v posledných rokoch teší veľkej popularite u detí i rodičov. 

Rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik potvrdil, že deťom vo väčšej miere priblížili jednu z fakúlt a jej odbory, a to Fakultu priemyselných technológií. „Priemyselné technológie a materiály sú odbory, vďaka ktorým je o nás počuť nielen doma, ale aj v zahraničí. Deťom sme v tomto ročníku letnej univerzity predstavili viac techniky a výskumu hravou formou a na rozdiel od predchádzajúcich ročníkov boli priamo zapojené do experimentov v laboratóriách. Okrem bohatého programu na pôde univerzity ich čakala aj večerná prehliadka univerzitnej astronomickej pozorovateľne, ktorú univerzita v spolupráci s Gymnáziom Ľudovíta Štúra uviedla do prevádzky a venovala ju nielen výskumu, ale aj laickej verejnosti,“ spresnil informácie o programe.

Kapacity obľúbenej trenčianskej detskej univerzity boli tento rok obmedzené. Dostať sa na ňu stihlo len 40 najrýchlejších, a to z dôvodu špeciálneho programu.  Dôvodom bolo náročnejšie organizačné a programové zabezpečenie, pretože univerzita program pre školopovinných študentov preniesla najmä do svojich nových laboratórií. Tie v posledných rokoch prešli úpravami a získali nové špičkové vybavenie, vďaka ktorému univerzitní študenti skúmajú vlastnosti rôznorodých materiálov na omnoho vyššej úrovni. 

Trenčianska detská univerzita sa koná pod záštitou rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD. a je určená malým študentom – žiakom základných škôl vo veku od 10 do 14 rokov, v ktorých chce univerzita zábavnou formou prostredníctvom tohto projektu stimulovať chuť vzdelávať sa.

Slávnostná promócia detí na detskej univerzite v Trenčíne, ktorá sa konala 25. 08. 2017

Slávnostná promócia detí na detskej univerzite v Trenčíne, ktorá sa konala 25. 08. 2017

 

Informácie a foto: Bakalárik TnUAD v Trenčíne a TnUAD v Trenčíne

Spracovala: Slávka Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

Hore
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
TVT 2018 články
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Dva najbežnejšie typy strachu: klauni a výšky.