Aj slovenskí vedci pátrajú po pôvode a evolúcii života na Zemi a vo vesmíre

22. jan. 2018 • Fyzikálne vedy

Aj slovenskí vedci pátrajú po pôvode a evolúcii života na Zemi a vo vesmíre

Hľadaniu odpovedí na tri základné otázky, ktoré fascinujú nielen vedeckú komunitu, ale aj širokú verejnosť sa venujú aj slovenskí vedci. Sú to kľúčové otázky k pochopeniu a váženiu si nášho miesta vo vesmíre: Kde, kedy a ako sa objavil život na Zemi? Aké sú podmienky potrebné k existencii života? Existuje život ešte niekde inde vo vesmíre a ak áno, ako je možné ho detegovať a identifikovať?

Projekt Pôvod a evolúcia života na Zemi a vo vesmíre (Origins and evolution of life on Earth and in the Universe), v rámci ktorého je zodpovednou riešiteľkou Mgr. Zuzana Kaňuchová, PhD. z Astronomického ústavu SAV, sa práve dostáva do záverečnej fázy. Má byť uzavretý v máji tohto roka, pričom možno konštatovať, že dopadol úspešne. Celkové trvanie sú štyri roky, jeho realizácia začala 15. mája 2014.

Mgr. Zuzana Kaňuchová, PhD. priblížila, že ide o projekt riešený v rámci programu COST (Cooperation in science and technology), ktorý je zameraný na spoluprácu a mobilitu medzi vedeckými komunitami v zapojených krajinách. Momentálne sa na projekte podieľa vrátane Slovenska 29 krajín Európy a tiež Izrael a ďalšie partnerské krajiny. „Cieľom je, aby sa odborníci z rôznych oblastí spojili a zdieľali svoje poznatky a nápady.“

Odkiaľ pochádza život?V rámci organizačnej štruktúry boli volení členovia manažérskej komisie (management committee), t. j. každá krajina má dvoch členov. Za Slovensko je to Mgr. Zuzana Kaňuchová, PhD. a RNDr. Oliver Štrbák, PhD., momentálne pôsobiaci v Biomedicínskom centre Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine. Komisia máva pravidelné zasadnutia, na ktorých sa preberajú organizačné záležitosti. Manažment rozhoduje o tom, ako sa budú používať financie a kam by mal smerovať ďalší vývoj projektu.

V rámci projektu pôsobí päť pracovných skupín vrátane geológov, astrofyzikov či dokonca filozofov. Tí sa zaoberajú históriou a filozofiou vedy, ako aj etickou stránkou astrobiológie. Pripravujú napr. white paper: „Astrobiológia a spoločnosť v Európe“, v ktorom sa zaoberajú rôznymi sociálnymi implikáciami astrobiologického výskumu v Európe.

Aktivity projektu prebiehajú v rámci piatich pracovných skupín, zameraných na vznik a vývoj planetárnych systémov a obývateľných planét; štúdium stavebných jednotiek potrebných pre vznik života; hľadanie prvotných stôp života na Zemi; detegovanie života na iných planétach a ich satelitoch a už spomínanú históriu a filozofiu vedy. 

Ďalšie dva tímy sú zamerané na vzdelávanie a tréning, propagáciu projektu a popularizáciu astrobiológie. „Spolu s Dr. Štrbákom sme pripravili slovenskú verziu putovnej výstavy nazvanej Rieka času (River of Time), ktorá je súčasťou programov EÚ ORIGINS, Erasmus+ a European Astrobiology Campus. Veríme, že sa nám dielo, ktoré je zatiaľ v elektronickej podobe, podarí aj zhmotniť a prezentovať verejnosti.“   

curiosity RoverVýsledkom práce jednotlivých pracovných skupín je množstvo vedeckých článkov. Mnoho z nich vzniklo vďaka výskumným pobytom STSM (Short Term Scientific Mission), ktoré boli finančne podporené projektom ORIGINS. 

V rámci projektu boli zorganizované 3 konferencie zamerané na multidisciplinárnu problematiku astrobiológie, niekoľko tematických workshopov a osem tréningových škôl. Väčšina z nich sa uskutočnila na miestach zaujímavých z astrobiologického hľadiska (napr. La Palma, Island a pod.). Štvrtá výročná konferencia je naplánovaná na marec tohto roku.

 

Všetky informácie o minulých a budúcich aktivitách projektu je možné nájsť na stránke: http://life-origins.com/

 

Odborný garant textu: Mgr. Zuzana Kaňuchová, PhD., Astronomický ústav SAV

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Foto

Uverejnila: VČ

Hore
Quark_2020
TVT2020 prihlasovanie
Veda v CENTRE / Vedecká kaviareň 7/2020
TVT2020 súťaže
Vedec roka SR
Vedecká cukráreň video
VC 6/2020 železany
Veda v CENTRE máj
Vedecká cukráreň 5/2020
Aurelium - centrum vedy
Vírusy, vakcíny, imunita
Quark 25 rokov
kúpa časopisov jún 2016
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Publikácie Veda v CENTRE
Zaujímavosti vo vede
Superkritická voda je zvláštny typ hustého plynu.
Zistite viac