A kde je ten najzaujímavejší ukazovateľ týkajúci sa plagiátorstva?

24. jan. 2018 • Iný

A kde je ten najzaujímavejší ukazovateľ týkajúci sa plagiátorstva?

Plagiátorstvo je súputníkom celej ľudskej histórie. Od úsvitu písaného slova si autori „vypožičiavali“ texty, ich časti, znaky a obrázky od iných, viac či menej ich menili, a potom ich považovali za svoje výtvory. Datuje sa to od Homérovej Odysey a Virgíliovej Eneidy až po diela Williama Shakespeara. Ba ešte skôr. Bola to bežná prax. Autorské práva sa dostali do legislatívy až v 18. storočí – 1710 v Anglicku a 1790 v USA.

Odhaľovanie plagiátorstva pomocou informačno-komunikačných technológií má vo svete už pomerne dlhú tradíciu – od sedemdesiatych rokov minulého storočia. Najprv sa pracovalo na odhaľovaní plagiátov v zdrojových kódoch programov, potom sa pristúpilo aj k detekcii plagiátov v textových dokumentoch. V roku 1997 sa na trhu predstavil komerčný produkt TurnItIn slúžiaci na detekciu plagiátov od spoločnosti iParadigms (USA). Bol úspešný, v ďalšom roku už dosiahol medzinárodné uznanie. Potom nasledovali produkty od iných spoločností, ako napríklad Urkund 1999, Plagiarismsearch 2008, PlagScan 2008, Grammarly 2009, SK ANTIPLAG 2010, ...

Školy si zabezpečujú službu kontroly originality individuálne – to je najbežnejší model vo svete. Tento model je s vysokou pravdepodobnosťou drahší ako model, pri ktorom sa kontrola originality zabezpečuje centrálne pre všetky školy v krajine (prípad Slovenska, v tomto roku bude podobný model zavedený do praxe v Poľsku).

Systémy pre odhaľovanie plagiátov (na kontrolu originality) vyhľadávajú podobnosti v kontrolovanej práci s inými dokumentmi. Výsledkom býva protokol o kontrole originality, ktorý zvyčajne obsahuje celkový index podobnosti a individuálne podobnosti s porovnávanými dokumentmi.

Na stránke ORGANIZATION for ONLINE LEARNIG sú v časti Plagiarism Statistics uvedené rôzne kvantitatívne štatistické ukazovatele vypovedajúce o plagiátorstve. Zaujímavá štatistika je v príspevku A national strategy for addressing student plagiarism, kde sa hodnotí trend podobnosti za obdobie rokov 2005 až 2012 vo Veľkej Británii, ale len pre práce s podobnosťou z intervalov <50 %; 75 %) a <75 %; 100 %>. Porovnáva sa počet dokumentov v týchto intervaloch k celkovému počtu predložených dokumentov na kontrolu za uvedené obdobie po rokoch. Trend je jednoznačný: pokles. Určite je to povzbudzujúci trend, ale nedáva nám informáciu o tom, koľko študentov predložilo „čisté” práce, kde je všetko riadne odcitované, t. j. nevyskytujú sa tam prevzaté alebo parafrázované úseky textu bez uvedenia zdroja.

V tejto poslednej štatistike, ale aj v predchádzajúcich nie je žiadna zmienka o nulovom plagiátorstve, ktoré je tým najdôležitejším ukazovateľom merajúcim prístup študentov k tvorbe ich písomných prác. Prečo takéto štatistiky absentujú?

Existujú dva hlavné dôvody – obmedzenia softvéru a chýbajúca spätná väzba od vysokých škôl. Softvér na kontrolu originality vytvára pre kontrolovanú prácu protokol o kontrole originality – v prípade, že index podobnosti kontrolovanej práce je nulový, to ešte neznamená, že práca nie je plagiátom (súbor dokumentov na porovnanie nezahŕňa všetky dokumenty; môžeme povedať, že práca nie je plagiátom vzhľadom k súboru dokumentov na porovnanie). Jednou z ďalších príčin softvérových obmedzení môže byť zvýšenie indexu podobnosti, ktoré môže vzniknúť tým, že jeden alebo viacero dokumentov citovaných v práci autorom sa nevyskytujú v súbore dokumentov na porovnanie, a potom sa v protokole môžu nájsť podobnosti s inými dokumentmi, ktoré autor vôbec nepoužil v čase tvorby dokumentu. Preto softvér nemá „posledné slovo“ v záležitostiach plagiátorstva, ale človek.

Softvér na kontrolu originality je schopný produkovať štatistické údaje aj o nulovom plagiátorstve za predpokladu, že by ku každej jednej kontrolovanej práci získal aj spätnú väzbu od vysokej školy o tom, či kontrolovaná práca je alebo nie je plagiátom.

Zatiaľ som sa s takouto štatistikou nestretol. Možno v budúcnosti sa takéto štatistiky (za študijný odbor, za fakultu, za školu, za republiku) stanú štandardom.

Ilustračný príklad: Relatívny počet prác bez plagiátorstva

 

Spracoval: Július Kravjar, CVTI SR

Ilustračné foto: Wikimédia

Uverejnila: MI, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje:

Wikipedia

A Machine Learning Approach for Plagiarism Detection

Wikipedia

ORGANIZATION for ONLINE LEARNIG

STUDENT PLAGIARISM AND THE USE OF A PLAGIARISM DETECTION TOOL BY COMMUNITY COLLEGE FACULTY

Old and new challenges in automatic plagiarism detection

A national strategy for addressing student plagiarism

Systémy na odhaľovanie plagiátov

Absence of zero plagiarism?

 

Súvisiace:

Hore
Quark_2020
TVT2020 prihlasovanie
Veda v CENTRE / Vedecká kaviareň 7/2020
TVT2020 súťaže
Vedec roka SR
Vedecká cukráreň video
VC 6/2020 železany
Veda v CENTRE máj
Vedecká cukráreň 5/2020
Aurelium - centrum vedy
Vírusy, vakcíny, imunita
Quark 25 rokov
kúpa časopisov jún 2016
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Publikácie Veda v CENTRE
Zaujímavosti vo vede
Napadlo Vám niekedy, že najťažšou bunkou na svete je pštrosie vajce?
Zistite viac