3D simulovaný robotický futbal


3D simulovaný robotický futbal

O vylepšenie doterajšieho hráča robotického futbalu pre 3D simuláciu na úrovni základných schopností a taktiky sa snažia študenti Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave v rámci predmetu Tímový projekt. Zároveň je ich zámerom zaintegrovať schopnosti z najnovších úspešných diplomových prác. Dôležitým cieľom je tiež ďalší vývoj podporných nástrojov a udržiavanie aktualizovanej on-line dokumentácie.

Ide o projekt 3D simulovaný robotický futbal [3D futbal], v rámci ktorého je vedúcim tímu Ing. Ivan Kapustík. Ako povinné technológie sú určené Java, dokuWiki; podľa tvorcov projektu je popri tom vhodné mať základné znalosti priestorovej geometrie a mechaniky, a rovnako aj moderných prístupov robotiky a umelej inteligencie.

robotický futbal„Ide o zaujímavý projekt, kde je možné vyskúšať si veľké množstvo rôznych prístupov od umelej inteligencie a robotiky až po návrh softvérových súčastí,“ uvádzajú realizátori projektu.

Téme RoboCup, presnejšie lige simulovaného robotického futbalu, sa študenti STU v Bratislave venujú už viacero rokov. Tímy študentov sa snažia vytvárať a vylepšovať programy, ktoré simulujú správanie sa futbalového hráča. Každý tím sa v rámci obmedzení, určenými pravidlami hry futbal a špecifikami simulačného prostredia, snaží vytvoriť čo najlepšieho hráča. Mužstvo, vytvorené z takýchto hráčov, by malo vyhrať nad mužstvom súpera.

O súťaži a doterajšej činnosti je možné dozvedieť sa aj na stránke STU v Bratislave turnaj v simulovanom robotickom futbale. 

Podrobnejšie informácie o fakultnom hráčovi a 3D simulovanom futbale sú dostupné na Wiki fakultného hráča.

Hlavným cieľom projektu je vylepšiť doterajšieho hráča pre 3D simuláciu (ide o simuláciu fyzického tela a pohybov humanoidného robota), ktorý dokáže využívať možnosti poskytované simulačným prostredím. Úlohou je naštudovať robotický futbalhráča vytvoreného na Fakulte informatiky a informačných technológií (FIIT) STU v Bratislave v minulom roku, podľa potreby refaktorovať zdrojový kód, aby ho bolo možné rozšíriť o nové schopnosti a možnosti. „Je dôležité vylepšiť orientáciu hráča a za pomoci výsledkov z viacerých úspešných diplomových a aj bakalárskych prác je potrebné vytvoriť pohyby, ktoré dynamicky reagujú na zmenu prostredia – udržujú hráča stabilného a vedia svoje parametre (smer, veľkosť, rýchlosť) meniť podľa potreby. Nové schopnosti hráča treba systematicky začleniť do architektúry hráča, overiť hlavne ich spoľahlivosť a využiť ich pri rozhodovaní. Je nevyhnuté použiť moderné prístupy robotiky a umelej inteligencie,“ podotkli realizátori projektu.

Samotné rozširovanie a trénovanie hráča by malo byť robené s trvalým dôrazom na prehľadnosť a rozširovateľnosť výsledného riešenia tak na úrovni návrhu, ako aj na úrovni implementácie.

Medzi ďalšie odporúčania pre študentov patrí, že je potrebné naďalej vylepšovať a využívať podporné nástroje, akými sú testovací framework a vizualizátor vnútorného stavu hráča. Treba tiež udržiavať podporu spoločných knižníc pre tieto aplikácie a hráča, aby bol ich vývoj vzájomne konzistentný a neprogramovali sa rovnaké veci viacnásobne. Súčasťou podpory je aj úprava a dopĺňanie Wiki. Očakáva sa spolupráca s diplomantmi a bakalármi.

*********************************************

Fakulta informatiky a informačných technológií (FIIT) STU v Bratislave nadväzuje na skúsenosti, ktoré má s nápaditými  IT projektmi. Študenti FIIT STU každý rok v rámci predmetu Tímový projekt simulujú prácu vývojárskych tímov a riešia témy, ktorým aktuálne čelia aj firmy pôsobiace v IT sektore. Tento rok riešia študentské tímy 27 projektov.

Práve IT sektor charakterizuje vysoká intenzita inovácií, ktoré komerčne zhodnocujú start-upy a pre študentov môžu byť tieto zručnosti veľkým prínosom.

„Tímové projekty sú jedným z najobľúbenejších predmetov u študentov. Je to dôsledok aj toho, aké témy študenti riešia. Zapojenie externého prostredia do projektov prináša ešte zaujímavejšie témy a tiež nové skúsenosti nielen pre študentov, ale aj pre ich vedúcich z radov učiteľov. Zároveň vzniká platforma na vytvorenie nových spoluprác s firmami, verejnými a mimovládnymi organizáciami a celkové posilnenie spolupráce univerzity s praxou,“ povedala profesorka Mária Bieliková, garantka predmetu Tímový projekt na FIIT STU v Bratislave.

 

Informácie poskytla: Andrea Settey Hajdúchová, manažérka pre komunikáciu, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Foto: http://www.robocup.org/

Uverejnila: VČ

Hore
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
TVT 2018 články
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Kolesá vlaku sa nepohybujú celý čas v smere, v akom sa pohybuje vlak.
Zistite viac