3. tréningová perióda programu Playpark Bratislava sa práve začína. Zapojte sa

01. nov. 2018 • Ekonomické vedy a obchod

3. tréningová perióda programu Playpark Bratislava sa práve začína. Zapojte sa

Máte skvelý nápad a uvažujte ako a kde ho zrealizovať? Práve pre vás je tu program Playpark Bratislava a jeho 3. tréningová perióda: november 2018 – apríl 2019. Neváhajte zapojiť sa a získajte miesto v priestore Univerzitného technologického inkubátora STU (InQb) na 6 mesiacov, ďalej účasť na 7 praktických workshopoch podnikateľských zručností, networking v rámci medzinárodnej siete Playparkov v siedmich krajinách EÚ, 5-dňový študijný pobyt v partnerskom Playparku v Rijeke, ale aj mentoring a mnohé iné. Vybraných bude 15 účastníkov.

Vybraní účastníci získajú miesto pre zvyšovanie svojich zručností v oblasti nových technológií, inovatívnych produktov, služieb, procesov či sociálnych inovácií na Slovensku, ako aj v ďalších 6 krajinách EÚ – v Česku, Chorvátsku, Nemecku, Poľsku, Rakúsku a Taliansku.

O vstup do programu Playparku sa môžu uchádzať študenti stredných a vysokých škôl, absolventi vysokých škôl, budúci podnikatelia a iní nepodnikatelia s inovatívnym nápadom z oblasti ekonomických a sociálnych inovácií. Jednou z požiadaviek programu je zachovanie rovnakého pomeru ženských a mužských účastníkov programu.

Záujemca o účasť v programe Playpark Bratislava má vyplniť a odoslať elektronickú žiadosť so svojim podnikateľským nápadom.

Možnosť prihlásiť

Pri vstupe do Playparku úspešný uchádzač podpísaním zmluvy o členstve deklaruje svoj záväzok absolvovať tréningový program a využívať výhody poskytované v rámci tohto programu za účelom skvalitnenia a rozšírenia svojho vedomostného obzoru v podnikateľskej oblasti. Zároveň nasmeruje svoj inovatívny zámer k dosiahnutiu hlavných výstupov programu. Počas tréningovej periódy má úspešný uchádzač za úlohu napísať stručný podnikateľský model v slovenskom a anglickom jazyku, vytvoriť atraktívne 2-minútové investor pitch video v anglickom jazyku, no tiež prezentovať svoj podnikateľský nápad na regionálnej súťaži Playpark Bratislava Pitching Finals aj pred investormi v anglickom jazyku.

Dvaja najúspešnejší účastníci dostanú možnosť prezentovať svoj podnikateľský nápad na medzinárodnom podujatí „Pitching Finals“ vo Viedni na jar 2019!

Traja najúspešnejší účastníci získajú individuálne poradenstvo v rozsahu 10 hodín na účastníka v oblasti ďalšieho rozvoja podnikania od skúseného mentora podľa vlastného výberu.

Playpark Bratislava je iniciatívou v rámci medzinárodného projektu CERIecon (CENTRAL EUROPE Regional Innovation Ecosystems Network), ktorá podporuje študentov, absolventov vysokých škôl, budúcich podnikateľov a iných nepodnikateľov s inovatívnym podnikateľským nápadom.

Viac informácií o projekte Playpark

www.sbagency.sk/playpark

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CERIecon.html

https://www.ceriecon.eu

 

Zdroj informácií a fotografií:

http://www.sbagency.sk/playpark#.W9dsE_ZFzIU

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnil: LČ

Súvisiace:

Hore
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
TVT 2018 články
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Dva najbežnejšie typy strachu: klauni a výšky.