3 miliardy úderov srdca za život

24. sep. 2017 • Lekárske vedy

3 miliardy úderov srdca za život

Peter Stanko študuje v poslednom ročníku Lekárskej fakulty UK v Bratislave. V budúcnosti, po skončení štúdia, by sa chcel stať špecialistom v oblasti kardiológie a popri praxi sa venovať aj výskumu v tejto oblasti. Zapojil sa do projektu Študentská vedecká odborná činnosť (ŠVOČ) a so svojou prácou „Efekt ivabradínu na remodeláciu srdca a aorty pri zlyhaní srdca indukovanom izoprenalínom“ sa v predklinickej sekcií umiestnil na prvom mieste.

Býva v Chorvátskom Grobe, neďaleko Bratislavy a jeho záľubou nie je len medicína. Čas si nájde aj na hru na gitare, turistiku, v zime na lyžovanie, v lete na plávanie, kolektívne športy a prechádzky so psom. Už od začiatku štúdia na Lekárskej fakulte ho zaujímal najmä srdcovocievny systém. Šikovného mladého študenta sme oslovili na rozhovor.

M. HUCÁKOVÁ: Peter, kedy nám vlastne zlyháva srdce, čo sa vtedy deje v tele človeka. Prognózy hovoria o vysokých číslach výskytu takýchto pacientov?

P. STANKO: Zlyhanie srdca sa považuje za epidemické ochorenie moderného sveta, ktoré postihuje približne 1 až 2 % dospelej populácie a má veľmi zlú prognózu. Napriek tomu, že už 20 rokov existuje rad účinných liekov používaných pri liečbe pacientov so zlyhaním srdca, úmrtnosť na toto ochorenie zostáva vysoká a hľadanie nových ciest terapie patrí medzi základné úlohy kardiológie.

Zlyhanie srdca je stav, kedy srdce „nevládze prečerpávať krv do tela“, teda nie je schopné zabezpečiť tkanivám dostatočné množstvo krvi a kyslíka pre ich správne fungovanie. Charakteristickým znakom tohto ochorenia je jeho neustála progresia – srdce postupne slabne.

M. H.: Čo je podstatou Tvojho výskumu v tejto oblasti?

P. STANKO: V živočíšnej ríši existuje vzťah medzi srdcovou frekvenciou (pulzom) a predpokladanou dĺžkou života. Otázka, či sa ľudský život dá predĺžiť spomalením srdcovej frekvencie, je diskutabilná. Ľudské srdce je predurčené k približne 3 miliardám úderov za život. Teoreticky, pri spomalení priemernej srdcovej frekvencie celoživotne zo 70 na 60 úderov za minútu, by sa predĺžil život človeka z 80 na 93,3 rokov.

Tak ako vysoký krvný tlak, aj vysoká frekvencia srdca je rizikovým faktorom, preto treba obe spomenuté veličiny udržiavať v normálnom rozsahu. Vysokú pokojovú srdcovú frekvenciu možno spomaliť liekmi. Bolo dokázané, že spomalením srdcovej frekvencie dochádza k zníženiu chorobnosti a úmrtnosti na srdcovocievne príhody.

Liečivo ivabradín dokázateľne spomaľuje srdcovú frekvenciu. V súčasnosti prebieha výskum, ktorý má zodpovedať otázku, či okrem spomalenia srdcovej frekvencie je ivabradín schopný ovplyvniť aj krvný tlak a zlepšiť štruktúru a funkciu zlyhávajúceho srdca a aorty. Z našich výsledkov vyplýva, že ivabradín zlepšil štrukturálne vlastnosti aorty a zlyhávajúceho srdca a zlepšil čerpaciu funkciu srdca, čo čiastočne pripisujeme spomaleniu srdcovej frekvencie a čiastočne tzv. pleiotropným účinkom ivabradínu, ktoré sa dejú nezávisle od spomalenia srdcovej frekvencie.

M. H.: Ako tieto zistenia raz pomôžu pacientom? Stane sa tento liek raz súčasťou terapie?

P. STANKO: Ivabradín predstavuje nádej v liečbe srdcového zlyhávania. Používanie ivabradínu reprezentuje nový pohľad na liečbu zlyhania srdca, založenú prevažne na spomaľovaní srdcovej frekvencie. Medzi liečivami používanými pri liečbe zlyhania srdca, ako sú napríklad β-blokátory a iné, iba ivabradín selektívne spomaľuje srdcovú frekvenciu, bez nežiadúcich účinkov na srdcovocievny systém. Budúcnosť ukáže, akým smerom sa bude liečba srdcového zlyhávania uberať.

M. H.: Prečo si sa rozhodol vydať sa v živote cestou pomoci pacientom?

P. STANKO: Počas môjho štúdia na základnej škole a gymnáziu ma zo všetkého najviac bavili prírodné vedy a hoci som rád pomáhal ľuďom a pracoval s nimi, o možnosti stať sa lekárom som neuvažoval. V lete pred maturitným ročníkom sa môj postoj vykryštalizoval a momentálne si neviem predstaviť, že by som sa mal venovať niečomu inému, ako medicíne.

M. H.: Peter, ďakujeme za nové informácie, ktoré sa teraz môžu dostať k stále väčšiemu počtu čitateľov a želáme úspech Tebe a aj novému lieku, ktorý tak pozorne skúmaš.

 

Zhovárala sa: Monika Hucáková pre portál Veda na dosah

Foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

Hore
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
TVT 2018 články
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
4. mája 1919 ubehlo sto rokov od tragického úmrtia generála Milana Rastislava Štefánika.
Zistite viac